המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השתתפות רשויות מקומיות בתקצוב בתי ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי סמט , מסמך מידע , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך הכולל טבלאות, בדבר חלקן של הרשויות המקומיות בתקצוב החינוך המוכר שאינו רשמי. בשנת הלימודים תשע"ג היו בחינוך היסודי 376 בתי ספר יסודיים מוכרים שאינם רשמיים, בהם למדו 311,106 תלמידים. בתי ספר בחינוך המוכר שאינו רשמי הם 33% מבתי הספר היסודיים ובהם לומדים 31% מן התלמידים בחינוך היסודי. 80% מבתי הספר היסודיים המוכרים שאינם רשמיים שייכים לחינוך החרדי (537 בתי ספר) 14% בחינוך הערבי, ו6% בחינוך העברי...

המשך קריאה >>

מערכת החינוך בישראל – סוגיות מרכזיות שנדונו בוועדת החינוך, התרבות והספורט

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , דוח מחקר , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך דוח מקיף על מערכת החינוך, בתוך כך על החינוך החרדי, מאפייניו, החלוקה לזרמים ולאידיאולוגיות, מעמד משפטי, תקציבים ועוד. החל מעמ' 34 פורס המסמך את הנתונים המספריים, ההיבטים המנהליים, צורות הפיקוח ומגמות הגידול בחינוך היסודי והעל-יסודי. מערכת החינוך החרדית מתמודדת עם סוגיות רבות שמעסיקות גם את החינוך הלא-חרדי, דוגמת בינוי כיתות, הסעות, חינוך מיוחד, מעמד המורה ואפליה בקבלת תלמידים. ההתמודדות החרדית...

המשך קריאה >>

הזנה בחינוך החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יובל וורגן , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך עוסק במפעל ההזנה בחינוך החרדי. ראשית, מוצגים נתונים על מספר התלמידים בחינוך היסודי המוכר שאינו רשמי ובמוסדות הפטור בשנת הלימודים התשס"ו. במוקד המסמך: נתונים בדבר מפעל ההזנה במוסדות חינוך, שהופעל לראשונה בשנת הלימודים תשס"ה (2004/05) מכוח החלטת ממשלה. על-פי החוק, תלמידי בתי-הספר היסודיים הזכאים לכך יקבלו ארוחה חמה אחת ביום, בהתחשב בצורכיהם ובגילם. החוק קובע כי שר החינוך, בהסכמת שר האוצר, יקבע...

המשך קריאה >>

מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת 'מעיין החינוך התורני'

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בן-רבי ורונלי רותם , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
מיפוי ראשון מסוגו בבתי הספר של 'מעיין החינוך התורני' ובמערכת החינוך החרדית בכלל, המאפשר מבט מעמיק אל התמודדותה היום-יומית של כלל החברה החרדית עם קשייהם של תלמידים ואל צרכיה בתחום זה. ממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על פעילות בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים, על הערכת המנהלים והמחנכים את המידה שבה הסיוע הניתן לתלמידים המתקשים הולם את צורכיהם ומקדם אותם, על קשיים ואתגרים ביישום הפעילויות ועל צרכים לא...

המשך קריאה >>

על בתי הספר החרדיים באנטוורפן

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך, הפקולטה לחינוך, אוניברסיטת חיפה   תקציר מחקר זה בודק כיצד מחלחל עיקרון חוקתי של חופש חינוכי, המעוגן בחוקה הבלגית, אל בתי הספר החרדיים באנטוורפן שבבלגיה. הוא מתחקה אחר הגורמים המעצבים את החופש החינוכי בחיי היום-יום של בתי הספר החרדיים ומאפיין אותם בתוך שדה המדיניות החינוכית. ממצאי המחקר מראים כי החופש החינוכי משתנה בתוך "גלגלי השיניים" של מדיניות החינוך. חוקי החי...

המשך קריאה >>

מנהיגות נשית בארגוני חינוך: הייחודיות הישראלית בקונטקסט הבינלאומי

(מאגר ביבליוגרפי)
יזהר אופלטקה ורחל הרץ-לזרוביץ , מאמר , אוניברסיטת חיפה, המרכז למנהל ולהערכה בחינוך
מערכת החינוך בישראל, המורכבת מארבע תת מערכות חינוך (מערכת החינוך הממלכתית, הממלכתית דתית, החרדית והערבית) משקפת במידה רבה את הסקטורים החברתיים המרכזיים בחברה הישראלית, השונים זה מזה בהיבטים תרבותיים, חברתיים וחינוכיים. לדעת כותבי המאמר, יש לחלוקה זו השפעה על אופן מנהיגותן של נשים בארגוני חינוך. מטרת המאמר לסקור מספר סוגיות בינלאומיות הקשורות למגדר ולמנהיגות נשית בחינוך, כמחסומים לכניסת נשים לתפקיד...

המשך קריאה >>

שחיקה ודימוי מקצועי מנקודת מבטן של מורות חרדיות המלמדות בבתי הספר של 'בית יעקב'

(מאגר ביבליוגרפי)
אושרת בוחניק , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לחינוך
מחקר הבוחן כיצד תופסות מורות חרדיות את מקצוען ואת תפקידן כמורות, כיצד הן רואות את מסגרת החינוך העצמאי ועד כמה הן חוות שחיקה בעבודתן. לצורך כך נבדקו 14 מורות חרדיות במחקר האיכותני ו-60 במחקר הכמותי, שלימדו בבתי-ספר יסודיים ותיכוניים של רשת 'בית יעקב' ברחבי הארץ. המחקר האיכותני כלל ראיונות מובנים למחצה, תצפיות על שיעורים, וכן נותחו ימי ההיעדרות של כל מורה מתוך מסמכים רשמיים. במחקר הכמותי הועברו השאל...

המשך קריאה >>

בתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי בשנים תש"ס–תשע"ב

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי וייסבלאי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
במערכת החינוך פועלים מוסדות חינוך רשמיים בבעלות המדינה ומוסדות חינוך מוכרים שאינם רשמיים שאינם בבעלות המדינה (ולצד אלה, מוסדות חינוך נוספים המיועדים לציבור החרדי). בחינוך המוכר שאינו רשמי כ-650 מוסדות בחינוך היסודי, בהם לומדים כ-200,000 תלמידים, שהם כ-20% מתלמידי החינוך היסודי. המסמך סוקר את ההתפתחויות בחינוך המוכר שאינו רשמי – בבתי-הספר היסודיים – בשנים תש"ס–תשע"ב. בין השאר נידונים הנושאים דלהלן:...

המשך קריאה >>

אינטגרציה בבתי-ספר יסודיים בחינוך המוכר שאינו רשמי והשפעתה על תקצובם

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מסמך , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
מסמך העוסק באינטגרציה בקבלת תלמידים למוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי במערכת החינוך ובהשפעתה של מידת האינטגרציה על תקצובם של מוסדות אלו. מוסדות החינוך המוכר שאינו רשמי הם מוסדות שאינם בבעלות המדינה, אך קיבלו עליהם מידה מסוימת של פיקוח מצדה. המדינה מתקצבת אותם בשיעור פחות מזה הניתן למוסדות החינוך הרשמי (55%) מהתקציב למוסד זהה בחינוך הרשמי, להוציא מוסדות המשתייכים לשתי רשתות החינוך החרדי הגדולות – מרכ...

המשך קריאה >>

לי בריאות: אוגדן מנחה להטמעת תחום הבריאות בבתי הספר במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
משרד החינוך , נייר הדרכה , משרד החינוך - אגף מוכר שאינו רשמי
חוברת הסברה ומערכי שיעורים ופעילויות מטעם משרד החינוך למגזר החרדי, בנושאי בריאות. מטרת התוכנית – הטמעת תחום הבריאות בבתי הספר החרדיים בהתאמה לתפיסה החינוכית ולאורח החיים החרדי. החוברת כוללת רקע הלכתי-תורני תיאורטי, דפי עבודה והערכה, הצעות לפעילות ודרכים מעשיות לשילוב נושאי בריאות שונים בחיי בתי הספר בשיתוף הבית והקהילה. בין הנושאים הנדונים: תזונה, התנהגות, שגרת היומיום, קרינה, תרופות וחומרים מסוכנ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע