המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

השסע הדתי-חילוני בעיני המנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
לורה (אהבה) זרמבסקי , נייר עמדה , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
המחקר חושף מדרג של משתנים התורמים לשסע הדתי-חילוני כפי שהוא מצטייר בעיני מנהיגים ומעצבי דעת קהל בישראל. גורמי היסוד המגבירים את תחושת הניכור והניגוד שבין הציבור הדתי לזה החילוני הם פחד, אי-ביטחון גובר בתוך הקהילות, ירידה בתחושת השיתוף והתעצמות ההתבדלות של צבורים זה מזה. גורמים אלה אינם בולטים על פני השטח באינטראקציה השוטפת שבין דתיים לחילונים, אולם הם הבסיס לשסע. מקור החשש שונה בקהילות השונות: החר...

המשך קריאה >>

Da'at Torah and Censorship.

(מאגר ביבליוגרפי)
Steven H. Resmicoff , מאמר
מאמר הבוחן תהליכי צנזורה הננקטים על ידי רבנים ומנהיגים קהילתיים חרדיים ביחס לפרסומים ספרותיים ומחקרים היסטוריוסופיים שאינם עולים בקנה אחד עם האידאולוגיה החרדית הקלאסית. לצורך בחינה זו מבקש המאמר לנתח שלשה מקרים בהם קראו רבנים חרדיים להחרמת פרסומים ואירועים שעסקו בחברה החרדית: (1) החרמת הספר 'עשייתו של גדול' (Making of a Godol) של נתן קמינצקי, (2) החרמת חיבוריו השונים של הרב נתן סליפקין, דוגמת 'תור...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע