המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

The Haredi Educational in Israel: Allocation, Regulation, and Control

(מאגר ביבליוגרפי)
Varda Shiffer , ספר , The Floersheimer Institute for Policy Studies
פרסום מחקר מטעם מכון פלורסהיימר הבוחן את אפיונה ומעמדה של מערכת החינוך החרדי בישראל בעשורים האחרונים. במסגרת הבחינה המוצעת נידונה מערכת זו אגב התייחסות לארבעה היבטיה שונים: (1) מאפייניהם של מוסדות החינוך החרדיים לאור הגידול במספר התלמידים הרשומים בהם, (2) מקורות תקצובם של מוסדות אלה, (3) כפיפותם לרגולציה ופיקוח מטעם הגופים הרלוונטיים ו(4) זיקתה של מערכת החינוך החרדי למערכת החינוך הכללית, מכאן, ולח...

המשך קריאה >>

Cultural Shift': The Case of Jewish Religious Education in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Shmuel Shamai , מאמר
המאמר בוחן את מעמדה הייחודי של מערכת החינוך היהודית בישראל תוך התייחסות לזרמים השונים שהתפתחו במסגרתה בהתאם למאפיינים סקטוריאליים-דתיים. הרוב החילוני בישראל ניאות לממן בתי ספר אוטונומיים, המובחנים ממערכת החינוך הפורמאלית, באמצעות תקציבי הממשלה המוענקים לבתי הספר השונים בישראל. יחד עם זאת, המאמר מבקש להצביע על הלימה הקיימת בין מידת עצמאותו של מוסד נתון ובין רמת התקציב לו הוא זכאי מטעם משרד החינוך....

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע