המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הבדלים בבדיחות בשלב החביון בין ילדים משתי תרבויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה גרינפילד , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בדינמיקה ובסוציולוגיה של הבדיחה, כתלויית התנסות והשקפת עולם המשתנה מקבוצה לקבוצה. המחקר מבוסס על 129 נבדקים, חרדים וחילוניים, בגילאי 9-10, שדיווחו על בדיחות הנוהגות בחברתם. הבדיחות נחקרו על פי 4 משתנים: תוכן, מורכבות, סגנון, דרישות קוגניטיביות. מממצאי המחקר: לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין ילדים חרדים לחילוניים לגבי אופיה הקוגניטיבי של הבדיחה, בעוד שנמצאו הבדלים ביחס לכל המשתנים האחרים: א...

המשך קריאה >>

יסודות יהודיים ויסודות ישראליים בבדיחות של ילדים חרדיים וחילוניים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
נאוה גרינפילד ועפרה נבו , מאמר , האיגוד העולמי למדעי היהדות
בעקבות מחקריו של ד' נוי על הבדיחה היהודית, מנסה המאמר להציב את מאפייניהן של בדיחות ילדים חרדים בישראל מול חילוניים. ראשית מגדיר המאמר מהי בדיחה יהודית בגישה השוואתית, ובודק את מדת ה'ישראליות' וה'חרדיות' בבדיחה, שמות הגיבורים הראשיים, הגיבורים המשניים, ובעלי תפקידים שונים בבדיחה. כמו כן נבדקו צורת הבדיחה, המקום בו היא מתרחשת, וכללי שימוש בשפה.

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע