המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קידום תעסוקה במגזר החרדי: תכנית עבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי מלר , מסמך מדיניות , ג'וינט ישראל - המנהלת לקידום ולפיתוח תעסוקה
המסמך סוקר את הרקע והגורמים לאי השתלבות במעגל העבודה (בשנת 2005), את החסמים ברמת הקהילה וברמת הפרט, כמו גם את ההתנגדות הרבנית והציבורית לפעילות בעניין תעסוקה. כמו כן, עוסק המסמך בהעדר פעילות פנים חרדית לקידום תעסוקה, אשר עשויה להכשיל כל ניסיון של הרשויות השונות לפעול בכיוון זה. כך גם העדר הכשרה מקצועית וידע בסיסי, החשש מגיוס לצה"ל, מחסור במקומות עבודה מותאמים לחברה החרדית, הקמת מוסדות להכשרה מקצוע...

המשך קריאה >>

ללמוד וללמד: בין ידע אוניברסלי לערכי הקהילה החרדית – בשירות צמיחתם של תלמידים הפגיעים לסיכון

(מאגר ביבליוגרפי)
פלורה מור ואיתמר לוריא , מאמר , ג'וינט ישראל, מרכז ידע אשלים
המאמר מתמודד עם אתגר ההתאמה של תכניות התערבות בחינוך לעבודה בקהילה החרדית. בראשית מציגים הכותבים נתונים גוברים והולכים על נשירה ואף מעורבות בפלילים מקרב יוצאי החינוך החרדי. חלק מן האתגרים שעליהם מצביעים מור ולוריא חבויים בשאלות ובדילמות מקצועיות כגון: מהי עבודת הצוות החינוכי, מהי הרחבת עבודת המחנכים לאור חשיבותו של המחנך בעבודה עם תלמידים בסיכון, מהי הטרמינולוגיה המקצועית וכיצד להתאימה להלכי הרוח...

המשך קריאה >>

מר ראובן גורבט

(כללי)

המשך קריאה >>

רחובות של סובלנות תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
אביגיל דורה ואמיר צברי , פרק , מדינת ישראל - משרד הרווחה, תוכנית גישורים וג'וינט ישראל
הפרק מתאר תהליך של הטמעת תחום הגישור בקהילה החרדית בעיר רחובות. תהליך עבודת הגישור עם הקהילה החרדית החל במחצית השנייה של שנת 2008, והוא מתקדם כל העת, אך עוד ארוכה הדרך. פיתוח תחום הגישור כדי להתאימו לקהילה החרדית נעשה בתהליך של כעין ספיראלה. בכל שלב מתקיימות פגישות חוזרות ונשנות עם הדמויות המובילות והחשובות לתהליך כדי לקדמו. המאמר מכיל חומר רקע על אודות הקהילה החרדית בישראל, לרבות גישת ההלכה ליישו...

המשך קריאה >>

מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת 'מעיין החינוך התורני'

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בן-רבי ורונלי רותם , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
מיפוי ראשון מסוגו בבתי הספר של 'מעיין החינוך התורני' ובמערכת החינוך החרדית בכלל, המאפשר מבט מעמיק אל התמודדותה היום-יומית של כלל החברה החרדית עם קשייהם של תלמידים ואל צרכיה בתחום זה. ממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על פעילות בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים, על הערכת המנהלים והמחנכים את המידה שבה הסיוע הניתן לתלמידים המתקשים הולם את צורכיהם ומקדם אותם, על קשיים ואתגרים ביישום הפעילויות ועל צרכים לא...

המשך קריאה >>

הכשרה צבאית לאוכלוסייה החרדית ותרומתה לשילוב ולקידום בתעסוקה

(מאגר ביבליוגרפי)
שירלי מרום , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
תוכנית ‏שח"ר ‏של ‏צה"ל‏ וג'וינט‏ ישראל-תבת‏ מאפשרת‏ לגברים ‏חרדים‏ להתגייס‏ לצבא ‏ולרכוש ‏תוך‏ כדי‏ כך ‏מקצוע‏ שיוכל ‏לשמשם‏ גם‏ בחיים ‏האזרחיים. ‏מאמר ‏זה ‏סוקר ‏את ‏התוכנית ‏על ‏מאפייניה ‏השונים ועל ‏יתרונותיה ‏בהכללת ‏אוכלוסיית ‏החרדים ‏בשוק ‏התעסוקה. ‏במאמר ‏מובאים ‏ראיונות ‏שנערכו ‏עם ‏בוגרי ‏התוכנית, ‏חלקם‏ חיילים ‏בקבע‏ וחלקם‏ עובדים ‏באזרחות, ‏ומסקנותיהם ‏בנוגע‏ לתרומת ‏תוכנית ‏שח"ר למסלול...

המשך קריאה >>

ילדים חרדים שאותרו כנמצאים בסיכון

(מאגר ביבליוגרפי)
רחל סבו-לאל וטליה חסין , פרק , משרד הרווחה והשירותים החברתיים, מאיירס ג'וינט ומכון ברוקדייל
טבלאות מסכמות מתוך הנתונים שנאספו במסגרת תהליך האיתור והמיפוי של ילדים בסיכון ביישובי 'התכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון – 2011'. מן הנתונים עולה כי היקף הסיכון בקרב הילדים החרדים נמוך יותר, הם מאופיינים בפחות מצבי סיכון ובמצבים מורכבים פחות. אחוזים נמוכים יותר של ילדים חרדים אותרו עם בעיות בתחומים השונים. הילדים החרדים שאותרו כנמצאים בסיכון סובלים ממצבים פחות מורכבים הן מבחינת מספר הבעיות והן מ...

המשך קריאה >>

ילדים ובני נוער חרדים: סוגיות במערכת השירותים בתחומי הרווחה והבריאות - מסמך מידע ל'אשלים'

(מאגר ביבליוגרפי)
הסתר פאס ורונלי רותם , מסמך מידע , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל
המסמך דן בתחומי הרווחה והבריאות, תוך התמקדות בצרכים הנובעים מהמאפיינים הייחודיים של החברה החרדית. נסקרים סוגיות מרכזיות במערכת השירותים לילדים ולמשפחותיהם, מענים מיוחדים שפותחו בשנים האחרונות בעבור אוכלוסייה זו, ומגמות השינוי הצפויות להמשיך ולהשפיע על דפוסי פיתוח השירותים וצריכתם. החלק האחרון במסמך עוסק באתגר שבפיתוח ובהפעלת תכניות מותאמות בעבור הקהילה החרדית. המידע הנכלל במסמך מתבסס על עבודות שנכ...

המשך קריאה >>

פרנסה בכבוד (מחזור א): תוכנית הכשרה מקצועית לחרדים–מחקר הערכה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודית קינג וניר גזית , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל והמרכז לחקר מוגבלויות ואוכלוסיות מיוחדות
מחקר הערכה שליווה את פרויקט "פרנסה בכבוד" - תוכנית תעסוקתית המופעלת על ידי ג'וינט ישראל ומשרד התמ"ת, שמטרתה לשלב חרדים בשוק העבודה באמצעות הכשרה במקצועות שיש להם ביקוש בשוק העבודה ובאמצעות סיוע בהשמה. המחקר הוא מחקר מעקב שמטרתו ללמוד את תהליך השתלבותם של תלמידי הכולל בתעסוקה. החל בשלב ההחלטה על עצם היציאה ללימודים, דרך שלב הקבלה לקורס וההכשרה (שלב א'), וכלה בהשתלבות בתעסוקה (שלב ב' - שלב המעקב), כ...

המשך קריאה >>

רווחה מעבודה : הערכת יעילותן של גישות שונות לשילוב חרדים במעגל העבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
בן רוב , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
הספרות האקדמית מצביעה על פער בין השכלתם של החרדים ובין דרישות שוק העבודה המודרני, אך מאידך יכולתם הלימודית גבוהה באופן מיוחד, וקיימים מחקרים המצביעים על פתיחות ונכונות להשתלב בשוק העבודה בקרב קבוצה לא מבוטלת. המחקר בודק שלוש תוכניות שפעלו במסגרת המיזם 'תנופה בתעסוקה' (תב"ת), שהוקם על ידי ג'וינט ישראל בשיתוף ממשלת ישראל, עבור האוכלוסייה החרדית. שתיים מהן נוקטות ב'גישה משלבת' ואחת נוקטת בגישת 'עבודה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע