המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מחקר אודות מגמות ההחמרה ההלכתית בדורות האחרונים, אודות מובילי המגמה, שיטתם ומניעיהם, והרעיונות העומדים מאחורי תפיסתם ההלכתית. במוקד המאמר: טיפולוגיה של חמשה טיפוסי 'מחמירים': החת"ם סופר, ר' צבי אלימלך מדינוב, ר' יוסף יוזל הורוויץ מנוברדוק, ר' יצחק זאב סולובייצ'יק מבריסק והחזון איש. הכותב מפריד איש איש ומניעיו להחמרה, ומציג את פניה המורכבות של נטייה זו. ממסקנות המאמר: החמרה אינה נטייה הצומחת מן הטק...

המשך קריאה >>

A Haredi Attack on Rabbi Joseph Ber Soloveitchik: A Battle over the Brisker Legacy from 1984

(מאגר ביבליוגרפי)
Pini Dunner וDavid N. Myers , מאמר
מאמר מבוא למכתב מחאה מטעם צאצאים לשושלת בריסק נגד נטיותיו הציוניות של הרב יוסף דב סולובייצ'יק, המכונה 'הרב', שהיה אף הוא נצר לשושלת זו. מגמותיו המודרניות של סולובייצ'יק, כמו גם תמיכתו המוצהרת במפעל הציוני, היוו סטייה מעמדתה השמרנית והאנטי ציונית של משפחתו המורחבת, בכלל, ומזו של דודו, 'הרב מבריסק', בפרט. המתח בין סולובייצ'יק למשפחתו המורחבת, שהתבססה בירושלים, הלך והחריף במרוצת השנים והגיע לשיאו בשנ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע