המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המאבק על ההגמוניה בירושלים: חילונים וחרדים בפוליטיקה העירונית

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה חסון , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
הבחירות המוניציפליות של שנת 1993 בירושלים חוללו תמורה מהותית במערכת הפוליטית המקומית. טדי קולק כשל בבחירות, ואהוד אולמרט עלה לשלטון כשהוא נשען על קואליציה של מפלגות הימין ונתמך באופן חסר תקדים על ידי האוכלוסייה החרדית. בעקבות תמורות אלה התייצבה נציגות האוכלוסייה החרדית במרכז הבמה הפוליטית, וקיבלה תפקידי מפתח בפוליטיקה העירונית. המסמך טוען כי בבחירות 1993 וביתר שאת בבחירות 1998 נוצר גירעון ממשי בדמ...

המשך קריאה >>

Rabbi Ovadia Yosef and "Cultural War" in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Omar Kamil , מאמר
המאמר מתחקה אחר פועלו של הרב עובדיה יוסף (להלן: הרב עובדיה) לאור שאיפתיו להרים את קרנה של המסורת הספרדית על מנהגיה בפני החברה הישראלית. שאיפות אלו, שהתעוררו כתגובה להגמוניה האשכנזית שביקשה לעצב את החברה בישראל, התממשו בשני מישורים מקבילים: (1) סמכותו ההלכתית המובילה של הרב עובדיה אפשרה לו להחיות את המנהג הספרדי ולקדם את הפסיקה ההלכתית בהתאם למסורת המזוהה עם הרב יוסף קארו, ואילו (2) הקמתה של מפלגת...

המשך קריאה >>

Haredi Construction of Rabbinic Authority: A Case Study

(מאגר ביבליוגרפי)
Baruch Pelta , ספר , Turo College
מאמר הבוחן את המתודות הפרשניות והפוליטיות דרכן מבקשת היהדות החרדית להבטיח את מעמדה ההגמוני בכל הנוגע לזהות היהודית ולאורח החיים הדתי. במסגרת מגמה זו נאלצת ההגמוניה החרדית להתמודד עם מעמדם והשפעתם של דמויות רבניות שונות שתפיסת עולמם אינה עולה בקנה אחד עם הנרטיב היהודי-חרדי, כמו גם עם הערכים ההלכתיים הנגזרים מתפיסות אלו. לצורך הבחינה המוצעת מבקש המאמר להתמקד בצעדים הפוליטיים, החברתיים והתקשורתיים בה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע