המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התנדבות ושירות צבאי במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , דוח מחקר , משרד התמ"ת - מנהל מחקר וכלכלה
דוח המחקר נועד להציג נתונים עדכניים אודות תרומתו של הציבור החרדי לקהילה במסגרת התנדבותית ואת תרומתו למדינת ישראל. הממצאים מתייחסים לשיעורי ההתנדבות והמשרתים בצבא בקרב אוכלוסייה זו, ביחס לאוכלוסיה חילונית-מסורתית. המחקר מבוסס על נתוני הסקר החברתי לשנים 2002-2007 של הלמ"ס. מממצאי המחקר: חלק לא מבוטל מהגברים החרדים בגילאים מבוגרים יותר משרתים שירות צבאי כלשהו, לרוב שירות מקוצר וחלקי. על אף העובדה שיש...

המשך קריאה >>

המאבק לגיוס חרדים כביטוי לשקיעת "צבא העם"

(מאגר ביבליוגרפי)
יגיל לוי , מאמר , נאמני תורה ועבודה
מה עומד מאחורי התביעה לגיוס החרדים? והאם ייתכן שבעצם תביעה זו משקפת יותר מכול את סופו של צה"ל כ"צבא העם"? יגיל לוי מציג תמונה מרתקת על מקומו של צה"ל בחברה הישראלית ועל שורשיה של התביעה לגיוס החרדים. בשיח הציבורי בישראל רווחת הטענה כי ללא גיוס חרדים יקרוס "צבא העם". זוהי טענה אשר מן הראוי לבחון מכיוונים שונים: המאמר בא לטעון כי הירידה במעמדו של "צבא העם" בעיני הקבוצה שהיוותה את חוט השדרה החברתי שלו...

המשך קריאה >>

חרדים לצה"ל: "הַאַחֵיכֶם יָבֹאוּ לַמִּלְחָמָה וְאַתֶּם תֵּשְׁבוּ פֹה?"

(מאגר ביבליוגרפי)
מומי דהן ואבי בן בסט , מזכר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
החיבור מציג המלצות עבור מקבלי ההחלטות במדינת ישראל, ברוח הסדר שיעמוד בהוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו כפי שנקבעו בפסיקה. תכלית ההמלצות: הגעה הדרגתית לשוויון בנטל השירות הצבאי; קיצור משך שירות החובה לכל החיילים; הגברת המוטיבציה של כלל הציבור לשרת בצבא; חיזוק הסולידריות החברתית בין כל הקבוצות באוכלוסייה; הגדלת ההשתתפות של האוכלוסייה החרדית במעגל העבודה; כבוד וסובלנות כלפי הערך של לימוד תורה.

המשך קריאה >>

חרדים צעירים

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל וגלעד מלאך , נייר עמדה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
נייר עמדה במסגרת: סיקור המושב של פורום קיסריה ה-19, שנערך ב 19-20 ליוני 2011, בנושא הגיל הנעלם במגזר החרדי: על השתלבותם של צעירים בגילאי 18-22 בכלכלה, בחינוך ובחברה בישראל. עניינו: האתגר החברתי-כלכלי הקשור לצעירים בחברה החרדית, שכן הפערים בין החברה הכללית לחברה החרדית בולטים במיוחד בגיל "הצעירים". החברה החרדית מתאפיינת בשיעורים נמוכים של משרתים בצבא, של לומדים במוסדות אקדמיים ושל השייכים לכוח העבו...

המשך קריאה >>

גיוס חרדים לצה"ל - חידוש 'חוק טל'

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיר אלרן ויהודה בן-מאיר , מזכר , המכון למחקרי ביטחון לאומי
המזכר מסכם דיוני כנס של 'המכון למחקרי ביטחון לאומי', סוקר את חוק טל וגלגוליו מהיבטים משפטיים וחברתיים, ומציע כמה המלצות וחלופות, בין השאר מאת: דוד עברי, אפרים קם, יהודה בן מאיר, אלעזר שטרן, אביחי רונצקי, חיים אמסלם וזאב אלקין, גלעד שר ורות גביזון. הכותבים ממליצים לבסוף להכין חוק מעודכן שיתייחס כבסיס מנחה למרכיבים העקרוניים שעמדו ביסודו של חוק טל המקורי: הדרגתיות בביצוע, ייחוד שירות החובה בצה"ל והב...

המשך קריאה >>

בין אוהל סיירים לאוהלה של תורה: מתווה לגיוס חרדים לצה"ל

(מאגר ביבליוגרפי)
ידידיה צ' שטרן וחיים זיכרמן , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה (הצעה לסדר 3).
סוגיית גיוס החרדים לצה"ל מעסיקה את מדינת ישראל זה שנים, וביתר שאת בשנה האחרונה (2012). הֶסדר של דחיית גיוס שנועד בתחילתו לאפשר לימוד תורה לקבוצה קטנה של תלמידי חכמים חל היום באופן גורף על הרוב המכריע של בני מחזור הגיוס החרדי, שמגיע ל־ 14% מכלל הגברים המתגייסים. חוק טל בוטל, ולפיכך, דחיית שירותם הצבאי של קרוב ל־ 50,000 גברים חרדים איננה מוסדרת בחוק והיא מונחת לפתחם של משרד הביטחון וצה"ל. בינתיים צה...

המשך קריאה >>

החרדים, 'העם' ו'צבא העם'

(מאגר ביבליוגרפי)
אודי שפיגל , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
מאמר שנכתב בעקבות השנים בהן ישבה מפלגת 'שינוי' בממשלה. המאמר טוען שקיים קשר חזק בין עוצמת הדרישה 'לגייס חרדים לצבא' לבין התפיסה של 'העם' ו'צבא העם' בישראל. הבולטות של השיח לגיוס חרדים לצבא מבטאת התמודדות של קבוצות דומיננטיות בציבור הישראלי עם החלשות הזהות הקולקטיבית, ועם מציאות שבה חלק גדול מ'העם' בישראל אינו מתגייס לצבא ואינו רואה בו אידיאל אישי וציבורי. התופעה הפכה לסמל, אם כדגל המאבק בחרדים, אם...

המשך קריאה >>

שנתון החברה החרדית בישראל- 2017

(פרסומי המרכז)
בשנתון שלל נתונים על הדמוגרפיה החרדית, מערכת החינוך, דפוסי התעסוקה, היקף העוני, רמת החיים ואורחות החיים. הלוחות והתרשימים מציגים את הנתונים העדכניים ביותר בצד נתוני עבר – כדי שיהיה אפשר להבין את המצב הקיים ובה בעת ללמוד על מגמות השינוי לאורך זמן. "שנתון החברה החרדית בישראל" מבקש להסיט את המסך ולחשוף את העובדות באשר למגזר החרדי, ששיעורו למעלה מ־%10 מאוכלוסיית המדינה. הכרך הראשון של השנתון, שראה א...

המשך קריאה >>

מועד לחזון

(שיח חרדים)
  ר"מ בישיבה גבוהה בב"ב, מרצה ביהדות ובמחשבת ישראל היהדות החרדית בארץ ישראל מתנהלת זה כששים שנה במערכת של התגוננות ו'היגררות'. מזעור- נזקים. עיקר תשומת-הלב והאנרגיה מופנים להתגוננות מפני גזירה זו או אחרת. האם לא הגיע הזמן שנעשה 'רגע חושבים' ונציג חזון כלשהו (בראש ובראשונה לעצמינו, ובשלב מאוחר יותר לעם כולו)?    אחד ממנהיגי המדינה אמר פעם כי "במזרח התיכון - או שאתה יוזם או שאתה נגרר".......

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע