המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דתיות ופריון: השפעת המבנה החברתי של קבוצות דתיות בישראל על שיעור הפריון שלהן

(מאגר ביבליוגרפי)
הילה ישראלי , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה למדעי ההתנהגות
המחקר מבקש לבנות מסגרת תיאורטית לקשר שבין שיעור הפריון לבין סולידריות דתית קבוצתית בישראל. לצורך כך נבדקה ספרות דתית חינוכית וכן פרסומים שונים העוסקים בחברה הדתית והיחסים החברתיים המרכיבים אותה. עוצמת הסולידריות בחברה הדתית נמדדה על פי מימדים של פיקוח ותלות בכל אחת מתת-החברות, כאשר פיקוח חמור ותלות גבוהה מעידים על סולידריות גבוהה ולהיפך. הנחת העבודה היתה כי הילודה הגבוהה נובעת מציות לצו חברתי דתי....

המשך קריאה >>

המוצהר, הקיים והמתח שביניהם - בחינת יחסן של קהילות דתיות לרשת האינטרנט

(מאגר ביבליוגרפי)
טל כץ , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לתקשורת
המחקר מבקש לבחון את דרכי התמודדתן של קהילות דתיות מחמירות עם השימוש בטכנולוגיה בכלל ובמחשב וברשת האינטרנט בפרט, ואת המשמעות שמייחסות קהילות אלה לטכנולוגיית האינטרנט. המחקר התמקד במתח הקיים בין האיסור ההלכתי הכתוב והמוצהר לבין אורחות החיים בפועל. במרכז המחקר: שני מקרי בוחן השוואתיים – הקהילה החרדית מהעיר כרמיאל והקהילה הבפטיסטית הנוצרית מן הכפר ראמה. שתיהן מתאפיינות בגישה דתית דומה, המסתייגת משימוש...

המשך קריאה >>

מה שם ייקרא לתופעה שאין יודע מי קבע אותה ולמה?': לשאלת התפתחותה של החרדיות המזרחית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , המרכז למורשת בן-גוריון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
כותרת המאמר לקוחה מביטאון ועד העדה הספרדית משנת 1985, שתמהה על הופעתה של מפלגה חרדית ספרדית בנוסח ליטאי. שתי גישות בדבר: האחת, הרואה בכך עיוות המזג הדתי של היהדות המזרחית תוך כדי ההתבטלות מפני הדומיננטיות האשכנזית, והשניה, מבקשת להרחיב את היריעה ולראות בש"ס ובחרדיות המזרחית חלק מתולדות התפתחותה של האורתודוקסיה היהודית. הכותב טוען שעלינו להבין את התגבשותה של תגובה חרדית ביהדות המזרחית בתנאי המודרני...

המשך קריאה >>

לשאלת תכליתה של חברת הלומדים החרדית: מבט ממזרח

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , הרצאה , מכון בן גוריון לחקר ישראל
ההרצאה מציגה מעט מדילמת האינטראקציה בין בני תורה חרדים-מזרחים לסביבה הלא חרדית עמה הם באים במגע, אם במסגרות משפחתיות אם במסגרות קהילתיות, ואם במסגרות מגורים משותפות. שתי דעות ושתי גישות קוטביות בנושא זה, המזוהות עם דרכם של שני תלמידי חכמים בולטים בסדר היום החרדי-מזרחי. שתי הגישות מוצאות מקום בקרב שני תלמידי חכמים יוצאי עדות המזרח שעיקר לימודם נעשה דווקא במסגרות ישיבתיות חרדיות-מזרחיות ולא אשכנזיות...

המשך קריאה >>

שסעים ומפלגות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין נויברגר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
מחקר הממיין את המפלגות בישראל לפי פילוחים אתנו-תרבותיים-אידיאולוגיים. ארבעה שסעים אתנו-תרבותיים: בין יהודים לערבים, בין אשכנזים למזרחיים, בין דתיים לחילוניים ובין עולים לוותיקים. שני שסעים אידאולוגיים כביכול: בין נצים ליונים, ובין ימין לשמאל סוציו-כלכלי. פילוח נוסף הוא המפתח של ארבע גישות לדת: עוינים, נייטרלים, אוהדים ומחייבים. בהתאם לכל זה עורך הכותב מאפיינים למפלגות החרדיות, וממפה את עמדותיהן הש...

המשך קריאה >>

והאריכו נא שמלותיכן למען קדושת עמנו וקדושת בנותינו': שיח הצניעות במדורי הנשים בעיתונות החרדית 1989-1960

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק עוסק בטקסטים בענייני צניעות שנכתבו במדורי הנשים בעיתונות החרדית המפלגתית מתחילת שנות השישים ועד סוף שנות השמונים, ומטרתו להבין כיצד התקשורת היא כלי לסוציאליזציה בנושא השליטה על הגוף הנשי בחברה מסורתית. השאלה הנגזרת ממטרה זו והניצבת בבסיסו של המחקר היא כיצד סוגיית הצניעות משתקפת במדורים המיועדים לנשים שהתפרסמו בעיתונות החרדית המפלגתית בשנים 1989‑1960. כדי לענות על השאלה נבחן קורפוס רחב שכלל את...

המשך קריאה >>

אמונות בריאות, כלפי שימוש בשרותי רפואה מונעת מקובלים לתינוק בקרב נשים חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
מיטל סימחי , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לעבודה סוציאלית
מטרת המחקר לבחון את הקשרים בין משתנים דמוגרפיים של האם החרדית, אמונותיה בנושאי בריאות, תחושת לכידות ותפיסה של מוקדי שליטה, לבין שימוש בפועל בשירותי רפואה מונעת עבור התינוק. המחקר בדק 85 אימהות מן האוכלוסייה החרדית מן הפריפריה שבדרום הארץ. הנשים ענו על שאלונים שעסקו בנושאים הבאים: אמונות בריאות, התנהגויות בריאות, תפיסת מוקד שליטה, תחושת לכידות ואמונות דתיות. בין התנהגויות הבריאות שנבחנו היו ביצוע ב...

המשך קריאה >>

פירוק השינוי בעוני למרכיבי צמיחה ואי שוויון: הניסיון הישראלי בשנים 1997-2006

(מאגר ביבליוגרפי)
תמי פריאנטה , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לכלכלה
מחקר אתנו-כלכלי-דמוגרפי, מבוסס נתונים, בהתאם לסקר ההכנסות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנים 1997-2006. המחקר מנסה להתחקות אחר הקשרים הפנימיים שבין צמיחה כלכלית, אי-שיוויון, ושינויים במדד העוני. כל זאת תוך מיפוי העוני בתוך תתי-קבוצות באוכלוסיה, המוגדרים בצורה אתנית, גיאוגרפית ודמוגרפית, כאשר במוקד הדיון ניצבים המגזר החרדי והערבי. הדיון כולל את סוגיות קו העוני - מהו עוני ומיהו עני, על-פי הגישה היחסי...

המשך קריאה >>

התמודדות החוגים הדתיים עם הקמת המדינה כביטוי המובהק של 'החזרה להיסטוריה'

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בתפנית האידיאולוגית שנכפתה על חוגי 'אגודת ישראל' בימי הקמת המדינה, מעמדה השוללת את הרעיון הציוני, אל מצב של שיתוף פעולה הדרגתי ומתמשך. המאמר פותח בסקירת עמדתו של הרב אלחנן ווסרמן, השוללת נחרצות את הציונות, כמי שמבטאת את האידאולוגיה החרדית שהתגבשה בישיבות החרדיות, בקרב תלמידיהם של החזון איש והרב שך. עמדה זו עומדת 'כנגד ההיסטוריה', וכנגד העמדה הפרגמטית של מנהיגים אגודאיים כמו יצחק ברויאר ו...

המשך קריאה >>

בן־גוריון בשנות המדינה הראשונות: יחסו לציונות הדתית לעומת יחסו לחרדים'

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי צמרת , מאמר , הקיבוץ המאוחד ונאמני תורה ועבודה
המאמר עוסק בממשלת ישראל הראשונה, ומבקש להראות כי בן גוריון רצה לקרב את החרדים לקואליציה לא רק מטעמים פוליטיים, אלא משום העריך את ראשי הציבור החרדי יותר מאשר את מנהיגי הציונות הדתית. הראשונים נראו לו ישרים והגונים, בעוד האחרונים – יהירים וקנאים לפוליטיקה שלהם. המחבר טוען שרק מסיבה זו ראה את עצמו אחראי לטיפוח הזרמים החינוכיים החרדיים, וכן כלפי פטור בני הישיבות ובנות דתיות מגיוס. "יש לי כל הכבוד ל''א...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע