המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מגטו לפרוור: תמורות בארגון המרחבי החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר ויוסף שלהב , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק סוקר את תהליכי התפרסותה של האוכלוסייה החרדית בישראל, ובמיוחד את הרחבתו של 'המשולש החרדי' (שקודקודיו הם הריכוזים החרדיים בירושלים, בני ברק ואשדוד) על ידי ערי הפרוור החרדיות החדשות: אלעד, מודיעין עילית רמת בית שמש וביתר עלית. התפתחות גיאוגרפית זו מייצרת פעילויות, גופים וממעמדות שלא היו קיימים בחברה החרדית עד כה, ומשמשת כר נוח לשינויים בתפיסות העולם, במיקום ובהתנהלות של האוכלוסייה החרדית במרחב ח...

המשך קריאה >>

יחסה של אגודת ישראל למרד גטו וארשה בעשור השנים לאחר הקמת המדינה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים שלם , מאמר , מורשת - בית עדות ע"ש מרדכי אנילביץ'
אגודת ישראל הרשמית בארץ ישראל שתקה ולא הגיבה על פרשת מרד גטו ורשה מיד לאחר המרד, וגם לא בשנים שלאחריו. התעלמות זו בלטה בימים שמנהיגים מכל המפלגות והזרמים התפעלו מגבורת הלוחמים, וראו במרד ביטוי לתגובה אקטיבית של היהודים נגד ההתעללות הנאצית. שני אישים הגיבו: בנימין מינץ, ששיבח את המרד, ומשה בלוי, שגינה אותו כ'איבוד לדעת'. הכותב מראה כיצד חל תהליך של 'הכרה' במרד גטו ורשה בקרב אגודת ישראל, ככל שהלכה ו...

המשך קריאה >>

Holy Land, Holy Language: A Study of an Ultraorthodox Jewish Ideology

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav וLewis Glinhert , מאמר
מאמר המנתח את הקורלציה בין מושגי שפה וטריטוריה במסגרת האידאולוגית של חסידות סאטמר, בפרט, ובהקשר היהדות החרדית בכלל, תוך התמקדות ביחסים שבין שפת היידיש והשפה העברית בישראל. בחינת ההקבלה בין שפה וטריטוריה המוצעת במאמר מתבצעת לאור שלשה מקרי בוחן המזוהים עם החברה החרדית: בשלב הראשון של העבודה נבחנת (1) ה'קדושה' היחסית המיוחסת למרחבים שונים המותאמים לאורח חייה ולשונה של החברה החרדית כיום. לאור בחינה ר...

המשך קריאה >>

The Haredi Ghetto the Theology behind the Geography

(מאגר ביבליוגרפי)
Yosseph Shilav , מאמר
המאמר מבקש לבחון את התפתחותו של הגטו החרדי במחצית השנייה של המאה העשרים אגב התייחסות לקונפליקטים עמה מתמודדת הקהילה החרדית לאור תלותה בהתפתחות המודרניזציה, מחד, ועם סביבתה העירונית, מאידך. במסגרת בחינה זו, המתמקדת במאפייניה האורבניים והחברתיים של ירושלים, מציע המאמר שני גורמים מרכזיים שעיצבו וביססו את הגטו החרדי בישראל: 1) התבדלותה החברתית של ראשית החרדיות בעקבות רוחות ההשכלה והחילון שנשבו במהלך ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע