המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הקשר בין מאפיינים חברתיים-תרבותיים של החברה החרדית לבין דפוסי מתן טיפול סיעודי

(מאגר ביבליוגרפי)
יורי האס , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסיעוד
מטרת המחקר לבחון את הקשר בין המאפיינים החברתיים והתרבותיים הייחודיים של החברה החרדית, לבין דפוסי הטיפול הסיעודי שהם מקבלים. לצורך כך נבדקו 303 אחים ואחיות העובדים בקהילה ובבתי-חולים בארץ. כל הנבדקים מילאו שאלון הבוחן את הכשירות התרבותית של הצוות הסיעודי (סגיב-שיפטר ואהרנפלד, 2006), תוך התייחסות למידת החשיבות של מאפיינים תרבותיים וחברתיים של המטופל. מממצאי המחקר: ככל שהאחים והאחיות ביטאו התחשבות גב...

המשך קריאה >>

הנגישות הכלכלית של שירותי רפואה פרטיים בבתי-חולים ציבוריים בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
ברוך רוזן ועופר גור , מאמר , המוסד לבטוח לאומי - מנהל מחקר ותכנון
מחקר הערכה ביחס למידת נגישותן הכספית של תוכנית השר"פ (שירותי רפואה פרטיים) בירושלים, בשנת 2001. המחקר נערך בשלושה בתי-חולים ציבוריים בירושלים, כמו כן נאספו נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי של ירושלים על מעמדן החברתי-כלכלי של השכונות בעיר, וכן נתונים על הכנסה ממוצעת של משפחה ישראלית מתוך סקר משקי הבית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מן הממצאים: פירוט שיעורי השימוש בשירות רפואי פרטי על־פי מאפיינים של דת ולא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע