המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שוויון בנטל או נטל השוויון? לקראת ביטול חוק טל וההשלכות של גיוס בני הישיבות לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
גלעד מלאך , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
סקירת התפתחות הסדר דחיית השירות במרוצת השנים, תוך התמקדות בפעולתם של ועדות ציבוריות, הכנסת, הממשלה ובג"ץ בעיצוב ההסדר. המסמך מביא נתונים מספריים עדכניים על הנמצאים בהסדר דחיית השירות, על חרדים המשרתים בצבא ובשירות האזרחי ועל ההיבטים הכלכליים והחברתיים של ההסדר. נסקרות הבעיה הערכית, המבצעית והכלכלית, תוך בחינת שתי חלופות אפשריות והיתכנותן: שירות לכול עִם מכסת פטור, והצבת יעדים ברורים לגיוס חרדים, ת...

המשך קריאה >>

פוטנציאל הביקוש ללימודים בישיבות תיכוניות חרדיות

(פרסומי המרכז)
כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בישראל לומדים בישיבות תיכוניות המשלבות לימודי קודש וחול, ומגישות את תלמידיהן לבגרות. מכון ירושלים למחקרי מדיניות בודק בפרסום זה, באמצעות שני סקרים, את הנכונות בקרב ההורים בחברה החרדית לשלוח את ילדיהם ללימודים בישיבות אלה, ולמעשה את גישתם לנושא לימודי החול. נמצא כי 17% מההורים מעוניינים שילדיהם ילמדו במסגרות אלו, ו 42% נוספים אינם מתנגדים לכך.  כ- 6.5% מהתלמידים החרדים בי...

המשך קריאה >>

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תקציר: מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירי...

המשך קריאה >>

תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר העוסק בתהליך הנוכחי של יציאת בני ישיבות למעגל העבודה, ובבעיות הנלוות אליו. מלבד הקשיים הסובייקטיביים, מורגש מחסור ביועצים שיוכלו ללוות את התהליך ולכוון את בני הישיבות היוצאים לעבודה. המחקר מבקש להאיר את התופעה, את סיבותיה ומטרותיה, בכדי להעמיק את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי הנדרש עבור ייעוץ מקצועי לבני ישיבות חרדים ודתיים היוצאים לעבודה, ולשפר את יכולותיהם של יועצים לייעץ לאוכלוסיות אלה. המחקר...

המשך קריאה >>

הועדה לגבוש ההסדר הראוי בנושא גיוס בני ישיבות - בראשותו של השופט צבי א' טל

(מאגר ביבליוגרפי)
צבי א' טל , דוח ועדה , הכנסת - מדינת ישראל
הדוח המלא של "ועדת טל", שמונתה ב-22 באוגוסט 1999, ועסקה בסוגיית גיוס בני ישיבות והדיחוי משירות בצה"ל הניתן להם מתוקף הסדר תורתו אומנותו. הדוח כולל גם עמדות מנומקות ותיאורטיות של חברי הוועדה, ביניהם עו"ד יעקב וינרוט. מטרות הוועדה היו למצוא את הדרך הראויה בחקיקה אשר מכוחה יהיה שר הביטחון רשאי לפטור משירות ביטחון. לנסח את הצעת החוק, וכן לבחון פיתוח מסלולים ומסגרות לחלק מבני הציבור החרדי. המטרה הייתה...

המשך קריאה >>

יציאה לעבודה בקרב בני-ישיבות חרדים: הסיבות, החששות ממנה והתפיסות כלפיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מחקר זה, שנערך בקרב בני-ישיבות חרדים מזרמים חרדיים שונים, בדק אם יש הבדלי תפיסות בין בני-ישיבות חרדים שיצאו לעבודה, לבין אלה שממשיכים ללמוד בישיבה, בכל הקשור לסיבות ליציאה לעבודה, לחששות ממנה וליחס סביבתם הקרובה כלפיה. במחקר נמצאו הבדלים מובהקים במרבית המשתנים בין אלה שלומדים לבין אלה שעובדים. עמדותיהם של אלה הלומדים בלבד נמצאו חיוביות פחות כלפי היציאה לעבודה מאלו של העובדים, והם מסבירים צעד זה בע...

המשך קריאה >>

חשיבותם של שיקולים שונים ל"הלימת אדם-סביבה" מקצועית בקרב חרדים ודתיים בני ישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי מאיר פיש , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בהשוואה בין השתלבות בני ישיבות חרדים בשוק העבודה לבין בני ישיבות דתיים-לאומיים בתחום זה. המחקר גם מציע את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי לתחום הייעוץ התעסוקתי לשני ציבורים אלה, לאור תאוריות מחקריות של 'הלימת אדם-סביבה'. באמצעות מאות שאלונים בחן המחקר אלו שיקולים מרכזיים לבחירת מקצוע חשובים עבור בחורי הישיבות השונות: ליטאים, חסידים, ספרדים, הסדר, וישיבות גבוהות לאומיות. ממצא בולט: ערב היציאה...

המשך קריאה >>

לימוד בחברותא של בני ישיבות ליטאיות: הלימוד החוזר של סוגיות שנלמדו בעבר

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך שוורץ , פרק , אוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס בשיתוף עם סכוליון - מרכז רב תחומי בלימודי היהדות, המכון למדעי היהדות על שם מנדל באוניברסיטה העברית.
הפרק מנתח את הפרקטיקה הלמדנית הישיבתית בציבור הליטאי, מבחינה ארגומנטלית וחוויתית, לאור מסורות דיאלקטיות-דיאלוגיות מן העבר היהודי. המחקר הוא אמפירי, ומבוסס על צפייה ומעקב אחר 'חברותא' אחת ב'ישיבת מיר' הירושלמית, שעסקה בסוגיית 'אי שתקת' במסכת בבא-קמא. המאמר מבקש להדגים את המורכבות הפסיכולוגית-חברתית של הלימוד במוסד דתי, את תפיסת האוטונומיה הפרשנית והחיפוש אחר ה'חידוש', את מאפייני הדיון הכתוב מול הדי...

המשך קריאה >>

מלחמת העצמאות בעיניים חרדיות

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
eldad_n@mayan.org.il בשלבים הקשים ביותר של מלחמת העצמאות, בחודשים מארס-אפריל 1948, בשעה ש'ההגנה' עומדת במבחנים קשים של המשך המצור על ירושלים היהודית, המשך פיצוצי התופת בעיר, הוצאת שיירות מן העיר ועמידה במתקפות מדרום ומצפון, חוותה גם הקהילה החרדית ימים קשים. לצד העמידה במלחמה הקשה בשכונות חרדיות ולצד קשיי המצור, היה הציבור החרדי נתון לראשונה בחיבור עם הרוב הציוני בעיר כתף אל כתף. לאחר עשרות שנים...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע