המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אליאב טאוב , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג
הספר עוסק באופן שבו בנו לעצמם גדולי תורה עמדה שממנה הם יכולים לשמור על מבצרי המסורת שאותם הם מייצגים מחד גיסא, ולהתאימם למציאות הפוליטית המתחדשת מאידך גיסא. הספר חושף פרק חשוב וכמעט לא ידוע אשר בו פיצחו גדולי התורה קוד חברתי-פוליטי אשר אפשר להם לזכות באופן מפתיע בתמיכה מצד החברה החרדית-שמרנית לצעדים הכוללים חידושים ארגוניים וערכיים, כל זאת תוך כדי התבדלות מאגודת ישראל המיתולוגית בעלת הסמכות הקולקט...

המשך קריאה >>

דימויי הגוף הגברי החרדי-ליטאי בספרות המוסר וסיפורי "הגדולים" 1945-2010

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המוקדש לבחינת דימויי הגוף החרדי-ליטאי הגברי, מתקופת סיומה של השואה ועד שלהי העשור הראשון של המאה ה-21. נקודת המוצא של המחקר היא ההנחה, כי הגוף הוא האתר באמצעותו מעצבת החברה הליטאית, ביודעין ושלא ביודעין, את האידיאולוגיה ואופן המחשבה שלה. חלקו הראשון של החיבור מוקדש ל'תורת המוסר' ויחסה אל הגוף, וחלקו השני עוסק בסוגת סיפורי 'הגדולים' הליטאיים, ובוחן את תיאור הגוף האידיאלי – גופו של הצדיק. מן המ...

המשך קריאה >>

העיתונות החרדית: העוצמה, התחרות, מלחמות היהודים

(מאגר ביבליוגרפי)
שחר אילן , פרק , אגודת העיתונאים
הפרק סוקר את צורות הביטוי של 'הגדולים' באמצעות העיתונות החרדית הכתובה. העולם החרדי מכור ל'מילה הכתובה', ועיתוניו משמשים כלי יעיל ביותר לעיצוב הדרך והמפלגה. בשל הנסיבות הפכה העיתונות החרדית לכלי המשפיע לעתים על שלמות הקואליציה והממשלה. עיתוי המאמר: תחילת הופעתו של היומון 'מיום ליום' של ש"ס. הכותב בודק את השווה והשונה בינו לבין העיתונות החרדית האשכנזית הוותיקה: המודיע ו'יתד נאמן'. בין השאר נסקרים: ת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע