המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

רגישות תרבותית - המפתח לשילוב חרדים באקדמיה

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
מחקרים מצאו שהמשכורות של חרדים בוגרי מכללות הנן 60% בלבד מהמשכורות של עמיתיהם זאת, אף כי מחקרים הראו שמרבית הסטודנטים החרדים הם בעלי פוטנציאל לא מבוטל. יש להסביר את נהירתם של חרדים לשלוחות עצמאיות ולאוניברסיטה הפתוחה, למרות היתרונות הגדולים הנמצאים במוסדות האקדמיים הרגילים. ייתכן שהתשובה לכך נעוצה בשורשי התרבות החרדית. לחרדים ריאקציה היסטורית כלפי האקדמיה, שהלכה והתעצמה במהלך השנים תוך התבססות על...

המשך קריאה >>

תהליך היציאה לעבודה של בני ישיבות חרדים ודתיים לאומיים : קושי כלכלי או הבניה מחדש של ערכים חברתיים?

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק טרכטינגוט , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר העוסק בתהליך הנוכחי של יציאת בני ישיבות למעגל העבודה, ובבעיות הנלוות אליו. מלבד הקשיים הסובייקטיביים, מורגש מחסור ביועצים שיוכלו ללוות את התהליך ולכוון את בני הישיבות היוצאים לעבודה. המחקר מבקש להאיר את התופעה, את סיבותיה ומטרותיה, בכדי להעמיק את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי הנדרש עבור ייעוץ מקצועי לבני ישיבות חרדים ודתיים היוצאים לעבודה, ולשפר את יכולותיהם של יועצים לייעץ לאוכלוסיות אלה. המחקר...

המשך קריאה >>

סנטימטר של צניעות - קו ישיר לאלוקים: צניעות, סמכות ויצירתיות בעולמן של נערות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאה טרגין-זלר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מחקר המראה כי תחום הצניעות מצוי בעיצומה של מהפכה בעולם החרדי בישראל. התחום נתפס כמערכת הלכתית מפורטת, אשר עניינה בעיקר שמירה על הגבר מפני פיתויי העולם. מדיון הלכתי גברי הפך הנושא לעיסוק נשי-יצירתי ודינמי, הקשור בתחום המידות. שינוי זה מעורר שאלות רבות לגבי מעמדה, תפקידה וסגנון חייה של האישה החרדית. המחקר דן בשאלה כיצד מבנות נשים חרדיות את אידיאולוגיית הצניעות שלהן, וכיצד הן מפרשות את הטקסטים הקנוני...

המשך קריאה >>

ביקורת על ספרו של אריה דיין 'המעיין המתגבר'

(מאגר ביבליוגרפי)
ריקי טסלר , ביקורת , האוניברסיטה העברית בירושלים - המכון ליחסים בינלאומיים ע"ש ליאונרד דיוויס
ספרו של דיין מתמקד במאבקי הכוח בתוך המפלגה, כדי להסביר את התנהגותה הפוליטית. מקורם של מאבקי הכוח הוא בתרבות החרדית, ולא בעמדות מדיניות ובשיקולים פוליטיים. לטענת הכותבת הספר אינו מצליח להקיף את היריעה, והניתוח צר מידי ומתעלם מהיבטים רחבים העשויים להסביר את תופעת ש"ס. המהפכה הרוחנית-דתית שעמדה בראש מעייניהם של הרבנים ש"ך ויוסף והכתיבה את התנהגותם, אינה מוסברת דיה ואינה מוצגת לא כסיבה ולא כתוצאה. המח...

המשך קריאה >>

אוריינטציות בתפיסת נורמות: התפתחות תפיסת מוסר, מצוות ומוסכמות אצל ילדים דתיים וחרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמי טאובר , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים , החוג לפסיכולוגיה
מחקר המבקש לבדוק אם בקבוצות תרבותיות שונות נמצאים דפוסי שיפוט מוסרי שונים, בהתאם לאוריינטציות הרווחות בה, עם קווים התפתחותיים קוגניטיביים דומים. לצורך כך נבדקו 70 ילדים וילדות מן החברה החרדית והחברה הדתית, מכיתות א ו-ד'. הילדים והילדות נבחרו על ידי מחנכיהם, ורואיינו על תחום המוסכמות החברתיות, תחום המוסר ותחום הדת. השערת המחקר צפתה אוריינטציה נורמטיבית-סמכותית בקבוצת החרדים, ואוריינטציה מעורבת בקבו...

המשך קריאה >>

גדולים בפוליטיקה : הנהגתם של הרבנים עובדיה יוסף ואלעזר שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אליאב טאוב , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, רסלינג
הספר עוסק באופן שבו בנו לעצמם גדולי תורה עמדה שממנה הם יכולים לשמור על מבצרי המסורת שאותם הם מייצגים מחד גיסא, ולהתאימם למציאות הפוליטית המתחדשת מאידך גיסא. הספר חושף פרק חשוב וכמעט לא ידוע אשר בו פיצחו גדולי התורה קוד חברתי-פוליטי אשר אפשר להם לזכות באופן מפתיע בתמיכה מצד החברה החרדית-שמרנית לצעדים הכוללים חידושים ארגוניים וערכיים, כל זאת תוך כדי התבדלות מאגודת ישראל המיתולוגית בעלת הסמכות הקולקט...

המשך קריאה >>

הלימת אדם-תרבות ורווחה סובייקטיבית בקרב יהודים חרדים וחילוניים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
טלי זילברפלד , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית, החוג לפסיכולוגיה
המחקר בדק את הקשרים שבין ההלימה ה'אובייקטיבית' לבין זו הסובייקטיבית בתחום הרווחה האישית וההלימה שבין האדם לתרבותו. נבדקו 397 סטודנטיות, מתוכן 191 חרדיות ו-196 חילוניות, באמצעות שאלון בחינת הלימת אדם-תרבות נתפסת שהורכב לצורך המחקר. השאלון כלל בין השאר: סולם שביעות-רצון מהחיים, שאלון רגישות חיובית ושלילית ושאלון הזדהות. בין השאר נמצא כי התרבות החרדית מאופיינת בדגש על הממד התרבותי של היטמעות, קרי מתן...

המשך קריאה >>

פנומנולוגיה של הפרעות נפשיות באוכלוסיה חרדית שנחשפה לטפול צבורי

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה וייל , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר חלוצי ומקיף על החברה החרדית של שנות השמונים, בהיבטים של היחס להפרעות נפשיות בקהילה, (בהדרכתם של יורם בילו ומרדכי רוטנברג). שיטת המחקר – פנומנולוגית, שדה המחקר – מרפאה לבריאות הנפש שבאזור היעד שלה קיימים ריכוזים של אוכלוסייה חרדית. נבדקו 69 מרואיינים חרדים בראיונות פתוחים שהתמקדו באפיון המטופל, במסלול הטיפולי, ביחסי הגומלין בינו לבין הקהילה, ובהשפעות תרבותיות דתיות הבאות לביטוי בתפיסת הנבדקים...

המשך קריאה >>

חינוך בנות: בין מסורתיות למודרנה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיה דקל , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
מחקר השוואתי בין רשתות החינוך השונות לבנות בחברה האורתודוקסית בישראל. העבודה מתמקדת בזרם החינוכי החרדי לבנות "בית יעקב", תוך השוואה לזרם הציוני-דתי ומוסדות ה'אולפנה' שלו. למרות השוני בתפיסת העולם ובגישה החינוכית, שני הזרמים הללו נתפסים כיחידות מקבילות המתרגמות את הזהות הייחודית ואת המציאות לאינטרסים המשרתים את תפיסת עולמם. המחקר פותח בסקירה היסטורית של חינוך הבנות בחברה האורתודוקסית באירופה, את יי...

המשך קריאה >>

הבדלים בבדיחות בשלב החביון בין ילדים משתי תרבויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה גרינפילד , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בדינמיקה ובסוציולוגיה של הבדיחה, כתלויית התנסות והשקפת עולם המשתנה מקבוצה לקבוצה. המחקר מבוסס על 129 נבדקים, חרדים וחילוניים, בגילאי 9-10, שדיווחו על בדיחות הנוהגות בחברתם. הבדיחות נחקרו על פי 4 משתנים: תוכן, מורכבות, סגנון, דרישות קוגניטיביות. מממצאי המחקר: לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ילדים חרדים לחילוניים לגבי אופיה הקוגניטיבי של הבדיחה, בעוד שנמצאו הבדלים ביחס לכל המשתנים האחרים: א...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע