המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

מעברים בין יידיש ועברית בלשון דרשנים חרדיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל
הפרק עוסק במרכיב העברי המשובץ ביידיש החרדית המדוברת בישראל. מרכיב זה נבדק בלשון דרשנים חרדיים, הדוברים יידיש ומרבים לשבץ בה מילים עבריות וכן צירופים, חלקי משפטים ומשפטים עבריים שלמים, מבלי להתאימם לרצף הדקדוקי היידי. הדיון מתמקד בכמה מקרים שבהם זיהויו של המרכיב המשובץ אינו פשוט, ויש קושי להבחין בין ה'מרכיב המשובץ' לבין ה'מרכיב המשוקע'. מסקנת המחקר: חקר הדרשות ביידיש מלמד כי העברית היא שפה חיה ומדו...

המשך קריאה >>

"בחמש דקות האלה שמתפללים - מנווטים את הטיל": חרדה, חרדיות וישראליות בדרשות רבנים על מלחמת המפרץ

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה גודמן ויורם בילו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק עוסק בדרשות של רבנים חרדים שנישאו במהלך מלחמת המפרץ ומעט אחריה, כמקרה מבחן על התבדלותו של השיח החרדי מן השיח החילוני והלאומי בישראל, אך בה-בעת משקף אותו ומתעצב תוך ויכוח נוקב עימו. נקודת המוצא המתודולוגית: תהליכי השתנות של הזהות החרדית בתוך מרחב פוליטי מודרני המשותף לחרדים ולחילונים בישראל. מעקב אחר חרדיות זו פירושו גם התבוננות במרחב המורכב של שיח ישראלי וציוני בעשורים האחרונים. בין השאר עוסק...

המשך קריאה >>

העתקת הישיבה הליטאית לארץ ישראל: סיפורן של שתי ישיבות בישראל - 'חברון ו'פוניבז'

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל
הפרק עוסק בשתי ישיבות שהועתקו מליטא לישראל: 'פוניבז'' שבבני-ברק ו'כנסת ישראל – חברון' שבירושלים, שתי ישיבות שהפכו ל'ספינות הדגל' של הציבור החרדי הליטאי בארץ. סיפור עלייתן ארצה אינו זהה, והן מייצגות שני דגמים של העתקה לארץ-ישראל, ובעקבות כך – שני דגמים חברתיים-חינוכיים. המאמר מתאר את ייסודן ומורשתן של השתיים, את אופי הלימודים בהן, את המתכונת החינוכית וסדרי המוסר שנהגו בהן וכן את הדינמיקה החברתית שה...

המשך קריאה >>

על הנסים' – פריחתו של 'עולם התורה' (הישיבות והכוללים) בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , מרכז זלמן שזר ומרכז דינור
איך קרה שדווקא במדינת ישראל הציונית, קמה 'חברת הלומדים' שכולה 'בני תורה'? בשביל רבים בציבוריות החרדית שעברו את חווית הסחף אל החילון בגולה, מציאות זו הייתה בלתי צפויה לחלוטין. המאמר מנתח את העקרונות ההיסטוריים והסוציולוגיים שמאחורי תופעה זו לאחר השואה, מיסוד הישיבות ובעיקר ה'כוללים', וכנגדם רשת 'בית יעקב' שנועדה לספק את הצד הנשי השותף למגמה זו. ההתפתחות הכלכלית, בעיקר זו של 'מעמד הביניים' בחברה המע...

המשך קריאה >>

האל מתוך הקלטת - על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו - מאגנס
הדרשה היא אחת הבמות הדתיות-חברתיות המרכזיות בחברה היהודית המסורתית, ובכל הזרמים המרכיבים את החברה היהודית המודרנית. המאמר מבקש לציין קווים ל'מהפכת הקסטות' החרדית של שנות התשעים של המאה העשרים, כתופעה חדשה שהאיצה תהליכים משמעותיים, הכתירה ומיצבה דרשנים ורבנים בתודעה הציבורית, ואף פיתחה את התכנים והתחומים של הדרשה המסורתית. המאמר עוסק בדרכי הפצתן ומכירתן, בדפוסי ההאזנה להן, באופי הדרשנים והתכנים, כג...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע