המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

(Re)Producing Ethics and the Ethics of Reproduction: Reproductive Ethics among Haredi Women in Jerusalem

(מאגר ביבליוגרפי)
Michal S. Raucher , עבודת גמר , Northwestern University
עבודת גמר בנושא האתיקה של הפוריות (reproductive ethics) בחברה החרדית בישראל ומעמדה של האישה במסגרת ההכרעות האתיות הכרוכות בתהליך ההיריון וההולדה. לאור מחקר אתנוגרפי בקרב נשים חרדיות בירושלים מבקשת עבודה זו לשפוך אור על האוטונומיות לה זוכה האישה החרדית שעה שהיא שומרת לעצמה את הזכות להכריע בשאלות הכרוכות בפוריותה גם במחיר חתירה תחת הסמכות הרבנית וגם זו הרפואית. הכרעות אלו נוגעות, פעמים רבות, לשאלת ה...

המשך קריאה >>

The Time in the Body: Cultural Construction of Femininity in Ultraorthodox Kindergartens for Girls

(מאגר ביבליוגרפי)
Orit Yafeh , מאמר
המאמר, המבוסס על עבודת שטח אתנוגרפית בגני ילדים חרדיים, בוחן את התפתחות תפיסתן המגדרית של בנות חרדיות דרך התייחסות לגופן ולאורח חייהן. עבודת המחקר מבקשת לחשוף את ההבניות התרבותיות המבססות את היחס לנשיות וגופניות וזאת באמצעות התחקות אחר הפרקטיקה המיושמת בקרב בנות אלו הנוגעת לביגוד, שיער, קול, תזונה, מחוות ותנועות גוף. לאור הממצאים העולם מעבודה זו מוצעת ההשערה כי ערך הצניעות משרת כאבן יסוד לכינון הז...

המשך קריאה >>

Haredi Male Bodies in the Public Sphere: Negotiating with the Religious Text and Secular Israeli Men

(מאגר ביבליוגרפי)
Yochai Hakak , מאמר
אחד המאפיינים המבחינים בין קבוצות פונדמנטליסטיות לחברה המערבית-חילונית הוא היחס השנוי לגופניות וצורת עיצובו וטיפוחו. לאור הנחה זו מבקש המאמר להתחקות אחר ההבדלים המבחינים את החברה החרדית מזו החילונית הודות לזיקה הנוצרת, מצידה של הראשונה, בין הגופניות ובין עיקרי האמונה עליהם היא אמונה. האידיאל השמרני, המנחה את גישתו של הגבר החרדי לגופניות, מתממש הודות לסימון גופו של הגבר החילוני כ'אחר'. יחד עם זאת,...

המשך קריאה >>

Regulating Public Space: The “Religious” Beach of Tel-Aviv

(מאגר ביבליוגרפי)
Yona Ginsberg , מאמר , EZJM
נייר עמדה הבוחן את הפונקציונאליות של המרחב הציבורי עבור החברה החרדית תוך התחקות אחר הופעתם של חופי רחצה מופרדים בתל-אביב. בעקבות תצפית השוואתית מצביע המאמר על התנהגותן ולבושן של נשים חרדיות בחופי רחצה אלה, תוך התמקדות באופי הבילוי ומשמעותו המשתקפים בפעילותן של הנשים המבלות בחופים בימים המיודעים להן. הממצאים העולים מהבחינה המוצעת מצביעים על תפיסות שונות של מושג ה'פנאי', המבחינות את הבילוי המזוהה עם...

המשך קריאה >>

Judaic Cinecorporeality: Fleshing Out the Haredi Male Body in Avishai Sivan's The Wanderer

(מאגר ביבליוגרפי)
Dan Chyutin , מאמר
המאמר בוחן ייצוגים גופניים המיוחסים לגברים חרדיים השכיחים בשנים האחרונות בקולנוע הישראלי לאור ניתוח סרטו 'המשוטט' (2010) של אבישי סיוון. במסגרת בחינה זו מציע המאמר כי צורת ייצוגה של גופניות החרדית ב'משוטט' משתקפת בטבעה המודחק של הגופניות החרדית, הבאה לידי ביטוי בנורמות ההלכתיות והתרבותיות המלוות חברה זו, ובהתנהגות פתולוגית המאפיינת את יחסו של האינדיבידואל לגופניות גם לאחר עזיבתו את קהילתו החרדית ל...

המשך קריאה >>

Fundamentalism and the masculine body: The case of Jewish Ultra-Orthodox men in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Gideon Aran וNurit Stadler , מאמר
המודל השליט בספרות מחקר הפונדמנטליזם מתמקד ביחסים הנרקמים בין קבוצות דתיות ראדיקליות ובין סביבתם המידית, שעה שתופעת האלימות המזוהה עם קבוצות אלו מאובחנת כתגובת הפונדמנטליזם לאתגרים שמציבה החברה המודרנית והחילונית. מאמר זה, המבוסס על עבודה אתנוגרפית אודות החברית החרדית בישראל, מבקש לבחון מחדש את היחסים הנרקמים בין קבוצות פונדמנטליסטיות ובין סביבתם, כמו גם את תופעת האלימות הכרוכה ביחסים אלה, תוך התי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע