המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

Making the Internet Kosher: Orthodox (Haredi) Jews and their approach to the World Wide Web

(מאגר ביבליוגרפי)
Marek Cejka , מאמר
במסגרת מאמר זה מוצעת סקירה של יחסה של החברה החרדית לשימוש באינטרנט. סקירה זו נעשית תוך השוואה לשתי גישות נוספות לשאלת האינטרנט המזוהות עם הדתות האברהמיות, מכאן, ועם סקטורים נוספים מקרב חברה הדתית, מכאן. בעקבות השוואה זו, כמו גם בעקבות התחקות אחר מאפייניה של החברה החרדית בישראל, מצביע המאמר על מידה מפתיעה של פרגמטיות מצידה של החברה החרדית כלפי השימוש בפיתוחים טכנולוגיים, בכלל, ושירותי האינטרנט, בפר...

המשך קריאה >>

Technology Use in the Religious Communities in Israel: Combining Traditional Society and Advanced Communications

(מאגר ביבליוגרפי)
Yaron Katz , מאמר , CODEC, St. John's College in Durham
המאמר בוחן את יחסה של החברה החרדית, בהשוואה לזו הדתית, לשימוש באינטרנט. בשנים האחרונות הלך ותפס האינטרנט את התפקיד הדומיננטי במסגרת כלי המדיה השונים. התפתחות זו, שגררה בעקבותיה את יצירתן של רשתות חברתיות, חלחלה אף לחברה החרדית אגב ניסיונה של זו האחרונה להתמודד עם האתגרים הכרוכים בשימוש באינטרנט. לאור התמודדותם עם אתגרים אלה הציעו גורמים שונים דרכי מניעה מהיחשפות לתכני מדיה חילוניים באמצעות הנגשת ת...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע