המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על דמוקרטיה ומדינת ישראל כמדינה דמוקרטית (במשנת הרב שך)

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הלינגר , פרק , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הפרק דן בעולם החרדי ויחסו למדינה דמוקרטית וערכיה. הכותב עוקב אחר פועלו של הרב שך, שהיה המנהיג הבולט של עולם הישיבות הליטאיות – המזוהה כ”עולם התורה” החרדי ומנהיגן הפוליטי ברמות שונות של ”אגודת ישראל”, ”דגל התורה” ו”תנועת ש”ס”. המאמר מביא את ביקורתו הגורפת של הרב שך על הדמוקרטיה הליברלית המערבית ועל דמותה של מדינת ישראל כמדינת חוק דמוקרטית. המאמר מצביע על רבדיה השונים של ההתקפה האנטי–דמוקרטית הן במי...

המשך קריאה >>

החברה הדתית והחרדית בישראל לאחר הבחירות לכנסת ה- 12: מגמות ותהליכים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , מאמר , צה"ל - המטה הכללי, קצין חינוך ראשי
המאמר דן במצבה של החברה הדתית והחרדית בישראל לאחר הבחירות לכנסת ה-12, ששיקפו לדברי המחבר את התעצמותה של החברה החרדית. החידוש בבחירות אלה היה כניסתה של 'דגל התורה', שפרשה מ'אגודת ישראל' תחת ניצוחו של הרב שך. לצד זאת טוען המחבר כי ההישגים מלווים במשבר פנימי בין המפלגות החרדיות לבין עצמן, המבטאים את בעיות היסוד של היהדות החרדית ואת זיקתה לעולם היהודי המודרני – בעיות שטרם ניתן להן פתרון. המאמר מרחיב ב...

המשך קריאה >>

Amalek's Accomplices' Blaming Zionism for the Holocaust: Anti-Zionist Ultra-Orthodoxy in Israel during the 1980s

(מאגר ביבליוגרפי)
Dina Porat , מאמר
המאמר, היוצא מתוך נקודת הנחה כי ליהדות החרדית בכללה יחס שלילי כלפי הציונות, סוקר את הזרמים השונים ביהדות החרדית בישראל תוך התמקדות בהבחנתן זה מזה בהתאם לחומרת תגובתם למפעל הציוני ולפוליטיקה הישראלית. בעוד מעגלים דוגמת חסידות גור, המזוהה עם אגודת ישראל, והזרם הליטאי, המזוהה עם דגל התורה, נוקטים במעין הבחנה בין תפיסתם האנטי ציונית, דה יורה, ובין השתתפותם, דה פקטו, במסגרת הפוליטית בישראל, הרי שמעגלים...

המשך קריאה >>

The Opening of the Haredi Educational System to the Secular

(מאגר ביבליוגרפי)
Eliav Taub , מאמר
המאמר בוחן את התמורות שחלו בקרב מערכת החינוך החרדי בעשורים האחרונים של המאה ה-20. תמורות אלו, שהובילו לגידולם המשמעותי של מוסדות החינוך החרדיים, התאפיינו בהרחבת גבולותיה של מערכת החינוך החרדי במסגרת קליטתם של תלמידים בעלי רקע לא חרדי ואף חילוני. השלכותיה של הכלה זו באו לידי ביטוי בשני מישורים מרכזים: (1) גידול של עשרות אחוזים במספר התלמידים הרשומים במוסדות אלה, תוך הגדלת תקציב החינוך הממוען למערכת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע