המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

ואלה תולדות הסטטוס קוו: דת ומדינה בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , פרק , אוניברסיטת חיפה
פתרון הסטטוס קוו בענייני דת התגבש על רקע ההתפתחות הפוליטית והמציאות החברתית עם קום המדינה, והתאים למצבה של מדינת ישראל שזה עתה אך קמה. המחבר טוען שהסכם הסטטוס קוו נולד מתוך מכתב ששלחה הנהלת הסוכנות היהודית לאגודת ישראל, בענין שבת, כשרות, אישות וחינוך. מטרת המאמר למזער את הממד הפרשני שניתן להסכם ברבות השנים. באמצעות סקירה היסטוריוגרפית מסביר פרידמן מדוע ההסכם היווה פשרה לא מספקת בעבור אגודת ישראל,...

המשך קריאה >>

The Image of the Amish in The New York Times versus the Image of the Haredim in Haaretz (1980-2010)

(מאגר ביבליוגרפי)
Benyamin Neuberger וKeren-Miriam Tamam , מאמר , Ringer
המאמר מציע סקירה השוואתית אודות ייצוגה של הקהילה החרדית בעיתון 'הארץ' לעומת ייצוגה של קהילת האמיש בעיתון ה- New York Times(להלן: NYT). במסגרת השוואה זו, המתבצעת לאור מאפיינים מרכזיים המשותפים לקהילות אלו, מצביע המאמר על שתי נקודות מרכזיות, הכרוכות זו בזו, המבחינות בין ייצוגם של האמישים, מכאן, וייצוגם של החרדים, מכאן: 1) יחסו של ה – NYT לקהילת האמישים מתון בהרבה לעומת יחסו של 'הארץ' כלפי החברה החר...

המשך קריאה >>

The Haredi-Secular Schism: Engaging the Ultra-Orthodox in Israeli Polity and Society

(מאגר ביבליוגרפי)
Kevjn Lim , נייר עמדה(בלוג)
מאמר הבוחן את התגבשות המתחים הפנים ישראליים כתוצאה מיחסי דת ומדינה, מכאן, והיחסים החברתיים במדינת ישראל, מכאן. במסגרת בחינה זו מציע המאמר סקירה מבואית של גישות דתיות שונות כלפי המפעל הציוני: (1) עמדתה של הציונות הדתית המזוהה עם תנועת המזרחי, (2) עמדתה של היהדות החרדית המזוהה עם אגדות ישראל ו(3) עמדתם של פלגים קיצוניים, דוגמת 'נטורי קרתא' ו'סאטמר', השוללת בתוקף הכרה כלשהי במדינת ישראל וסמליה הלאומי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע