המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

כיצד מחזירים בתשובה-אסטרטגיות שיח אצל אמנון יצחק

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק , מאמר , הוצאת צבעונים
המאמר מבקש להציג אחדות מן האסטרטגיות של השיח המיוחד שמטרתו להחזיר את ההמונים בתשובה, ומתרכז בדבריו של הרב אמנון יצחק הידוע. על רקע חקר הרטוריקה בעולם המערבי, מנסה המאמר לבדוק את דרכי השכנוע של המחזירים בתשובה, סוגי הטיעון, התמודדות עם תגובות, טכניקות של שידול, כגון מבנה 'הנחה-מסקנה', שימושים בציטטות, בסיפורים ובשאלות רטוריות. החוקרת מציינת כי הרב אמנון יצחק ממעט להשתמש בפסוקים מן המקורות, ומשערת כ...

המשך קריאה >>

על תארים ייחודיים לנשים ולגברים במודעות החרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
מלכה מוצ'ניק והדסה קנטור , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
מחקר לשוני אודות מודעות הרחוב החרדיות, בתחום הבדלי הלשון וביטויי כבוד והערכה הסמוכים לשמותיהם של גברים או של נשים. דובר עברית בן זמננו הקורא במודעות אלה יבחין בלשון ייחודית, ולעתים אפילו זרה לו לחלוטין. המחקר המודרני מראה כי רוב ההבדלים בהתייחסות הלשונית נמצאים בקרב חברות שבהן בולטים מאוד הבדלים חברתיים הקשורים לתפקידי המינים. לאחר המבוא התיאורטי, סוקר המאמר דוגמאות שונות מתוך מודעות הרחוב החרדי,...

המשך קריאה >>

מעברים בין יידיש ועברית בלשון דרשנים חרדיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל
הפרק עוסק במרכיב העברי המשובץ ביידיש החרדית המדוברת בישראל. מרכיב זה נבדק בלשון דרשנים חרדיים, הדוברים יידיש ומרבים לשבץ בה מילים עבריות וכן צירופים, חלקי משפטים ומשפטים עבריים שלמים, מבלי להתאימם לרצף הדקדוקי היידי. הדיון מתמקד בכמה מקרים שבהם זיהויו של המרכיב המשובץ אינו פשוט, ויש קושי להבחין בין ה'מרכיב המשובץ' לבין ה'מרכיב המשוקע'. מסקנת המחקר: חקר הדרשות ביידיש מלמד כי העברית היא שפה חיה ומדו...

המשך קריאה >>

"לשון צנועה - נפש צנועה": דפוסי תקשורת מילוליים בקרב בנות ונשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
שלומית אורין , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן
המחקר עוסק בלשונן של נשים חרדיות בישראל, כאל קהילה לשונית עצמאית המובחנת מהציבור החילוני, אך גם מציבור הגברים החרדים. הנשים החרדיות יצרו לעצמן במות משלהן לשיח ציבורי נפרד, והמאמר מתמקד בתיאור דפוסי השיח שמכתיב הערך 'צניעות', שהוא אתוס מרכזי ביותר ו'סמל מפתח' בתרבותן של הנשים והבנות החרדיות. המאמר מנתח את אופן הדיבור, הסגנון, הביטוי הוורבאלי של ה'צניעות', התכנים ועוד. ממסקנות המחקר: כחברה שבה מעגלי...

המשך קריאה >>

לשון הפשקווילים

(מאגר ביבליוגרפי)
ציפורה שפירא , פרק , מוזיאון ארץ ישראל ויד יצחק בן-צבי
פרק מבוא לאלבום 'פשקווילים' מאת ניצה בהרוזי-ברעוז (ראו ערכה), מאת מי שכיהנה כיועצת הלשון של 'קול ישראל'. הפשקוויל נותן ביטוי ללשון החיה, הדינמית והססגונית, המבטאת את מחאת הרחוב החרדי, מתאימה את עצמה לדרישות החברתיות, ומשרתת את הכותבים והקוראים כאחד. היא מותכת מרבדים שונים של השפה העברית: לשון המקרא, חז"ל, ימי הביניים, היידיש, וכמובן גם השפה החיה המדובר בחוגים אלה. לבדיקת לשון הפשקוילים נבחרו כ-100...

המשך קריאה >>

Weekly Torah Portions, Languages, and Culture among Israeli Haredim

(מאגר ביבליוגרפי)
Simeon D. Baumel , מאמר
המאמר מציע סקירה ביקורתית של מספר עלוני השבת המחולקים מדי שבוע בבתי כנסת חרדיים בישראל. הסקירה המוצעת היא הן סינכורנית והן דיאכרונית: השוואה בין צורות הופעתו של עלון בשנים שונות מאפשרת התחקות אחר התפתחויות ושינויים בקהילה החרדית המזוהה עם העלון הנתון, ואילו השוואה מקבילה של עלונים המזוהים עם זרמים חרדיים שונים מאפשרת הבנה מעמיקה וברורה יותר של המאפיינים המבחינים בין זרמים אלה, כמו גם של הדינמיקה ה...

המשך קריאה >>

Communication and Change: Newspapers, Periodicals, and Acculturation among Israeli Haredim

(מאגר ביבליוגרפי)
Simeon D. Baumel , מאמר
המאמר בוחן את מאפייניה של העיתונות החרדית בישראל ויחסה לזו החילונית. התחקות ראשונית אחר עיתונים חרדיים מובילים, דוגמת 'המודיע', 'יתד נאמן' ו'יום-ליום', מעלה הבחנה דיכוטומית בין העיתונות החילונית בישראל ובין העיתונות החרדית שעה שזו האחרונה מזוהה לכאורה עם אחידות תכנית וסגנונית נוקשה. אך בחינה קרובה יותר של מאפייני העיתונות החרדית עשויה להבליט הבדלים דקים בין עיתוניה השונים שמקורם במאפייני התנועה הע...

המשך קריאה >>

Hebrew among Yiddish-Speaking Ultra-Orthodox (Haredi) Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Dalit Assouline , מאמר , Brill
מאמר המתחקה אחר זיקתן של קבוצות חרדיות בישראל לשפת היידיש, מכאן, ולשפת העברית, מכאן. במסגרת התחקות זו מבחין המאמר בין השימוש בעברית המודרנית, הננקטת לעתים לטובת מטרותיו השונות של דובר היידיש, ובין השימוש ב'לשון הקודש', היא העברית המשרתת את תפילותיו וטקסיו הדתיים של האדם הדתי. המאמר מבקש להדגיש כי ההבדלים בין שני הווריאנטים אינם לינגוויסטיים כי אם אידיאולוגיים, שעה שהשימוש בעברית המודרנית מלווה בהג...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע