המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דימויים וייצוגים של נשים חרדיות בעיתונות הנשים החרדית מקום המדינה ועד ימינו

(מאגר ביבליוגרפי)
רבקה נריה בן-שחר , מאמר , אוניברסיטת תל אביב, המכון לחקר העיתונות והתקשורת היהודית
המאמר עוסק בדימויים ובייצוגים של נשים, כפי שהם משתקפים מטקסטים עיתונאיים שראו אור בישראל ונועדו לנשים חרדיות מאז קום המדינה. כיצד משתקפת דמותה של האישה בעיתונות החרדית? האם היא נוכחת בה במרחב הפרטי ו/או הציבורי? כיצד כותבים העיתונים על נוכחותה במרחבים אלה? כדי לענות על שאלות אלה בוחנת הכותבת קורפוס רחב של מאות טקסטים שהתפרסמו בעיתונים המיועדים לנשים חרדיות בין השנים 2008-1955 המאמר פותח בסקירת ספר...

המשך קריאה >>

Playing with Sacred/Corporeal Identities: Yeshivah Students' Fantasies of Military Participation

(מאגר ביבליוגרפי)
Nurit Stadler , מאמר
המאמר מנתח את הדרכים השונות בהן תלמידי ישיבה חרדיים מהרהרים אודות הפטור לו הם זכאים משירות צבאי בישראל ואת רשמי התלמידים הנובעים מהרהורים אלה. הניתוח המוצע במאמר מייחס לתלמידי הישיבה עמדה המורכבת משלשה היבטים ביחס לאי השתתפותם בשירות צבאי: 1) עמדה אידיאליסטית הרואה בהתמסרות ללימודי תורה ערך מפתח. 2) ביקורת, מצדם של מקצת התלמידים, המופנית כלפי צביונה האדוק של הישיבה המעוצבת על ידי מייסדיה ומנהיגיה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע