המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Toleration and Illiberal Groups in Context: Israel's Ultra-Orthodox ‘Society of Learners’

(מאגר ביבליוגרפי)
Yuval Jobani וNahshon Peretz , מאמר
מטרת המאמר להציג את מעלותיה של 'הגישה ההקשרית' (contextual approach) לתיאוריות פוליטיות, תוך התייחסות למידת הסובלנות הנדרשת ממדינה ליברלית כלפי 'קבוצות ליברליות' המתקיימות במסגרתה, וזאת באמצעות בחינת שאלת יחסה של החברה החרדית לשירות צבאי, ובכלל זה המתחים העולים בעקבותיו, כמקרה בוחן. בתוקף אפיונה כ'קבוצה ליברלית', המוגדרת ככזו בשל מאמציה לצמצם את רמת השפעתם של גורמים חיצוניים על אורחות חייה, חווה ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע