המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היחסים הפנימיים ביהדות הדתית לקראת הקמת המדינה ובעקבותיה, וכינון החזית הדתית המאוחדת

(מאגר ביבליוגרפי)
זאב באואר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
המחקר בודק את היחסים הפנימיים ביהדות הדתית לקראת הקמת מדינת ישראל ובעקבותיה, ואת כינון ה'חזית הדתית המאוחדת', כמקרה יחידאי בהיסטוריה של מדינת ישראל. 'המזרחי', 'אגודת ישראל' ו'פועלי אגודת ישראל' עשו יד אחת וגישרו על פני פערים משמעותיים ביניהן, לא מעט בזכות תחושת 'השעה הגדולה' שחשו בעת הקמת מדינת ישראל. המחבר בודק את סיבותיו של מהלך זה, את ההישגים הפוליטיים העיקריים, וכן את צורות התקבלותו של המהלך ב...

המשך קריאה >>

תמונת מצב של ספרות הילדים החרדית בישראל 2002 : איפיונים ספרותיים והשתמעויות חינוכיות

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד בא-גד אלימלך , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך - מרכז מלטון
המחקר מתמקד בספרים המיועדים לילדים חרדים מגיל הלידה ועד לגיל 12. הדגש הוא על קריאת הטקסטים והמשתמע מהם, תוך חשיפת המאפיינים הספרותיים של כל אחד מן הז'אנרים הבאים: הסיפור הדידקטי, הסיפור ההיסטורי, סיפורי צדיקים, בעלי חיים ומשלים, פרשת השבוע, סיפורי עלילה ורומנים בלשיים. ספרות זו נחקרת גם לאור דמותה של האשה החרדית כמחנכת במרחב הביתי. מממצאי המחקר: מטרת כותבי הספרים אינה ממוקדת בחוויה האומנותית, כי א...

המשך קריאה >>

קוגניציות פוסט-טראומטיות וסימפטומים של מצוקה פוסט-טראומטית אצל ניצולי טראומה חרדיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל אררה , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, המחלקה לפסיכולוגיה
בשנות האיתיפאדה השניה הפכו פיגועי התופת לחלק משגרת חיי האזרחים בישראל. העבודה מתמקדת בהשפעת השתייכותם הדתית של הנפגעים, על תגובותיהם הקוגנטיביות והרגשיות. העבודה ממוקדת על גבי מחקר שדה שנערך ב'מרכז לחקר טראומה נפשית והפרעות חרדה בקהילה' של בית החולים הדסה עין כרם. ניתוח הנתונים בוחן את ההבדלים בקוגניציות ובסימפטומים פוסט טראומטיים בין ניצולים מפיגועי תופת המשתייכים לאוכלוסייה החרדית, ובין קבוצת בי...

המשך קריאה >>

לחיות בשולי החברה החרדית - חוויתם של נערים שעזבו ישיבה חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
כנרת אפרתי-מוניץ , עבודת גמר לתואר מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בחווית החיים בשולי החברה החרדית, ומתייחס לנערים מתבגרים אשר נפלטו ממסגרת הישיבה החרדית, אם מבחירה ואם מכורח הנסיבות. התמודדותו של 'נוער נושר' זה שונה לחלוטין מזו של נוער אחר בן גילו. שיטת המחקר איכותנית, מובנית למחצה, ומבוססת ראיונות. ממצאים: הנערים תופסים את דרך חייהם כ'דרך ביניים' שאין פירושה בעיטה בכל הערכים החרדיים, כי אם כדרך חדשה בשולי החרדיות, שאין היא מקבילה בהכרח ל'יציאה בשאלה'...

המשך קריאה >>

מעברים בין יידיש ועברית בלשון דרשנים חרדיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
דלית אסולין , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מפעל מסורות הלשון של עדות ישראל
הפרק עוסק במרכיב העברי המשובץ ביידיש החרדית המדוברת בישראל. מרכיב זה נבדק בלשון דרשנים חרדיים, הדוברים יידיש ומרבים לשבץ בה מילים עבריות וכן צירופים, חלקי משפטים ומשפטים עבריים שלמים, מבלי להתאימם לרצף הדקדוקי היידי. הדיון מתמקד בכמה מקרים שבהם זיהויו של המרכיב המשובץ אינו פשוט, ויש קושי להבחין בין ה'מרכיב המשובץ' לבין ה'מרכיב המשוקע'. מסקנת המחקר: חקר הדרשות ביידיש מלמד כי העברית היא שפה חיה ומדו...

המשך קריאה >>

דימויי הגוף הגברי החרדי-ליטאי בספרות המוסר וסיפורי "הגדולים" 1945-2010

(מאגר ביבליוגרפי)
יקיר אנגלנדר , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המוקדש לבחינת דימויי הגוף החרדי-ליטאי הגברי, מתקופת סיומה של השואה ועד שלהי העשור הראשון של המאה ה-21. נקודת המוצא של המחקר היא ההנחה, כי הגוף הוא האתר באמצעותו מעצבת החברה הליטאית, ביודעין ושלא ביודעין, את האידיאולוגיה ואופן המחשבה שלה. חלקו הראשון של החיבור מוקדש ל'תורת המוסר' ויחסה אל הגוף, וחלקו השני עוסק בסוגת סיפורי 'הגדולים' הליטאיים, ובוחן את תיאור הגוף האידיאלי – גופו של הצדיק. מן המ...

המשך קריאה >>

צה"ל כמנוף לתעסוקת חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי אלטלט , מאמר , האוניברסיטה העברית - בית הספר ע"ש פדרמן למדיניות ציבורית וממשל
במהלך השנים האחרונות הממשלה נוקטת כמה כלי מדיניות ממשלתיים אשר משפיעים באופנים שונים על עידוד התעסוקה במגזר החרדי. המאמר מתמקד בכלי מדיניות מסוים, גיוס החרדים לצה“ל, ובאופן שבו הוא יכול לתרום לעידוד התעסוקה בקרב חרדים. אחת הסיבות שמונעות מן הגבר החרדי להיכנס לשוק העבודה היא היותו אברך, שבמהלך שנות לימודיו אינו מקבל הכשרה כלשהי שהוא יכול ליישם אותה בעבודה. לאחר סקירת המסלולים השונים ואחוזי המתגייסי...

המשך קריאה >>

משרתם של שני אדונים : תפקידם הכפול של אנשי הצוות במוסד לחוזרות בתשובה

(מאגר ביבליוגרפי)
חגית אבגנים , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית, בית הספר לחינוך
המחקר מנסה לשפוך אור על החברה החרדית ויחסה לחוזרים בתשובה, דרך עיניהם של אנשי צוות חרדיים העובדים במוסד לבנות הנמצאות בשלבים שונים של החזרה בתשובה. תופעה זו מצד אחד מאיימת על החברה החרדית המסתגרת מכל השפעה חיצונית, ומצד שני רצויה, שכן היא מהווה אישור לדרך החיים החרדית ואף מעצימה אותה. אנשי הצוות מצויים באמביוולנטיות זו, כאשר מצד אחד אמורים לסייע רוחנית לחניכות בתהליך החזרה בתשובה, אך מצד שני עליהם...

המשך קריאה >>

דרך החול: "יציאה לשאלה" מהחברה החרדית והשתקפותה הדיאכרונית בסיפורי חיים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרית ברזילי , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר המבקש לבחון את מאפייניה ואופן הבנייתה של חווית ה'יציאה לשאלה' בשלבים שונים להתרחשותה. האם הזמן מכהה את הסבל והבדידות? כיצד השינויים שמתחוללים בחברה החילונית והחרדית מעצבים את תופעת היציאה לשאלה לתקופותיה? כדי לספק מענה לשאלות אלו עקבה הכותבת אחר הבניית סיפור החיים של היוצאים לשאלה משלבי תכנון היציאה; דרך שלב ניהול החיים הכפולים, והרגעים הראשונים הנלווים ליציאה ועד למבט הרטרוספקטיבי אודותיה בט...

המשך קריאה >>

הצעות של דרכי עבודה בחינוך מוסיקלי עם ילדים חרדים, הבטים התחנכותיים

(מאגר ביבליוגרפי)
גבריאל גורישניק-אפשטיין , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים, בית הספר לחינוך
עבודה שנכתבה בידי מורה פרטי למוסיקה לילדים חרדיים בגילאי 9-13, ועוסקת בחינוך מוסיקלי ובחיפוש דרכים שיאפשרו לחוות מוסיקה כתהליך, תוך אינטראקציה בין מאזינים, מבצעים ומלחינים. המחקר מבקש לברר האם ישנן דרכים אלטרנטיביות לאלו המקובלות להקניית מיומנויות מוסיקליות לילד החרדי, וכיצד ניתן לדרבן את המפגש שבין ילדים אלה לבין עולם המוסיקה במשמעותו הרחבה, תוך שמירה על ייחודה החברתי-תרבותי של אוכלוסייה זו. הכות...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע