המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

דיוקנאות רבנים בבית החרדי בישראל כאיקונות של זהות : פרק באנתרופולוגיה של תרבות חומרית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
המאמר מתמקד במחקר אנתרופולוגי על 'תרבות חומרית' חרדית כמענה ל'תרבות הטקסטואלית' של חברה זו. לדבריו אין קשר בין התרבות ההלכתית הפורמלית לבין תרבות חומרית זו, המתבטאת בקישוט הבית בדיוקנאות רבנים, כביטוי ל'דת עממית', כמקור להזדהות ולשרטוט גבולות סמליים של זהות, וכשמירה מאגית. המאמר מציג את הפרובלמטיקה של תופעה זו: מחד עמדות אמביוולנטיות של רבנים, מאידך, 'הבית החרדי' כמרחב הנוטל חלק בעיצוב הזהות ואמיר...

המשך קריאה >>

תמורות בעולם ההלכה הספרדי: ממסורת לספרות

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין לאו , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
הפרק מציג את מפעלו ההלכתי-חינוכי של הרב עובדיה יוסף, ליצור זהות הלכתית ופולחנית מזרחית, על פי מנהג ארץ ישראל של רבי יוסף קארו, מחבר ה'שולחן ערוך', יחד עם נוסח התפילה של העיר חלב, כיסוד לזהות ספרדית מזרחית חדשה. זהות זו נועדה לטשטש את הגבולות בין יוצאי ארצות האיסלאם ולהניח גבול פנימי חדש בינם לבין האשכנזים. המאמר מקיף דוגמאות הלכתיות רבות, כמו גם את ניסיונותיו של הרב יוסף לשנות מנהגים עממיים. מסקנת...

המשך קריאה >>

לא מקשה אחת

(מאגר ביבליוגרפי)
נרי הורוביץ , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר טוען כי תנועת ש"ס, בניגוד לסברות פוליטיות ואקדמיות, אינה תופעה חברתית חדשה. זו תנועה דתית חברתית היונקת ממקורות היסטוריים ופוליטיים מגוונים, שהיו סמויים מעיני רוב חוקרי החברה הישראלית. חלק מהכשל להבין את אופיה הדתי וההיסטורי משתקף בדימוייה כתנועה מונוליטית. לאמיתו של דבר, התנועה היא מערכת פדרטיבית עדינה, שגבולותיה מסומנים באמצעות הדגם האגודאי של 'דעת תורה'. במידה רבה תנועת ש"ס ומנהיגותה שואפ...

המשך קריאה >>

חרדים ישראלים : השתלבות בלא טמיעה

(מאגר ביבליוגרפי)
עמנואל סיון וקימי קפלן , ספר , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
קובץ מחקרים על החברה החרדית, מן הראשונים של המאה ה-21. (המחקרים יבואו בערכים נפרדים). הרקע: נוכחותם של החרדים בולטת בשנים האחרונות בקניונים שאינם באזורים חרדיים. בחורי ישיבה נראים מטיילים בגולן ובנגב, חלקם אף בטיולי סנפלינג. אכן, חרדים רבים בישראל עוברים תהליך של ישראליזציה, המתאפיין בהשתלבות בלא טמיעה. אפילו הפגנותיהם נגד בית המשפט העליון או נגד התוכנית הכלכלית מלמדות על מהלך של השתלבות, קבלה חלק...

המשך קריאה >>

"כנסייה" או "כת"?

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה פישר וצבי בקרמן , פרק , ידיעות אחרונות וספרי חמד
הכותבים מנתחים את תופעת ש"ס על פי המונחים של הסוציולוג מקס וובר, בדבר ההבדל שבין 'כת' ו'כנסייה'. כת היא התארגנות דתית מצומצמת המגשימה אידיאל דתי, ואילו כנסייה היא התארגנות רחבה ופתוחה, שחבריה מקיימים את הנורמות הדתיות בדרגות שונות של דבקות. האדיקות הדתית אינה משמשת להם כרטיס כניסה, אלא אמורה להיות התוצאה הסופית של החברות בה. ש"ס היא אפוא כנסייה, ואחת העדויות לכך היא המקום המרכזי שתופסת בה תנועת הח...

המשך קריאה >>

מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , יד ושם
הפרק מבקש להציג את מקומה 'החדש' של השואה בתודעה ובספרות החרדית, בעיתונות, בדרשות והרצאות, בעלוני פרשת השבוע, בספרות ילדים, הצגות ומחזות. הכותב מציע שאלות וכיווני מחקר אפשריים להתמודדותה של החברה החרדית עם השואה. בניגוד לחוקרים קודמים שהתרכזו בספרות החרדית המאשימה את הציונות בשואה, מבקש המאמר להקיף את הספרות החרדית העממית ולהציע את כיווני השינוי בתחום זה. ממסקנות המאמר: בספרות החרדית העממית ישנם ני...

המשך קריאה >>

החרדיות המזרחית והדת העממית: שני מקרי מבחן

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , עם עובד ומרכז רבין לחקר ישראל
הפרק ממוקד בשני ביטויים מרכזיים של 'הדת העממית' בקרב החרדים המזרחים: דרשותיו של הרב עובדיה יוסף, ועלון פרשת השבוע 'מעיין השבוע'. הדיון מבוסס על האזנה רצופה לדרשותיו של הרב בראשית שנות התשעים של המאה העשרים. הדיון בנושא זה מוצג בהקשר של תולדות חייו של הרב, פסיקתו ההלכתית ומנהיגותו הפוליטית. החלק העוסק בעלון 'מעיין השבוע' חושף צדדים שונים של הדת העממית החרדית-מזרחית, כ'תרבות נגד'' כלפי התרבות המערבי...

המשך קריאה >>

מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל: מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן ונורית שטדלר , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק הפתיחה לקובץ 'מהישרדות להתבססות', בו מציגים קפלן ושטדלר את השינויים המפליגים בנוכחותם של החרדים במרחב הציבורי בישראל, במחוזות ובתחומי פעילות שהיו זרים להם עד לשלהי שנות השבעים. תופעות אלה מלמדות על חוסן פנימי וביטחון של פלגים שונים בחברה החרדית, והספר מנסה לקשור בין שלל תופעות אלה ולראות בהן תופעה אחת רחבה: התבססות. החרדים מתאפיינים כיום יותר בביטחון עצמי וברצון להגביר נוכחות ופעילות בחברה ביש...

המשך קריאה >>

דפי פייסבוק ציבוריים

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
merav60@gmail.com המחקר עוסק באופני הבנייה של סמכות דתית אונליין. נחקרו דפי פייסבוק ציבוריים של 17 "מנהיגים רוחניים" באמצעות ניתוחי תוכן וראיונות הן עם מנהיגים והן עם מפעילי הפייסבוק הנקראים 'מנהלי-דפים'. הוצגו שתי אופציות למערכת-יחסים בין בעל הסמכות הדתית לבין האינטרנט: האחת נתפסת כמחלישה את הסמכות הדתית, והשנייה רואה באינטרנט גורם התומך בסמכות להמשכיות ול"השלמתיות" בין מסגרות הדת שאינה מקוונת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע