המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"דור ישרים": ייעוץ גנטי בקהילה החרדית מפרספקטיבה סוציולוגית

(מאגר ביבליוגרפי)
יפה ויזנר , עבודת גמר , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, המחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה
מחקר שבדק את נקודת המפגש בין פרוייקט הבדיקות הגנטיות שמבצעת עמותת 'דור ישרים' בשלב טרום-הנישואין, לבין הקהילה החרדית בישראל. מהי הדרך בה תופסים חברי הקהילה את פרוייקט הבדיקות הללו. לצורך כך רואיינו 24 נשים בראיונות עומק חצי מובנים בשיטת המחקר האיכותנית. המחקר מצא כי כלל המרואיינות תופסות את הפרוייקט כמוצלח ובעל יתרונות בלבד. ההסבר המרכזי לכך שכיום לא מתקיים שידוך בקהילה החרדית ללא בדיקה גנטית מוקד...

המשך קריאה >>

שידוכין וגנטיקה: על בדיקות גנטיות טרום-שידוכיות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
סימה זלצברג , מאמר , המרכז לחקר החברה החרדית, מכון ירושלים לחקר ישראל
המאמר עוסק במעמדן של הבדיקות הגנטיות הטרום-שידוכיות בקרב החרדים בישראל, באופן השימוש בבדיקות אלו, בתהליך השְגרתן בחברה החרדית וביחסו של הציבור החרדי אליהן. המחקר נעשה על סמך ראיונות-עומק עם 32 נשים וגברים חרדים ממוצא אשכנזי, וממצאיו מלמדים כי הבדיקות הטרום-שידוכיות הן צעד שכיח בקרב רוב הצעירים החרדים האשכנזים. הורים רבים לא "יסגרו" שידוך לפני שהבדיקות יצביעו על "התאמה גנטית" בין בני הזוג המיועדים,...

המשך קריאה >>

Carrier Matching and Collective Socialization in Community Genetics: Dor Yeshorim and the Reinforcement of Stigma

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviad E. Raz וYafa Vizner , מאמר
בקהילה החרדית נודעת חשיבות לא מבוטלת לבדיקת 'דור ישרים' הבוחנת נשאות של מחלות גנטיות בקרב זוגות העתידים להינשא. לשאלת אופייה ומעלותיה של בדיקה זו קיימות מספר גישות הניתנות להבחנה לשתי קבוצות: הביקורתיים טוענים לפגיעה בעצמאותו של הנבדק ובהתערבות חיצונית, ואף כפייתית, בהכרעותיו האישיות של הפרט. התומכים, לעומת זאת, נוטים להדגיש את תוצאותיה החיביות של הבדיקה, שעה שזו הביאה לצמצום משמעותי בשיעור המחל...

המשך קריאה >>

Genetic Testing and Screening in Religious Groups: Prespectives of Jewish Haredi Communities

(מאגר ביבליוגרפי)
Daphna Birenbaum-Carmeli וYoram Carmeli , פרק , Berghahn Books
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של החברה החרדית לבדיקות גנטיות, בכלל, ולבדיקת 'דור ישרים', בפרט. בחינה זו מוצעת אגב התחקות אחר מעמדו של ערך הפריון בקרב הקהילה החרדית, כמו גם אחר יחסה של קהילה זו לבדיקות שונות הכרוכות בתהליך הלידה, דוגמת אבחון טרום לידתי ובדיקות סקר גנטיות. במסגרת התחקות זו מצביע המאמר על הסתייגותם הנחרצת של רבני הקהילה מכל בדיקה עוברית שאינה קריטית, זאת בשל החשש שמא לאור בדיקות אלו יחל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע