המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רחובות של סובלנות תרבותית

(מאגר ביבליוגרפי)
אביגיל דורה ואמיר צברי , פרק , מדינת ישראל - משרד הרווחה, תוכנית גישורים וג'וינט ישראל
הפרק מתאר תהליך של הטמעת תחום הגישור בקהילה החרדית בעיר רחובות. תהליך עבודת הגישור עם הקהילה החרדית החל במחצית השנייה של שנת 2008, והוא מתקדם כל העת, אך עוד ארוכה הדרך. פיתוח תחום הגישור כדי להתאימו לקהילה החרדית נעשה בתהליך של כעין ספיראלה. בכל שלב מתקיימות פגישות חוזרות ונשנות עם הדמויות המובילות והחשובות לתהליך כדי לקדמו. המאמר מכיל חומר רקע על אודות הקהילה החרדית בישראל, לרבות גישת ההלכה ליישו...

המשך קריאה >>

המיעוט החרדי והתקשורת הציבורית בישראל : בסיס לדיאלוג תרבותי המבוסס על תפקיד התקשרות בעיצובה של חברה אזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
משה הלינגר וצוריאל ראשי , מאמר , אוניברסיטת בר-אילן, הפקולטה למשפטים
לתקשורת ההמונים בישראל נודע תפקיד מכריע בהעמקת השסע שבין חילונים לחרדים. מחד, אין כמעט נציגות לחרדים בתקשורת, ורבים ממוביליה הם בעלי נטיות חילוניות מערביות מובהקות המגלים בורות של ממש במקורות המסורת היהודית,. מאידך, הציבור החרדי נוטה לעמדות שליליות ואף סטריאוטיפיות במובהק כלפי כלי התקשורת המרכזיים. המאמר מנסה להציג דגם לשינוי גישה כלפי התקשורת, זאת על ידי 'קריאה תקשורתית' של המסורת הדתית היהודית,...

המשך קריאה >>

תפקוד השפה בכיתובי מצבות במגזר החרדי : בית העלמין בצפת כמקרה מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
ניקולא יוזגוף-אורבך ולי כהנר , מאמר , ארנים, בית הספר לחנוך של התנועה הקבוצית ומכללת בית ברל
המחקר מתמקד בדפוסי ההנצחה החרדית בבית העלמין בצפת ובייחודיותם בהתייחס להבדלים הקשורים במגדר, עדה, שיוך לזרמים חרדיים ולשינויים שחלו בהם לאורך השנים. נמצא כי בכיתובים על מצבות הנפטרים חלו לאורך השנים שינויים התלויים בהתפתחויות החברתיות, התרבותיות והדתיות שהתחוללו בארץ. זאת ועוד, בכל הכיתובים הוטמעו אידיאלים תורניים ורוחניים הנתפסים בחברה החרדית כנשגבים, כאשר על מצבותיהם של הנפטרים האשכנזים, אידיאלי...

המשך קריאה >>

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן , פרק , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר...

המשך קריאה >>

Taking a Bus from Immanuel to Mea Shearim: The Role of Israel's High Court of Justice in Regulating Ethnic and Gender Discrimination in the Haredi Ultra Orthodox Sector

(מאגר ביבליוגרפי)
Margit Cohn , מאמר
המאמר בוחן את ההפליה המגדרית, כמו גם את זו האתנית שבין אשכנזים וספרדים, המיושמת בחברה החרדית בישראל. במסגרת בחינה זו נדרש המאמר לטבעה של מערכת המשפט הישראלי ולאפשרות התערבותה בפרקטיקות המיושמות בחברה זו. לאור הצגתם של שלשה מקרי בוחן מציע המאמר כי בירור אפיונה של מערכת המשפט בישראל ומידת התערבותה יתאפשר באמצעות 'תיאוריית הדיאלוג' (Dialogue Theory) המבכרת להתייחס להחלטותיה של המערכת המשפטית בצורה מו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע