המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חרדה דנטלית: השוואה בין חילוניים לדתיים-חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
רביב גלוברזון , עבודת גמר לתואר ד"ר לרפואת שיניים , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לרפואת שינים
עבודת מחקר העוסקת ב'חרדה הדנטלית' של ילדים, ובודקת את ההבדלים שבין ילדים חילוניים לבין ילדים דתיים וחרדים בנושא זה. לאחר ניתוח התופעה מהיבטים מדעיים, קליניים ופסיכולוגיים, שכיחותה ותוצאותיה, מתפנה הכותב לאבחון הילד החרדי בהקשר זה, בהתבסס על 2 קבוצות ביקורת: חרדית וחילונית, ושאלוני הערכה של מרפאים ומתרפאים. ההנחה היא שתרבות המחנכת ל'קבלת דין ודחיית סיפוקים' תתמודד טוב יותר עם חרדות אלה, אך לעומת זא...

המשך קריאה >>

מערכת הערכים של צעירות דתיות-חרדיות בפרספקטיבה השוואתית

(מאגר ביבליוגרפי)
רות גומבו , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק במערכת הערכים והאמונות של צעירות דתיות וחרדיות הלומדות את מקצועות החינוך, תלמידות 'מכללת ירושלים לבנות' בבית-וגן. כנגדן נבדקה קבוצת ביקורת של צעירות שהגדירו עצמן כחילוניות או מסורתיות, תלמידות המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין ובית-הספר לחינוך באוניברסיטה העברית. הסקר כלל כ-170 תלמידות, באמצעות שאלון שעסק בערכים, בהגדרה דתית, במאפיינים דתיים-התנהגותיים ובמשתני רקע. מממצאי המחקר: הבנות הדתיות-ח...

המשך קריאה >>

דפוסים חדשים ביזמות עסקית חרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
תרצה גולדשטיין , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר כלכלי לאור תיאוריות עכשוויות בתחום חקר היזמות העסקית והיבטיה הסוציולוגיים. במוקד המחקר: היזמות החרדית, הן ברמת המקרו – סוגי העסקים שהוקמו בין השנים 2004-1995, והן ברמת המיקרו – היזם החרדי וסוגי הרשתות החברתיות שהוא מקים. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים לאורך ציר זמן מוגדר, ועסקו בתנאים הכלכליים והתרבותיים המאפשרים יזמות. הממצאים מעידים על עלייה מתמדת ברמת החיים שהביאה לעליה בביקושי שוק למגוון ס...

המשך קריאה >>

השואה בעיתונות החרדית – בין זיכרון להדחקה

(מאגר ביבליוגרפי)
עמוס גולדברג , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, המכון ליהדות זמננו על שם אברהם הרמן ואוניברסיטת חיפה, מוסד הרצל לחקר הציונות
המאמר מתמקד בדימוי השואה כפי שהוא משתקף בירחון החרדי 'בית יעקב', שיצא לאור בין השנים תשי"ט – תש"מ. ירחון זה שימש במה עיקרית להנצחת השואה בחינוך החרדי וכמרכז את הזיכרון הקולקטיבי החרדי בענין זה. המאמר בודק שלושה מישורים: 1. פרספקטיבות הזיכרון הקולקטיבי –ערכיה ותפיסותיה של החברה החרדית. 2. פרספקטיבות הזיכרון הנגדי – העימות עם זיכרון השואה הציוני. 3. פרספקטיבות הקולות המודחקים – מתחים פנימיים בתוך סי...

המשך קריאה >>

שימור ותמורה ביידיש החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית ברמן , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר 'סוציו-לינגוויסטי' אודות היידיש החרדית בישראל, באמצעות כלים שפותחו בדיסציפלינות של הבלשנות המודרנית והסוציולוגיה. זוהי לשונה של קהילה קטנה ומתבדלת, אשר כל חבריה הבוגרים דוברים גם את לשון הרוב, עברית ישראלית. יידיש זו אינה היידיש הנחקרת והמוכרת בספרות היידיש המזרח אירופית, אלא ענף אחר שטרם נחקר עד כה. מחד היא משמרת זיקה הדוקה לתרבויות המוצא במזרח אירופה, ומאידך מושפעת עמוקות מן העברית, בעיקר ב...

המשך קריאה >>

"והגית בו יומם ולילה"? מנגנונים ליצירת שיח אלטרנטיבי בקרב הקהילה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דנה ברוקמן , עבודת מוסמ , האוניברסיטה העברית בירושלים, הפקולטה למדעי החברה
המחקר בוחן תמורות ביחסה של החברה החרדית להשכלה ולתעסוקה, בראי השיח החדש הנוצר בעקבות מגמות אלה. הטענה היא כי החברה החרדית בישראל עוברת תהליך של ערעור על השיח הרבני ההגמוני, היוצר הסתגרות מפני חברת הרוב בישראל, וצועדת לעבר פתיחות אל הציבור הכללי דרך נושאים של השכלה ותעסוקה. במוקד המחקר: השבועון הבלתי-תלוי 'משפחה', המקדם שיח זה. המחקר חושף ארבעה מנגנונים באמצעותם יוצר השבועון שיח חלופי לשיח ההגמוני...

המשך קריאה >>

החזון איש: הפוסק, המאמין ומנהיג המהפכה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , ספר , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס
מונוגרפיה מקיפה על ר' אברהם ישעיהו קרליץ, ה'חזון איש' (1953-1878), שנודע כמי שהתווה את דרכה של היהדות החרדית בתקופה המכרעת שלאחר השואה וקום המדינה, ופיתח את הקו האידאולוגי הפרגמטי: 'התבצרות תרבותית' סביב מוסדות הדת והחינוך. הספר מציג ומנתח את פועלו של החזון איש בכל התחומים שבהם הטביע חותם: קורות חייו בליטא ובארץ ישראל, יסודות השקפתו ואמונתו, פולמוסו עם תנועת המוסר, עמדותיו בעניינים ציבוריים והתמור...

המשך קריאה >>

דוקטרינת 'דעת תורה': שלושה שלבים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , פרק , האוניברסיטה העברית ומכון ון ליר בירושלים
הפרק עוסק בתפיסה החרדית לפיה בסמכותם של 'גדולי התורה' להכריע גם בסוגיות ציבוריות ופוליטיות, כאחת מתופעות המודרנה המרכזיות בציבור האורתודוקסי בעידן החדש. לאחר סקירת המקורות התיאולוגיים, הוא מציע שלושה שלבים בהתפתחותה של זו: במאה התשע-עשרה –שובה של 'האמונה התמימה', במשנתם של ה'חפץ חיים' והרב וסרמן, אחר כך במנהיגותו של הרב חיים עוזר גרודזינסקי. לאחר השואה – פיתוחה בידי ה'חזון איש', שראה בה נגזרת ישיר...

המשך קריאה >>

גוילין נשרפין ואותיות פורחות באויר: משנתו הפוליטית של הרב שך

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג להיסטוריה של עם ישראל
עבודת גמר המשרטטת את משנתו הפוליטית של הרב שך, בתקופת הדמדומים של הנהגתו ערב מותו. המחקר מציג קוים עיקריים לדמותו, כמנהיג וכאידיאולוג החרדי החשוב ביותר בשליש האחרון של המאה העשרים, וכן דן ביחסו לסיטואציה ההיסטורית והרוחנית בה שרוי עם ישראל לזרמיו, בעיקר בארצו, במאה העשרים. המחקר מבוסס היסטוריה של האורתודוקסיה, וככזה הוא מציג את הרב שך כממשיך דרכם של מנהיגים קודמים כגון ה'חתם סופר', ה'חפץ חיים' וה'...

המשך קריאה >>

לעשות עוד הרבה מנחם מענדלים': עקרות, הולדה ובריאה בחב"ד המשיחית

(מאגר ביבליוגרפי)
יורם בילו , מאמר , האוניברסיטה העברית המכון למדעי היהדות
מחקר העוסק בתנועה המשיחית בחב"ד לאחר מותו של הרבי, תוך בדיקת מנגנוני העומק המזינים את התודעה והדמיון הדתי במצבים טרנספורמטיביים. המאמר דן בעובדת עקרותו של הרבי והאם היה זה מתוך כוונות משיחיות, והיחס הדיאלקטי בין עובדה זו לבין היותו מעניק ברכות לפריון. מכאן קצרה היתה הדרך ל'התעברות המונית' של משפחות חסידים משיחיים בעקבות שימוש ב'אגרות קודש', דולר של הרבי או הבטה בתמונתו. המחבר דן בהיבטים פסיכו-דתיי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע