המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

החרדים בישראל : מרחב, חברה, קהילה

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר וניקולא יוזגוף-אורבך , ספר , אוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר הבטחון הלאומי, הקתדרה לגאואסטרטגיה
הספר מביא סקירה כללית על החברה החרדית בעולם כולו ובישראל בפרט, באמצעות גרפים וטבלאות. המחברים מבקשים להציג תמונה רחבה ככל האפשר על חברה זו, ובין השאר מנסים לענות על השאלה מיהי אותה אוכלוסייה שמשקלה בחברה הישראלית עולה בהתמדה, ועד כמה יש מקום לדו-קיום בשלום בינה לבין יתר הקבוצות והפלגים החיים בישראל בשנת 2012. בין השאר עוסק הספר בדמוגרפיה, תפרוסת והגירה, חצרות חסידיות, החינוך החרדי, פוליטיקה, כלכלה...

המשך קריאה >>

איזהו גיבור? הכובש את יצרו פוגש גוף חילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
החברה החרדית רואה את עצמה כאלטרנטיבה לתרבות המערבית– חילונית, ובהתאמה מעוצב הגוף החרדי בידי מערכות החינוך החרדיות בניגוד לגוף החילוני או בשונה ממנו. המאמר בוחן את האופן שבו גברים צעירים בחברה החרדית מבנים את גופם ביחס אל הגוף החילוני ה"אחר" המרכזי בעבורם. במקביל להסתייגות מהגוף החילוני ולביקורת הרבה שהגברים החרדים מותחים עליו ניכרים גם רגשות מורכבים יותר, שיש בהם הערכה, קנאה ואף הערצה. הכותב טוען...

המשך קריאה >>

רוחניות מול גשמיות בישיבות הליטאיות

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר בוחן את הניסיון לכונן את הישיבות הליטאיות כחלופה רוחנית לתרבות המערבית, האמורה לאפשר לצעיר החרדי לממש את ייעודו האמיתי: להתקרב אל האל ולדבוק בו. כדי להרחיב את הממדים הרוחניים בחייו, אמור הצעיר למשמע ולרסן את גופו ולצמצם את הממדים הגשמיים. על פי התפיסה החרדית מתוארת התרבות המערבית כממוקדת ב"בניין הגוף" וכחותרת לעבר המשאבים הגשמיים המוגבלים מטבעם. בניגוד לה, החברה החרדית ועולם התורה במיוחד, מת...

המשך קריאה >>

גוף חרדי: פרקים מאתנוגרפיה בהכנה

(מאגר ביבליוגרפי)
גדעון ארן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מתחקה אחר מאפייני הגוף החרדי, גופם של בחורי ישיבות ואברכים אשכנזים, ואחר התמורות שגוף זה עבר. גוף זה, מתברר, משמר קווי ייחוד בחיי היומיום ועם זאת ניכרים בו דפוסי התנהגות המושפעים מן החברה הסובבת. המחקר מבוסס על תצפיות וראיונות פתוחים שנערכו בשנים 2000-2001 בירושלים, במגוון קהילות, במיוחד מן 'העדה החרדית'. המאמר עוקב אחר עמדות תרבותיות המיוצגות בתנועות ובתנוחות הגוף החרדי, ומציג ממצאים מענייני...

המשך קריאה >>

דימויי הגוף הגברי החרדי-ליטאי בספרות המוסר וסיפורי "הגדולים" 1945-2010

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המוקדש לבחינת דימויי הגוף החרדי-ליטאי הגברי, מתקופת סיומה של השואה ועד שלהי העשור הראשון של המאה ה-21. נקודת המוצא של המחקר היא ההנחה, כי הגוף הוא האתר באמצעותו מעצבת החברה הליטאית, ביודעין ושלא ביודעין, את האידיאולוגיה ואופן המחשבה שלה. חלקו הראשון של החיבור מוקדש ל'תורת המוסר' ויחסה אל הגוף, וחלקו השני עוסק בסוגת סיפורי 'הגדולים' הליטאיים, ובוחן את תיאור הגוף האידיאלי – גופו של הצדיק. מן המ...

המשך קריאה >>

תפקוד השפה בכיתובי מצבות במגזר החרדי : בית העלמין בצפת כמקרה מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקולא יוזגוף-אורבך ולי כהנר , מאמר , ארנים, בית הספר לחנוך של התנועה הקבוצית ומכללת בית ברל
המחקר מתמקד בדפוסי ההנצחה החרדית בבית העלמין בצפת ובייחודיותם בהתייחס להבדלים הקשורים במגדר, עדה, שיוך לזרמים חרדיים ולשינויים שחלו בהם לאורך השנים. נמצא כי בכיתובים על מצבות הנפטרים חלו לאורך השנים שינויים התלויים בהתפתחויות החברתיות, התרבותיות והדתיות שהתחוללו בארץ. זאת ועוד, בכל הכיתובים הוטמעו אידיאלים תורניים ורוחניים הנתפסים בחברה החרדית כנשגבים, כאשר על מצבותיהם של הנפטרים האשכנזים, אידיאלי...

המשך קריאה >>

והאריכו נא שמלותיכן למען קדושת עמנו וקדושת בנותינו': שיח הצניעות במדורי הנשים בעיתונות החרדית 1989-1960

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות
הפרק עוסק בטקסטים בענייני צניעות שנכתבו במדורי הנשים בעיתונות החרדית המפלגתית מתחילת שנות השישים ועד סוף שנות השמונים, ומטרתו להבין כיצד התקשורת היא כלי לסוציאליזציה בנושא השליטה על הגוף הנשי בחברה מסורתית. השאלה הנגזרת ממטרה זו והניצבת בבסיסו של המחקר היא כיצד סוגיית הצניעות משתקפת במדורים המיועדים לנשים שהתפרסמו בעיתונות החרדית המפלגתית בשנים 1989‑1960. כדי לענות על השאלה נבחן קורפוס רחב שכלל את...

המשך קריאה >>

"גרביים בפנים וגרביים בחוץ" - הלבוש החרדי ותפיסת הזמן בעולם הדתי

(מאגר ביבליוגרפי)
ניסן רובין ואדמיאל קוסמן , מאמר , בית מורשה - ירושלים
המאמר מבקש לפענח את המשמעויות התרבותיות של הלבוש החרדי, לאור הטענה שיש ללבוש זיקה לתפיסת הזמן. להזדהות של האדם החרדי עם הביגוד המיוחד לו יש מטרה כפולה מנקודת המבט של ממד הזמן. מטרה אחת מצויה במישור האופקי, והיא באה לבטל את הזיכרון ההיסטורי הריאלי. היא מחברת את תחילת הזמן עם סוף הזמן באמצעות הבגד שאינו משתנה ולא ישתנה. מטרה שנייה היא במישור האנכי, והיא מטרה מיידית – לבטל את הקיום הפרטי של האינדיביד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע