המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

אימון הורי בדרך התנגדות לא אלימה: תלות קיצונית אצל צעירים בחברה החרדית - בחינת התופעה והטיפול בה

(מאגר ביבליוגרפי)
אופירה חיימוביץ , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, המחלקה לפסיכולוגיה
מחקר הבוחן את מאפייני תופעת תלות קיצונית בהורים אצל צעירים באוכלוסייה החרדית. המתודה היא בדיקת נתוניה של בעיה באמצעות רב קהילה, שטיפל בעשרה מקרים שכאלה. הרב דיווח על מפגשיו עם הצעירים ועם ההורים, בשיטת "התנגדות לא אלימה" (שיטת NVR מיסודו של פרופ' חיים עומר, שנועדה להעצמת סמכות הורית בקרב הורים החשים חסרי אונים בהתמודדות עם ילדם). מממצאי המחקר: בעיית התלות בהורים בקרב צעירים באוכלוסייה החרדית אינה...

המשך קריאה >>

כבר לא חרדות למקצוע – עורכות דין חרדיות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
רינת חורי , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן
מחקר העוסק בנשים חרדיות העובדות כעורכות דין בישראל, מאפייניהן, מניעיהן, יחסן אל העולם החיצוני – החילוני והחרדי כאחד, וכן השפעת הלימודים והעבודה על עולמן הפרטי ועל מעמדן החברתי. המחקר התבסס על 15 ראיונות עם עורכות דין חרדיות. מממצאי המחקר: עורכות-הדין החרדיות הגדירו את עצמן כ"שונות". השוני בא לידי ביטוי ברקע המשפחתי, באווירה בה גדלו, בסביבת המגורים וכדומה. מאידך, הן העידו כי יציאתן ללימודים נעשתה ב...

המשך קריאה >>

מאפיינים תרבותיים ושינת התינוק; ההבדלים בדפוסי השינה של תינוקות ובקוגניציות ההוריות הקשורות אליהם, בין משפחות חרדיות למשפחות חילוניות ובין משפחות מרובות ילדים למשפחות בעלות מספר ילדים קטן יותר.

(מאגר ביבליוגרפי)
איילת אלרון , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה
העבודה בודקת את דפוסי השינה של תינוקות והקוגניציות ההוריות הקשורות לכך, לאור פרמטרים חדשים: תרבותם ועמדתם הדתית של ההורים ומספר הילדים במשפחה. המחקר הקיף 103 זוגות הורים לתינוקות בגילאים 24-6 חודשים, מחציתם חרדים ומחציתם חילוניים. כמחצית מן הזוגות החרדים היו הורים לששה ילדים ויותר. השאלונים בדקו פרטים אישיים, קוגניציות אימהיות, וסולם לפירוש תיאורי מקרה של שנת תינוק. לצד זאת מילאו ההורים יומן שינה...

המשך קריאה >>

היבטים ייחודיים בטיפול בילדים נפגעי תקיפה מינית מהמגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
חלי בן-מאיר ויעלה לבבי , מאמר , משרד הרווחה, ויצו והאגודה לקידום העבודה הסוציאלית
למרות גוף הידע המצטבר על תופעת הפגיעה המינית ודרכי הטיפול בנפגעים, רק חלק קטן מן הידע מתייחס להיבטים של עבודה עם קבוצות מיעוט. המגזר החרדי הינו קבוצת מיעוט בארץ, המתבססת על מחויבות לדת ולערכיה, וסולידריות משפחתית וקהילתית. מאפיינים אלו משפיעים הן על אופן ההתמודדות של הפרט, של המשפחה ושל הקהילה, עם טראומת הפגיעה המינית והשלכותיה, והן על המפגש הטיפולי עם הילד הנפגע ומשפחתו. המאמר מדגים בעזרת דוגמאות...

המשך קריאה >>

תחושת צמיחה בקרב אבות ואמהות לילדים עם פיגור שכלי - השוואה בין משפחות חרדיות ללא חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורנה טוביאס , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, בית הספר לעבודה סוציאלית
התמודדות ההורים עם ילד עם פיגור שכלי, השתנתה בשנים האחרונות מתפיסה הרואה במצב משבר בלתי נמנע, לתפיסה המכירה בקיומן של דרכים רבות ומגוונות להתמודדות. המחקר מבקש לבדוק את ההבדלים שבין משפחות חרדיות לחילוניות בתחום זה, משפחות החיות בתחושת צמיחה, קוהרנטיות ותמיכה חברתית סביב בעיית הילד. כמו כן בדק המחקר את ההבדלים שבין אבות לבין אמהות בסוגיה זו. אוכלוסיית המחקר כללה 58 זוגות הורים חרדים לילדים עם פיגו...

המשך קריאה >>

סכמת הסבות: תרומתם של משאבים אישיותיים וחברתיים לסכמת הסבות בקרב סבים וסבתות חרדים בהשוואה לסבים וסבתות חילוניים

(מאגר ביבליוגרפי)
רונית לזר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, בי"ס לעבודה סוציאלית
מחקר העוסק בבניית "סכמת סבאות" (כך יש לומר) תוך היבטים בין-תרבותיים, בין החברה החרדית לחילונית. המחקר ביקש לבדוק את תרומת המשאבים האישיותיים והחברתיים לסכמת הסבאות בשתי החברות, באמצעות שאלונים שחולקו ל 207 סבים וסבתות, מתוכם 107 חרדים ו-100 חילוניים. השאלות נגעו בסוגיות כמו משמעות הסבאות, המוטיבציה לסבאות, רגשות, הערכה עצמית, יחסים עם הנכדים, תחומי חיים ודפוסי התקשרות, כמו גם תמיכה חברתית ו'מסוגלו...

המשך קריאה >>

הבדלים בתפיסת אמהות חרדיות לעומת חילוניות, לילדים עם איחור התפתחותי

(מאגר ביבליוגרפי)
מרטין סטולר , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, בית הספר לחינוך
העבודה בוחנת את ההבדלים בתפיסת אימהות חרדיות וחילוניות, את הילדים הסובלים מאיחור התפתחותי, זאת על פי משתני קוהרנטיות, אקולוגיה משפחתית, דפוסי ההתקשרות ואיפיוני הילד. נבדקו 60 אימהות לילדים עם איחור התפתחותי בגילאי טרום בית-ספר, מחציתן חרדיות ומחציתן חילוניות. השאלונים הסתמכו על מחקרים עדכניים בתחום "זיכרונות התקשרות", הערכת טמפרמנט הילדים ויכולתם המוטורית של הילדים. מממצאי המחקר: קיימים הבדלים בול...

המשך קריאה >>

"הבן יקיר לי": גורמי הנשירה ממסגרות החינוך בקרב בני נוער במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
נעמה רודריגז (מהרש"ק) , עבודת גמר , האוניברסיטה העברית בירושלים, החוג לפסיכולוגיה
העבודה בוחנת את תופעת נשירת תלמידים ממסגרות חינוך חרדיות, תוך זיהוי גורמי התופעה והצעת דרכי טיפול. לצורך המחקר רואיינו 10 אימהות לנערים בני 18-12 שנשרו ממערכת החינוך החרדית, 7 מטפלים בנוער נושר ואנשי חינוך בקהילה החרדית, וכן 4 נערים נושרים שדיווחו על חוויתם הסובייקטיבית. מממצאי המחקר: טרם קיימת מסגרת לטיפול הולם בנערים אלו (2006). גורמי הנשירה העיקריים הם: מחנכים בעלי כישורים חינוכיים לקויים, חוסר...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע