המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

יחסה של החברה החרדית לאדם החריג: מאפקט ה"סטיגמות" לאפקט ה"הסתגלות"

(מאגר ביבליוגרפי)
חפציבה ליפשיץ ורבקה גלובמן , פרק , כרמל - בית איזי שפירא
מטרת הפרק לבדוק את שינוי היחס לאדם החריג בחברה החרדית, מ'אפקט הסטיגמות' ל'אפקט ההסתגלות', בעקבות הקמת המסגרות לטיפול בחריג החרדי בשנים האחרונות. ממצאי המחקר העלו שלושה מוקדים עיקריים כביטוי לתהליך השינוי שחל בטיפול בחריגים במגזר החרדי: 1. שינוי במודעות ובהכרה בקיומם של החריגים, כאשר הסטיגמות פינתה את מקומה להסתגלות. 2. עקרונות טיפול ופתרונות ייחודיים, ביניהם נורמליזציה, אינטגרציה ושילוב על בסיס מג...

המשך קריאה >>

פרנסה בכבוד (מחזור א): תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים–מחקר הערכה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית קינג וניר גזית , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות
מחקר הערכה שליווה את פרויקט "פרנסה בכבוד" - תוכנית תעסוקתית המופעלת על ידי ג'וינט ישראל ומשרד התמ"ת, שמטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה ובאמצעות סיוע בהשמה. המחקר הוא מחקר מעקב שמטרתו ללמוד את תהליך השתלבותם של תלמידי הכולל בתעסוקה. החל בשלב ההחלטה על עצם היציאה ללימודים, דרך שלב הקבלה לקורס וההכשרה (שלב א'), וכלה בהשתלבות בתעסוקה (שלב ב' - שלב המעקב), כ...

המשך קריאה >>

התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים : עמרם בלוי כמקרה מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , החברה ההיסטורית הישראלית
בשני העשורים הראשונים שלאחר הקמת מדינת ישראל עמד המנהיג רב-הכריזמה עמרם בלוי בראש 'נטורי קרתא', כמנהיג החרדי הקנאי המוכר ביותר בציבור הישראלי. המאמר מתחקה אחר האירועים, התהליכים וההתפתחויות שהביאו אותו למעמד זה, וכן לגיבוש תפיסת עולם בדלנית כנגד המפעל הציוני וכנגד החרדים שהחליטו לשתף פעולה עם מפעל זה. תהליך זה, שראשיתו בתחילת השלטון הבריטי האזרחי בארץ ישראל, הגיע לכלל גיבוש מלא לאחר הקמת המדינה, ו...

המשך קריאה >>

"חוצפדיקע שמוצדיקע גיורת": הפרשה של נישואי עמרם בלוי ורות בן-דוד

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
המאמר סוקר פרשה שהסעירה ואף הביכה את 'נטורי קרתא' והחברה החרדית בכללה, בשנות השישים של המאה העשרים. היתה זו פרשה עסיסית בה היו מעורבים גדולי הרבנים החרדים, והיא נסקרה בהרחבה אף בעיתונות הישראלית הכללית. המאמר כולל רקע היסטורי, אידיאולוגי ותיאורטי, כאשר במרכז דמותו של המנהיג המיתולוגי של 'נטורי קרתא' עמרם בלוי, ובת זוגו רות, גיורת צרפתיה. בית הדין של 'העדה החרדית' לא אפשר את נישואיהם, הם עשו זאת בב...

המשך קריאה >>

יחסה של אגודת ישראל למרד גטו וארשה בעשור השנים לאחר הקמת המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים שלם , מאמר , מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
אגודת ישראל הרשמית בארץ ישראל שתקה ולא הגיבה על פרשת מרד גטו ורשה מיד לאחר המרד, וגם לא בשנים שלאחריו. התעלמות זו בלטה בימים שמנהיגים מכל המפלגות והזרמים התפעלו מגבורת הלוחמים, וראו במרד ביטוי לתגובה אקטיבית של היהודים נגד ההתעללות הנאצית. שני אישים הגיבו: בנימין מינץ, ששיבח את המרד, ומשה בלוי, שגינה אותו כ'איבוד לדעת'. הכותב מראה כיצד חל תהליך של 'הכרה' במרד גטו ורשה בקרב אגודת ישראל, ככל שהלכה ו...

המשך קריאה >>

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מגמותיו הדתיות והפוליטיות של עמרם בלוי, מנהיג 'נטורי קרתא', תוך התמקדות בקמפיין הצניעות שהנהיג בין השנים 1938-1974. קמפיין זה, שפעל נגד אירועים מעורבים באמצעות פיקוחה של 'משמרת הצניעות', ביקש להשיג מטרה כפולה: (1) ביסוס המובלעת החרדית שעל צביונה איים באותן השנים אופייה החילוני של ירושלים; (2) ביסוס עמדתה הפוליטית של נטורי קרתא בקרב החברה החרדית. מטרה אחרונה זו קיבלה ביטוי קונקרטי י...

המשך קריאה >>

Rabbi Amram Blau Founder of the Neturei Karta Movement

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר השופך אור על חייו ופועלו של עמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של תנועת 'נטורי קרטא' בירושלים. במסגרת פעילותו הציבורית בוחן המאמר את הצעדים השונים בהם נקט בלוי על מנת להבטיח את צביונה השמרני והאנטי-ציוני של הקהילה החרדית בישראל, בכלל, ובירושלים, בפרט. שני הצעדים המרכזיים אותם בוחן המאמר מזוהים עם (1) הקמתם של ישובים חקלאיים לטובת היישוב הישן בסביבות ירושלים ועם (2) ייסודה והנהגתה של 'נטורי קרתא'. כמו...

המשך קריאה >>

Haredi Violence in Contemporary Israeli Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Friedman , מאמר
מאמר המתחקה אחר יחסה של החברה החרדית להפעלת אלימות במסגרת המתחים הדתיים והבין חברתיים בישראל. לצורך התחקות זו מתמקד המאמר בשני גורמים דומיננטיים שתרמו לעיצובה של החברה החרדית בישראל: העסקן משה שיינפלד, מנהיגה של תנועת 'צעירי אגודת ישראל' ומקולותיה החשובים של החרדיות הליטאית, ועמרם בלוי, מייסדה ומנהיגה של 'נטורי קרתא' הקנאית. במסגרת ההתחקות אחר גורמים אלה בוחן המאמר את (1) יחסה החיובי במקצת של החבר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע