המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ממרן עד מרן: משנתו ההלכתית של הרב עובדיה יוסף

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין לאו , ספר , משכל- ידיעות אחרונות וספרי חמד
הספר מבקש לפצח את הקוד המרכזי במפעלו של הרב עובדיה יוסף, המוכר לציבור בעיקר כאישיות פוליטית שעמדה בראש תנועה עממית שסיסמתה היא "להחזיר עטרה ליושנה". ספר זה מעמיד את העיון ההלכתי בכתבי הרב כמוקד של מפעל חייו. הרב עובדיה יוסף (2013-1920) חי באופן אינטנסיבי בתוך עולמה של ההלכה. ספרי ההלכה היו חבריו הקרובים, עיסוקו העיקרי היה לימוד תורה וייעודו הגדול היה לכתוב ספרים שיעמדו בחזית ארון הספרים של ההלכה ל...

המשך קריאה >>

מוּדרות למהדרין: הפרדה בין נשים לגברים והדרת נשים במרחב הציבורי בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
רות כרמי וריקי שפירא-רוזנברג , דוח מחקר , המרכז הרפורמי לדת ומדינה – התנועה ליהדות מתקדמת בישראל
דוח של התנועה ליהדות מתקדמת, המעלה שורה של מקומות ציבוריים, ממלכתיים ופרטיים בהם התרחשו, הפרדה בין נשים וגברים במרחב הציבורי, איסור הופעת נשים ושירת נשים, הדרת נשים מתפקידים בצה"ל, העלמת נשים מהמרחב הציבורי ואכיפת דרישות צניעות. מהרשימה המובאת בדוח ניתן לראות כי ההפרדה וההדרה מקיפות את כל תחומי החיים וכי על אף קביעה מפורשת של בית המשפט העליון והתבטאויות של אישי ציבור כנגד תופעות אלו הן אך הולכות ו...

המשך קריאה >>

דת ומדינה: חילוניים, דתיים וחרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , מאמר , יד יצחק בן צבי
המאמר דן בנושא יחסי דת, חברה ומדינה. השלמה הדדית, פשרות והסדרים מאפיינים את מכלול הסוגיות בנושא זה - המכונה דגם הדמוקרטיה ההסדרית. המאמר מתמקד בהיבטים המעסיקים את הציבור הישראלי עד לימינו: החל מהוויכוחים על הנוסח של מגילת העצמאות, הסטטוס-קוו, שאלת כינונה של חוקה, סוגיות השירות הצבאי והלאומי, ההסדרים הנוגעים לנושא אופיה של השבת, מעמד בתי-הדין הרבניים והמועצות הדתיות, סוגיית הזרמים בחינוך ופרשיות "מ...

המשך קריאה >>

ש"ס והשסע הדתי-חילוני

(מאגר ביבליוגרפי)
אשר כהן , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הפרק מנתח את השפעתה של ש"ס על השסע החילוני-דתי בסוגיות של דת ומדינה. לדברי הכותב שסע זה מצוי (בשנת 2000) בתהליך מעבר מהסדרה דמוקרטית למשבריות דמוקרטית. תחילה צפוי היה שתהיה לש"ס השפעה ממתנת על שבר זה, אך בפועל מנהיגות התנועה התאפיינה בקיצוניות דתית שאינה נופלת מזו של החרדים האשכנזים. הדבר בא לידי ביטוי הן ברטוריקה של המפלגה והן בצעדים מעשיים שנקטו ראשיה במשרדים הממשלתיים, עליהם היו מופקדים במשך הש...

המשך קריאה >>

יחסי דת, חברה ומדינה: תסריטים לישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
נייר העמדה מנסה לתאר באמצעות כמה תסריטים התפתחויות אפשריות ביחסי דת, חברה מדינה בישראל. התסריטים אינם מתכוונים לחזות את העתיד או להציע עתיד רצוי, אלא לעקוב אחר מגמות וכיווני התפתחות ולברר מה אפשר שיקרה. אחד הנושאים החשובים שהתסריטים עוסקים בהם הוא הגדרת זהות המדינה. השאלה היא באיזו מידה תעוצב זהות זו על ידי חקיקה דתית, או על ידי חקיקה המעמידה במרכזה את חירויות הפרט. שאלה מרכזית אחרת הנידונה בתסריט...

המשך קריאה >>

הפוליטיקה של ההסדרה: יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
אליעזר דון-יחיא , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מחקר העומד על דפוסי הטיפול בנושאי מחלוקת בסוגיית הדת והמדינה בישראל. הטיעון המרכזי: מודל "הפוליטיקה של ההסדרה" הוא המפתח להצלחתה של המערכת הפוליטית הישראלית להתגבר בדרכי שלום על הניגודים העמוקים בתחום הדתי, ולשמור על אחדותה, על יציבותה ועל אופייה הדמוקרטי. הכותב סוקר את ההתפתחויות העיקריות בשנות השמונים והתשעים ב'ססטוס קוו', בתחום המעמד האישי, השבת, הגיור ושאלת 'מיהו יהודי' שהסעירה את המדינה בשנות...

המשך קריאה >>

מהתבדלות פוליטית להתבצרות תרבותית: החזון איש וקביעת דרכה של היהדות החרדית בארץ ישראל (תרצ"ג-תשי"ד)

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , יד יצחק בן-צבי
הפרק עוסק בדמותו של הרב אברהם ישעיהו קרליץ, שהפך למנהיג הבלתי מעורער של החרדיות הארצישראלית בתקופת הקמת המדינה. לאחר סקירת דרכה של החרדיות במאה התשע-עשרה, הוא מבאר את דרך ה'ההתבצרות התרבותית' שהנהיג החזון איש, לפיה אין לנקוט בפעולות קנאיות ובדלניות, כי אם בביסוס החרדיות ומערכותיה בישוב החדש. בין השאר נסקרים יחסיו עם הרב וסרמן ועם האדמו"ר מסאטמר. המאמר מסכם את התגבשות עמדותיו של החזון איש כלפי הציו...

המשך קריאה >>

איש ההשקפה: האידיאולוגיה החרדית על פי הרב שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , ספר , מוזאיקה - המרכז לחקר דת, חברה ומדינה
החיבור מתאר ומנתח את משנתו הפוליטית וההיסטורית של הרב אלעזר שך, האיש המזוהה יותר מכל עם העולם החרדי הליטאי ועם תפיסת 'דעת תורה'. הספר עוסק בדרך בה הבין הרב שך את מצבו של העם היהודי לזרמיו, ובמקומה של המודרנה במחשבתו. על בסיס אלו מציע הכותב מושגי יסוד מרכזיים במשנתו הפוליטית של הרב שך, כמו גם את עמדותיו כלפי ישראל הציונית, החילון, הקידמה הטכנולוגית, והאידיאולוגיות החדשות ששטפו את העולם בזמנו. הרב ש...

המשך קריאה >>

ריבונות מדינת ישראל במחשבה היהודית-אורתודוקסית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריה נאור , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש לאונרד דיוויס בשיתוף האגודה הישראלית למדע המדינה
המאמר עוסק בהתמודדותה של יהדות ההלכה עם הדילמות שהתעוררו עם הקמתה של מדינת ישראל כמדינה חילונית, בעלת שיטת משפט ומערכות שלטון שאינן תלויות בהלכה. נסקרת עמדת הרב קוק וממשיכיו בציונות הדתית, ומנגד עמדת החרדים לסוגיהם, בין השאר האדמו"רים מסאטמר, גור, החזון איש והרב שך. טענת המאמר: קיימים קוים משותפים לכלל האורתודוקסים, מתונים כקיצוניים, בכך שאינם יכולים לייחס למדינה ריבונות שלמה. לדברי הכותב יסודות ה...

המשך קריאה >>

בעקבות פרשת עמנואל: האם לא עדיף לדת להתנתק מ"עטיני המדינה"?

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן וגדעון ספיר , מאמר , אוניברסיטת בר- אילן
מאמר המבקש להוכיח שדווקא מנקודת מבט דתית יש להעדיף הפרדה בין דת ומדינה. הכותבים מתמקדים בדת לא כמושג מופשט כי אם ביכולתן של קבוצות דתיות לקדם את מטרותיהן בעולם הממשי. טענת המאמר: יכולת זו נחלשת בשל החיבור למדינה, וצריך להיות לדת אינטרס להתנתק מחיבור זה. הדברים נכתבים בעקבות 'פרשת עמנואל' בקיץ 2010, והמאמר טוען שלמרות נכונותו של הרעיון, פרשת עמנואל איננה מספקת ראיה ברורה לעמדה זו ולכדאיות החרדים במ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע