המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

"חוק הברזל" של החומרה וחרדיות האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים וקסמן , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר מנתח את ההחמרה בהלכה בין חרדים לבין אורתודוקסים מודרנים, בישראל ובארה"ב, תוך הבחנה בין החמרה בפסיקה, שמקורה במנהיגות הרבנית לבן הנטייה להקפדה יתירה בהתנהגות דתית. בתוך כך סוקר הכותב את הגורם הדמוגרפי של החרדים בענין זה, את התרחבות הישיבות בארץ ובארה"ב, את התפתחות הקהילה מול הישיבה, את הממד הכלכלי-חברתי, ואת מאפייני האורתודוקסיה המודרנית, המהווה אתגר לשכבת העילית הרבנית, אשר לא פעם מצליחה להר...

המשך קריאה >>

מלשון הקב"ה ללשון הסט"א – על מאבקי האורתודוקסיה עם העברית

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים באר , מאמר , עמותה עברית לתקשורת המרכז הבינתחומי הרצליה
המאמר סוקר את תולדות מאבקו של הישוב הישן וגרורותיו, עם ה'עברית' המתחדשת בסוף המאה התשע עשרה ותחילת המאה העשרים ואחת. לדעת החוגים השמרניים, העברית חיללה את 'לשון הקודש' המקורית עליה היא מבוססת, בשל עצם מעשה החידוש הכרוך בה והפיכתה ללשון של חולין יומיומית. הכותב סוקר את עמדותיהם ונימוקיהם של רבני הישוב הישן, כמו גם את עמדותיהם של האדמו"ר מחב"ד ר' יוסף יצחק שניאורסון, החזון-איש, המחנך הרב וולף ועוד,...

המשך קריאה >>

היהדות החרדית בזמן החדש א-ב

(מאגר ביבליוגרפי)
משה סמט , פרק , מרכז דינור לחקר תולדות ישראל -כרמל
שני פרקים אודות היהדות החרדית בזמן החדש, מתוך ספרו של ד"ר משה סמט. הפרקים סוקרים את התהוות האורתודוקסיה מתוך תפיסה שהיא סקטור מודרני וחידוש היסטורי, לא המשכי לחברה המסורתית של מזרח אירופה. החידושים התרחשו במרבית תחומי חיי הדת, בהשקפת העולם ואפילו בנוהלי הפסיקה ההלכתית. הכותב טוען כי ה'אורתודוקסיזציה' היא תהליך שפעל בקרב הקהילה היהודית תוך ריאקציה לתהליכי המודרנה ובמקביל להם. מיטב ההיסטוריונים לא ש...

המשך קריאה >>

הקונפליקט על מיסוד ערכי היהדות במדינת ישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
משה סמט , פרק , מרכז דינור לחקר תולדות ישראל -כרמל
פרק מקיף המבוסס על מאמר של ד"ר סמט, אודות אחד ממוקדי הסכסוך הפוליטי והחברתי המלווים את מדינת ישראל מאז היווסדה. במאמר ראשוני זה משנות השבעים, הוצבה לראשונה התזה כי האורתודוקסיה, על כל גווניה, היא גורם מפתח בקונפליקט זה, ודווקא בעשרים וחמש השנים הראשונות למדינה. המאמר סוקר את התהליך ההיסטורי של התהוות החרדיות, את יחס השלטון המייסד למגזר זה, את החקיקה ואת יחסי הכוחות במערך הפוליטי והתרבותי. הממסד הר...

המשך קריאה >>

חברה ודת: האורתודוקסיה הלא-ציונית בארץ ישראל, תרע"ח-תרצ"ו - 1936 -1918

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן , ספר , יד יצחק בן-צבי
חיבור ראשון מסוגו העוסק בתקופת הישוב המנדטורי מהיבטים של הפוליטיקה והחברה החרדית דאז. במרכז הספר – חשיפת התהליך שעברו החרדים מעמדות קיצוניות לעמדות מתונות של שיתוף פעולה עם ההנהגה הציונית, לאורך שנות העשרים והשלושים. סוגיות חשובות בהן עוסק הספר: הרב קוק ועמדותיו, הקמת הרבנות הראשית, פרשת זכות הבחירה לנשים, 'חוקת הקהילות' ונגזרותיה, מאורעות הכותל בשנת 1929 והעימותים הפנימיים בתוך 'אגודת ישראל' הארצ...

המשך קריאה >>

שקיעה ושכחה, פריחה ועניין: מגמות ומאפיינים בחקר האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל - החברה ההיסטורית הישראלית
המאמר מבקש להציג זיקות בין חוקרי החברה האורתודוקסית לבין מושא מחקרם, ולהבין את הקשר שבין מגמות ותהליכים בחקר האורתודוקסיה לבין מקומה של החברה האורתודוקסית לגווניה בישראל. מן הקצה האחד - שנות הארבעים, בהן לא היה ענין רב בחקר האורתודוקסיה, בשל הענין שתפס חקר הלאום וארץ ישראל. ומן הקצה האחר - שנות השמונים ואילך, שבהן חלה פריחה מרשימה במחקר. המאמר סוקר כרונולוגית את שלבי ההתפתחות השונים. מסקנת המאמר:...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע