המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין דתיות, לאום ומשתני רקע נוספים של פרחי הוראה על עמדות כלפי שילוב: השלכות לתכניות הכשרה

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר ושלמה רומי , מאמר , אוניברסיטת חיפה
עמדותיהם של מורים ופרחי הוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וכישוריהם בנושא זה חשובים להצלחתה של מגמת השילוב. במחקר הנוכחי נבדקו עמדותיהם של 1155 פרחי הוראה ב-11 מכללות ומכונים להכשרת מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ונחקרו גורמי רקע הקשורים לעמדות אלה. המתכשרים ענו על שאלון עמדות כלפי שילוב, בפרמטרים שונים. ביחס למתכשרים החרדים נמצא כי נכונותם לשילוב נמוכה יותר באופן כללי, בע...

המשך קריאה >>

טיפול אינטגרטיבי אסטרטגי רגיש-תרבות באוכלוסיות דתיות וחרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר ויצטום , פרק , רמות
הפרק המתאר את עבודתו של המטפל עם האוכלוסייה החרדית, במרכז הקהילתי לבריאות הנפש 'עזרת נשים' הממוקם בצפון ירושלים בתוך השכונות החרדיות. הניסיון בעבודה עם מטופלים מאוכלוסייה מיוחדת זו, שהתגבש על בסיס ניסוי וטעייה יותר מאשר בעזרת רציונל מוגדר מראש, הניב פיתוח של מודל אסטרטגי אינטגרטיבי רגיש-תרבות. המאמר מתאר תחילה את החברה החרדית ומאפייניה, את דו-ערכיותה כלפי רופאי נפש, את שפת הקודים שלה למחלות נפש, א...

המשך קריאה >>

פנומנולוגיה של הפרעות נפשיות באוכלוסיה חרדית שנחשפה לטפול צבורי

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה וייל , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר חלוצי ומקיף על החברה החרדית של שנות השמונים, בהיבטים של היחס להפרעות נפשיות בקהילה, (בהדרכתם של יורם בילו ומרדכי רוטנברג). שיטת המחקר – פנומנולוגית, שדה המחקר – מרפאה לבריאות הנפש שבאזור היעד שלה קיימים ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. נבדקו 69 מרואיינים חרדים בראיונות פתוחים שהתמקדו באפיון המטופל, במסלול הטיפולי, ביחסי הגומלין בינו לבין הקהילה, ובהשפעות תרבותיות דתיות הבאות לביטוי בתפיסת הנבדקים...

המשך קריאה >>

התעללות רוחנית: המשגה ראשונית בעקבות קבוצה טיפולית חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקול דהאן וציפי לוי , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
המאמר מציע להמשיג 'התעללות רוחנית' כסוג התעללות נוסף לסוגי ההתעללות הנדונים בספרות המקצועית: התעללות פיזית, נפשית, מינית וכלכלית. בעקבות מחקר פעולה משתתף ואינטרפרטטיבי שנערך בקבוצה טיפולית חרדית בהשתתפות שמונה נשים נפגעות אלימות, הוגדרה 'התעללות רוחנית' ככל ניסיון לפגוע בעצמי הרוחני, בחיים הרוחניים, או ברווחה הרוחנית של האישה, על פי שלוש רמות עוצמה: א. הקטנת הערך הרוחני של האישה, של אמונותיה או של...

המשך קריאה >>

שיחה עם יהודה גודמן

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ואביעד קליינברג , ראיון , כתר - אוניברסיטת תל אביב
שיחה עם הפסיכולוג, הפסיכותרפיסט והאנתרופולוג יהודה גודמן, המתמחה בטיפול בנפגעי נפש והפרעות פסיכיאטריות בחברה החרדית. השיחה עוסקת בחסידויות ובאדמו"ריהן, בגישתם של רבנים לתחום זה, ברגישויות של גישות שונות לטיפול בקבוצות אלה, ובתחושותיו של המטפל מול הקהל החרדי וגבולות השייכות והאי-שייכות. קליינברג מוסיף ממדי השוואה לאיסלאם ולנצרות, לקבוצות דתיות לאומיות, וותיקים ועולים, וכן בדיקת גבולות הטריטוריה התר...

המשך קריאה >>

ביטויי מצוקה נפשית אצל חרדים : הבניה נרטיבית והתערבות נרטיבית רגישת-תרבות

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ואליעזר ויצטום , מאמר , משרד הרווחה והשירותים החברתיים
במאמר מתוארים ביטויי מצוקה של מטופלים חרדים המעוצבים כסיפורים דרמטיים. ביטויי המצוקה האישיים של המטופלים, הסובלים מהפרעות נפשיות, שואבים את תכניהם מהסביבה החברתית, מאוצר הסמלים ומסוגי הנרטיב האופייניים לתרבות החרדית. המטופל מעצב את מצוקתו ואת סיפורו במסגרת יחסי גומלין מורכבים שיש לו עם התרבות הקולקטיבית ובהקשרים בין-אישיים וחברתיים ספציפיים. ל'קריאה נכונה' של ביטויי המצוקה ולהבנת תהליכי עיצובם הנר...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק ב'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
בעוד חלקו הראשון של המאמר עסק ברקע התיאורטי ובתיאור קווי ההנחיה הכלליים לעבודה עם מטופלים חרדיים, החלק השני מתמקד בתיאור מקרים של התערבויות טיפוליות. מתוארים שלושה סוגים של התערבויות בעלות תכנים דתיים, שבהן השתמשו הכותבים בעבודה עם מטופלים חרדים, בעיקר צעירים חוזרים בתשובה מרקע מזרחי: טקסי ריפוי, שימוש בחלומות, ושימוש במטאפורות וסמלים מעולמו של המטופל כאמצעי טיפולי. המאמר מציג דוגמאות קליניות לכל...

המשך קריאה >>

רגישות תרבותית בטיפול: קווי הנחיה לעבודה עם מטופלים חרדים. חלק א'

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו ואליעזר ויצטום , מאמר , הסתדרות הפסיכולוגים- החטיבה הקלינית
הפער האפיסטמולוגי העמוק, שבין תפישת המציאות הרפואית של אנשי בריאות הנפש לבין תפישת המציאות הדתית של המטופלים החרדים, מציג אתגר קשה לטיפול. המחברים מציעים שורה של קווי הנחיה כדי להתמודד עם אתגר זה, בהתבסס על עבודתם עם מטופלים מהקהילה החרדית של צפון ירושלים. חלק א' של המאמר – כול את הצד התיאורטי, ואת קווי ההנחיה הכלליים לטיפול, הכוללים שלושה מערכי גורמים חיוניים לעבודה עם מטופלים חרדיים: מערך ההקשר,...

המשך קריאה >>

תפיסה נאיבית אודות טיפול פסיכולוגי ופסיכופתולוגיה: השוואה בין חילונים וחרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
דנה גרניט-ליכטמאייר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בן-גוריון, המחלקה לפסיכולוגיה
המחקר בוחן את התפיסה הנאיבית של חילוניים וחרדים אודות טיפול פסיכולוגי ופסיכופתולוגיה. במחקר השתתפו 574 גברים ונשים, מתוכם: 170 חרדים. מממצאי המחקר: ישנן נקודות דמיון רבות בין החילונים לחרדים בתפיסת הטיפול הפסיכולוגי, אך נמצאו פערים בתפיסת הדמיון והמטרות של הטיפול. חילוניים סברו שהאדם יכול להחליט בעצמו אם לגשת לטיפול בצורה מובהקת יותר מחרדים. נרשמו גם כמה הסתייגויות של החרדים מטיפול: התפיסה של הפסי...

המשך קריאה >>

הפרעה, סיפור, טיפול: התערבות אסטרטגית נרטיבית רגישת תרבות באוכלוסייה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר ויצטום ויהודה גודמן , פרק , מאגנס
הפרק עוסק בביטויי מצוקה על פי 'פרדיגמה נרטיבית' כפי שעולה מסיפורים והתנהגויות של מטופלי-נפש בחברה החרדית. המטפלים הבחינו במקרים רבים בהם תוכן ביטויי המצוקה עוצב כנרטיב סביב דמויות על-טבעיות, המוכרות לפונים מן המכלול התרבותי והסמלי של התרבות היהודית. המטפלים כותבים מנסיונם שהחברה החרדית אינה הומוגנית, וישנם הבדלים משמעותיים בין פלגים שונים, המתבטאים גם בעיצוב ביטויי המצוקה וגם בהתערבויות הטיפוליות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע