המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

צמיחתה של תופעת הגדולים

(מאגר ביבליוגרפי)
שאול שטמפפר , מאמר בתוך ספר , מאגנס
אחד ממאפייני העת החדשה היא עלייה בחשיבותם של ה'גדולים'. הגדולים הם מנהיגים בזכות אישיותם ולא בזכות משרותיהם. השינויים המהירים בעת החדשה הם שאיפשרו לפוטנציאל שלהם להתממש במלואו כגדולים. 

המשך קריאה >>

גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אליאב טאוב , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג
הספר עוסק באופן שבו בנו לעצמם גדולי תורה עמדה שממנה הם יכולים לשמור על מבצרי המסורת שאותם הם מייצגים מחד גיסא, ולהתאימם למציאות הפוליטית המתחדשת מאידך גיסא. הספר חושף פרק חשוב וכמעט לא ידוע אשר בו פיצחו גדולי התורה קוד חברתי-פוליטי אשר אפשר להם לזכות באופן מפתיע בתמיכה מצד החברה החרדית-שמרנית לצעדים הכוללים חידושים ארגוניים וערכיים, כל זאת תוך כדי התבדלות מאגודת ישראל המיתולוגית בעלת הסמכות הקולקט...

המשך קריאה >>

דימויי הגוף הגברי החרדי-ליטאי בספרות המוסר וסיפורי "הגדולים" 1945-2010

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המוקדש לבחינת דימויי הגוף החרדי-ליטאי הגברי, מתקופת סיומה של השואה ועד שלהי העשור הראשון של המאה ה-21. נקודת המוצא של המחקר היא ההנחה, כי הגוף הוא האתר באמצעותו מעצבת החברה הליטאית, ביודעין ושלא ביודעין, את האידיאולוגיה ואופן המחשבה שלה. חלקו הראשון של החיבור מוקדש ל'תורת המוסר' ויחסה אל הגוף, וחלקו השני עוסק בסוגת סיפורי 'הגדולים' הליטאיים, ובוחן את תיאור הגוף האידיאלי – גופו של הצדיק. מן המ...

המשך קריאה >>

העיתונות החרדית: העוצמה, התחרות, מלחמות היהודים

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , פרק , אגודת העיתונאים
הפרק סוקר את צורות הביטוי של 'הגדולים' באמצעות העיתונות החרדית הכתובה. העולם החרדי מכור ל'מילה הכתובה', ועיתוניו משמשים כלי יעיל ביותר לעיצוב הדרך והמפלגה. בשל הנסיבות הפכה העיתונות החרדית לכלי המשפיע לעתים על שלמות הקואליציה והממשלה. עיתוי המאמר: תחילת הופעתו של היומון 'מיום ליום' של ש"ס. הכותב בודק את השווה והשונה בינו לבין העיתונות החרדית האשכנזית הוותיקה: המודיע ו'יתד נאמן'. בין השאר נסקרים: ת...

המשך קריאה >>

הגדולים אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
, קובץ מאמרים , מאגנס
מי הם אישים אלה, מנהיגיו הרוחניים של הציבור החרדי לדורותיו, שהפכו לסמלים האנושיים שלו? מה היה פועלם ומה סוד כוחם? בספר נפרש לראשונה פנתיאון היהדות החרדית מראשית המאה התשע עשרה ועד אתמול. גדולי הרבנים והאדמו"רים של מזרח אירופה, של ארץ ישראל, של ארצות הברית ושל מדינת ישראל זוכים לניתוח מחקרי רב צדדי המקיף את תולדות חייהםף יצירתם התורנית ופועלם הציבורי.

המשך קריאה >>

הגדולים – אישים שעיצבו את פני היהדות החרדית בישראל

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
ד"ר רבקה נריה-בן שחר, המכללה האקדמית ספיר rivka.nbs@gmail.com על דפנות הסוכות של ימי ילדותי היו תלויים פוסטרים גדולים ומנוילנים ובהם תמונות של צדיקים. מר' יוסף קארו והבן איש חי ועד "החזון איש" ו"החפץ חיים". ר' שמעון בר יוחאי לצד ר' נחמן מברסלב. האמנתי שכך באמת כולם היו נראים. איני זוכרת מי היתה הדמות הביקורתית שהבהירה לי שאין לנו דרך לדעת איך באמת נראה ר' שמעון בר יוחאי, וגם התמונות מהמאות האח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע