המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

שתיקת הגברים: משמעות פגיעה מינית בקרב קורבנות - גברים מרקע חרד

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה זלצברג , עבודת דוקטור , האוניברסיטה העברית בירושלים
מנגנוני שתיקה והשתקה הם תולדה של מאמץ חברתי להתעלם מתופעות מסוימות ולהימנע מלהכיר בקיומם של נושאים הזועקים להתייחסות. המחקר בודק מגמה זו בחברה החרדית, ובוחן את חלקם של ההורים בתפעול מנגנוני השתיקה וההשתקה בכל הנוגע לתחום המיני, ואת השלכותיהם של מנגנונים אלה על תת דיווח של הילדים שנפגעו מינית ושל הוריהם. ממצאי המחקר מראים כי השתקת הצעירים החרדים בכל הנוגע לתחום המיני תורמת להתפתחותו של מנגנון המקבע...

המשך קריאה >>

הומופוביה מופנמת ותחושת לחץ בקרב משתתפים בקבוצות תמיכה להומוסקסואלים : חילונים מול חרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאת קוליק , מאמר , משרד העבודה והרווחה
מחקר השוואתי של תחושת לחץ יומיומי, שנערך בקרב 135 משתתפים בקבוצות תמיכה באוכלוסייה ההומו-לסבית, על פי מין ומידת דתיות. המשתתפים חולקו לארבע קבוצות: גברים חילונים, גברים חרדים, נשים חילוניות ונשים חרדיות. מטרה נוספת של המחקר הייתה לבדוק אם משאבים אישיים (הערכה עצמית ומובחנות עצמית) ומשאבים סביבתיים תורמים תרומה שונה להסבר תחושת לחץ יומיומי בקרב חילונים לעומת חרדים, ובקרב גברים לעומת נשים. כצפוי, מי...

המשך קריאה >>

The Emergence of Counseling in Traditional Cultures: Ultra-Orthodox Jewish and Arab Communities in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Rachel L. Erhard וDana Erhard-Weiss , מאמר
המאמר בוחן את ההתפתחות שחלה בשנים האחרונות במערכות החינוך החרדי והערבי בישראל בהעניקן לתלמידיהן ייעוץ חינוכי. התפתחות זו משקפת שינויים תודעתיים משמעותיים למדי, שעה שהחברה החרדית נטתה להתעלם מבעיות המזוהות עם רווחתו של הילד, כמו גם מחוויות המלוות לתהליך התבגרותו. הייעוץ החינוכי המוענק לתלמידים אלה מעודד את חשיפתן של רבדים אלה אגב התייחסות לנושאים רגישים שנחשבו לטאבו עד השנים האחרונות דוגמת הומוסקסו...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע