המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שידוכין וגנטיקה

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
 התהליך של מציאת בן-זוג הוא תהליך ממושך ומורכב, ולא בכדי אומרת עליו הגמרא שהוא קשה כ"קריעת ים סוף"   מאמר זה עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל. הוא מתמקד באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְגרתן בחברה החרדית וביחסו של הציבור החרדי אליהן.  תקציר מאמר זה עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל. הוא מתמקד באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְ...

המשך קריאה >>

"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה ויזנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר שבדק את נקודת המפגש בין פרוייקט הבדיקות הגנטיות שמבצעת עמותת 'דור ישרים' בשלב טרום-הנישואין, לבין הקהילה החרדית בישראל. מהי הדרך בה תופסים חברי הקהילה את פרוייקט הבדיקות הללו. לצורך כך רואיינו 24 נשים בראיונות עומק חצי מובנים בשיטת המחקר האיכותנית. המחקר מצא כי כלל המרואיינות תופסות את הפרוייקט כמוצלח ובעל יתרונות בלבד. ההסבר המרכזי לכך שכיום לא מתקיים שידוך בקהילה החרדית ללא בדיקה גנטית מוקד...

המשך קריאה >>

שידוכין וגנטיקה: על בדיקות גנטיות טרום-שידוכיות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , המרכז לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל
המאמר עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל, באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְגרתן בחברה החרדית וביחסו של הציבור החרדי אליהן. המחקר נעשה על סמך ראיונות-עומק עם 32 נשים וגברים חרדים ממוצא אשכנזי, וממצאיו מלמדים כי הבדיקות הטרום-שידוכיות הן צעד שכיח בקרב רוב הצעירים החרדים האשכנזים. הורים רבים לא "יסגרו" שידוך לפני שהבדיקות יצביעו על "התאמה גנטית" בין בני הזוג המיועדים,...

המשך קריאה >>

Rabbis and Reproduction: The Uses of New Reproductive Technologies Among Ultraorthodox Jews in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Susan Martha Kahn , מאמר , Uuniversity of California Press
מאמר הבוחן את יחסם של רבנים חרדיים לטכנולוגיות רבייה חדשניות, כמו גם את מימושן של טכנולוגיות אלו בקרב החברה החרדית בישראל. הבחינה מתבססת על ניתוח מקורות הלכתיים בני זמננו, מחד, ועל עבודת שדה במסגרת טיפולי רבייה המוענקים בקליניקות שונות בירושלים. במסגרת בחינה זו בוחן המאמר את האופן בו פוסקי הלכה נוקטים בדרכים מגוונות על מנת להתאים את המסורת ההלכתית היהודית לאתגרים רפואיים שונים, בכלל, ולפתרונות החד...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע