המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היפגעות ילדים בתאונות דרכים כרוכבי אופנים וכהולכי רגל בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
ישי המנחם ושרון לוי , דוח מחקר , בטרם - בטיחות ילדים
מחקר המציג לראשונה בסיס נתונים מתוקף של היפגעות ילדים בתאונות דרכים כהולכי רגל ורוכבי אופניים בחברה החרדית ולאתר מאפיינים ייחודיים של התנהגות הילדים בדרכים בחברה החרדית. המחקר עשה שימוש בשתי מתודות שונות לפילוח החברה החרדית מתוך כלל האוכלוסייה בישראל. האחת מתבססת על בחינת נתונים של ילדים המתגוררים או שנפגעו בישובים חרדיים מובהקים, בהם יש אחוז גבוה מאוד של תושבים חרדים. ממצאי המחקר מאוששים את ההשער...

המשך קריאה >>

משתמשי דרך בציבור החרדי: עמדות, תפיסות והתנהגויות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורית טאובמן בן-ארי , דוח מחקר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
דוח מחקר במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, המתרכז בחברה החרדית, תוך בדיקת מאפייניה היחודיים: מניעים, תחושות, עמדות ודפוסי התנהגות של נהגים חרדיים והולכי רגל, תוך הקרים תרבותיים וחברתיים. המחקר נעשה בשיטות איכותניות וכמותיות, בקרב מרואיינים גברים ונשים, נהגים והולכי רגל, ליטאים, חסידים וספרדים, בקבוצות גיל שונות, וכן עם מובילי דעה בציבור החרדי. מתוך הראיונות עולה כי באופן כללי נהיגה נחשבת ללא רצ...

המשך קריאה >>

For heaven's sake follow the rules: pedestrians' behavior in an ultra-orthodox and a non-orthodox city

(מאגר ביבליוגרפי)
Tova Rosenbloon וDan Nemrodov , מאמר
עבודת מחקר זו בוחנת את השפעתם של גורמים דתיים ואמוניים על התנהגותם של הולכי-רגל. המחקר, שהתבסס על 'מבחן כי-בריבוע' (Chi Square Test), בחן את התנהלותם של 667 הולכי רגל חרדים בעיר בני-ברק, לעומת התנהלותם של 378 הולכי רגל בעיר רמת-גן, לאור חמישה פרמטרים: חצייה ברמזור אדום; חציית כביש באזור שאינו מסומן במעבר חצייה; הליכה על הכביש לצד המדרכה; אי בדיקת תנועה טרם חצייה ואחיזת ידו של ילד אגב חצייתו את הכב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע