המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אחרי שמזבח מוריד דמעות

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
מכללת ירושלים ואוניברסיטת חיפה תקציר: מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחות פרמטרים שונים, כגון הקמת קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, התפתחות של מערך טיפולי-אקדמי מקרב החברה החרדית והקמת מקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על...

המשך קריאה >>

העצמת משפחות חד הוריות במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
מאיה חושן ומיכל קורח , תזכיר , המוסד לביטוח לאומי - מנהל המחקר והתכנון
מחקר אודות פעילותה של עמותת "בית תקוות אם הבנים שמחה" בירושלים, על פי הזמנת החליטה הקרן למפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי. העמותה מספקת שירותים למשפחות חד הוריות חרדיות. מחקר ההערכה עשה שימוש במגוון דרכי הערכה כמותיות ואיכותניות. המחקר התמקד בפעילויות עבור האימהות החד-הוריות: הרצאות, סדנאות, חוג התעוררות, הכשרה מקצועית, נופשונים, טיולים וייעוץ אישי, וכן בפעילויות עבור ילדים ובני נוער במשפחות החד...

המשך קריאה >>

אמהות גרושות חרדיות וחילוניות: רמת השחיקה הנפשית שלהן ותפיסתן את יחס החברה והמשפחה כלפיהן

(מאגר ביבליוגרפי)
אלישבע בן סימון-פריש , עבודת גמר לתואר מוסמך , אוניברסיטת בר-אילן
מטרת המחקר לספק תשתית ידע ראשוני על אוכלוסיית האמהות הגרושות החרדיות, וההבדלים בינן לבין אלה החילוניות. הוא מתבסס על 96 נבדקות: 53 חרדיות ו-43 חילוניות. מה יחס החברה כלפיהן, יחס המשפחה ורמת השחיקה הנפשית. המחקר מציג את משמעות המשפחה בחברה זו, את מאפייניה של המשפחה החרדית, ומצביע על חשיבותה של התמיכה החברתית הבלתי פורמלית. ממצא בולט: בקרב החרדיות, יש קשר בין רמת השחיקה הנפשית לבין תפיסתן את יחס המש...

המשך קריאה >>

מתח ושניות: אפיוני ההבניה החברתית של גירושין בחברה החרדית.

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת בארט , עבודת דוקטור , אוניברסיטת חיפה
המחקר מפַתח מסגרת תיאורטית ביחס לתופעת הגירושין בחברה החרדית, מפרספקטיבה: אישית, משפחתית וחברתית, מתוך הבנה כי חברה מעצבת התייחסות לתופעת הגירושין. המחקר נערך במהלך השנים 28-29, ומבוסס על 61 מרואיינים: 22 נשים חרדיות ו-9 גברים חרדיים שחוו גירושין, 1 נשים חרדיות שהינן בנות להורים גרושים, ו2 מרואיינים חרדיים העוסקים במקצועות המשיקים לתופעת הגירושין (טוענים רבניים, דיינים ומטפלים). מניתוח הנתונים עלו...

המשך קריאה >>

אחרי שמזבח מוריד דמעות: התמודדות אישית וחברתית עם גירושין בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת בארט ועדיטל בן ארי , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מחקר זה בוחן את תופעת הגירושין במגזר החרדי, את דרכי ההתמודדות של הגרושים עם מצבם, ואת יחסה של החברה החרדית אליהם. הגירושין בחברה החרדית אינם נידונים בציבור, אך התפתחות פרמטרים שונים, כגון הקמת קבוצות תמיכה לנשים חד-הוריות חרדיות, קבוצות טיפול לבני-משפחות של גרושים, התפתחות של מערך טיפולי-אקדמי מקרב החברה החרדית והקמת מקלטים לנשים מוכות בחברה החרדית, מעידה על התרחבות התופעה. במאמר זה בוחן באמצעות כ...

המשך קריאה >>

שבת אחים: יחסי חילוניים-דתיים, עמדות, הצעות, אמנות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי דרומי , ספר , המכון הישראלי לדמוקרטיה
קובץ מאמרים והצעות אודות הקונפליקט בין דתיים לחילוניים במדינת ישראל, סביב ובעקבות 'אמנת גביזון מדן' משנת 2003, שנועדה להסדיר את היחסים בין חופשיים ובין שומרי מצוות בישראל. בדברי ההסבר להצעתם כתבו גביזון ומדן כי "מסגרת פעולה מוסכמת בין חלקי הציבור היהודי בישראל, שהיא תוצאה של הידברות, היא הדרך הטובה ביותר לטפל במחלוקות עקרוניות. בדרך זו, נשמר כבודן של כל הקבוצות, תוך מחויבות לשמור על אמונותיהן ועל...

המשך קריאה >>

הסתגלותם האישית והחברתית של ילדים להורים גרושים מרקע חרדי וחילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
ענת קליין-בארט , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
המחקר בודק את הסתגלותם של ילדים לגירושי הוריהם בחברה החרדית, בה תפקידי הגבר, האשה והילדים מוגדרים וברורים בהקשרים החברתיים. במחקר השתתפו 100 ילדים להורים גרושים, 50 חרדים ו-50 חילוניים בני 7 ועד 12. ממצאי המחקר העלו כי לא קיימים הבדלים משמעותיים בין הילדים בכל הנוגע להסתגלות האישית לגירושין. החברה החרדים אומנם מגנה את הגירושין ורואה בהם רע הכרחי, אך כאשר מתרחש תהליך כזה במשפחה, הקהילה עומדת מאחורי...

המשך קריאה >>

קווים ראשוניים לדרכו ההלכתית של הרב יוסף שלום אלישיב

(מאגר ביבליוגרפי)
אברהם ריינר , מאמר , מכללת הרצוג, הוצאת תבונות
מאמר ביקורתי ראשון אודות הרב אלישיב, המנהיג החרדי והפוסק האשכנזי הבולט ביותר בעולם החרדי במפנה המאות ה-20 וה-21. הכותב מנסה להאיר נקודות בדרכו ההלכתית, בעיקר מתקופת שבתו כדיין בבית הדין העליון לערעורים של הרבנות הראשית. בין הנושאים: פסיקותיו בעניני עגונות, גיטין, גיור, היחס לחילוני ועוד. מסקנת המאמר כי פסיקתו של הרב אלישיב מושפעת הן מאופן החינוך שקיבל מסבו בעל ה'לשם שבו ואחלמה', והן מהתנתקות רבת ש...

המשך קריאה >>

Paradigmatic Models of Pre-marital Education for Adults : A Study of Pre-marital Education Predominantly Within the Haredi Community

(מאגר ביבליוגרפי)
Tova Porush , עבודת גמר , Touro College
עבודת גמר הבוחנת את שיעור הגירושין בקרב זוגות חרדיים בישראל אגב התייחסות מקיפה לתוכניות ההכנה השונות המיועדות לכלות טרם נישואיהן. עבודת המחקר, שנערכה במסגרת מספר ישיבות חרדיות מובילות בירושלים, הניבה תוצאה של 3% בקירוב של גירושין המזוהים עם זוגות חרדיים. שיעור זה נמוך אמנם משמעותית מהשיעור המאפיין את החברה החילונית, אך הוא מסמן, במקביל, עלייה מתונה במגמת הגירושין בחברה החרדית. לאור נתון כפול זה סב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע