המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : תפיסת הילד ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , מאמר , מכון הנרייטה סאלד
המאמר עוסק בספרות ילדים חרדית ובתפיסת העולם המשתקפת בה. המחקר מנתח כ-200 סיפורי ילדים קצרים מתוך ספרונים, קובצי סיפורים ובעיתונות החרדית. סיורים אלה מושווים לספרות לאימהות שהחלה להתפרסם במגר החרדי בשנים האחרונות. חלקו הראשון של המאמר כולל ניתוח קונטקסטואלי וקטגוריאלי, וחלקו השני בוחן את המאפיינים הסגנוניים והלשוניים של הסיפורים. חלקו השלישי מכיל את הממצאים אודות מה שמכנה הכותבת 'מאפייני הצמצום' בס...

המשך קריאה >>

היבטים פסיכולוגיים של ספרות ילדים חרדית : ערכי יסוד, מושג הילדות ותפיסת העצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית יפה , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בספרות הילדים חרדית ומקומו של הילד בספרות זו. המטרה היא להציב קווים להבניה הכוללת של מושג הילדות בקרב החברה החרדית. ממצאי המחקר נוגעים הן לראייה פסיכולוגית של תפיסת הילד בחברה החרדית, והן לצד הספרותי של סיפורי הילדים החרדיים. לדברי הכותבת מתוך הסיפורים מצטייר הילד כמבוגר בזעיר אנפין, בעל כוח רצון ואחריות תפקידית מחד, אך גם כישות בעלת מאפיינים יחודיים מאידך. תפיסה אמביוולנטית זו מוסברת ב...

המשך קריאה >>

אינטרנט לציבור הדתי: דילמות ואתגרים

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי גולדשמידט , נייר עמדה , הכנסת - מרכז המחקר והמידע
המסמך נכתב לקראת דיון בוועדת המדע והטכנולוגיה בנושא התפתחות ערוצי תוכן למגזר הדתי באינטרנט. המסמך מציג רקע כללי על האינטרנט, מידע על התפתחותם של ערוצי תוכן לציבור הדתי וגישות שונות בקרב ציבור זה בנוגע לשימוש באינטרנט. נוסף על כך, מוצגים בו נתונים על שיעור החדירה של האינטרנט לבתים דתיים, מסורתיים וחילוניים. המאמר כולל עמדות רבנים, דרכי פתרון, וגישות שונות לסינון הגלישה הנובעות מעמדות דתיות וחינוכיו...

המשך קריאה >>

דילמות ערכיות בעבודתו של עובד קידום נוער וצעירים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק יוגב ואמנון אסף , מאמר , משרד החינוך - מנהל חברה ונוער
מטרת המאמר היא להציג את ייחודה של העבודה ביחידה לקידום נוער וצעירים במגזר החרדי. המאמר סוקר את אפיוני דפוס ההתנהגות העבריינית במגזר החרדי, בהתאם לגישות השונות בספרות המקצועית. המנתחות התנהגות עבריינית. המאמר מעלה את הדילמות המקצועיות העומדות הכרוכות בעבודתו של העובד בשלושה מעגלי קונפליקטים: 1. מעגל הקונפליקטים של הקהילה בהיבט ההלכתי- אורתודוקסי. קונפליקטים שבסיסם הוא ההלכה מול המציאות שבה נתקלים ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע