המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

תמורות במעמד ההלכה ובפסיקתה בעולם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף יצחק ליפשיץ , מאמר , בית מורשה - ירושלים
החברה החרדית נתפסת אמנם כחברת לומדים, ואין ספק שככל שמדובר בחברה החרדית הליטאית, ההגדרה הזו נכונה. אולם גם אם הגדרה זו מצליחה לתאר את החברה הליטאית על פי עיסוקה, היא מחמיצה את תיאורה מבחינות מהותיות יותר. על מנת להגדיר את החברה החרדית הגדרה בעלת משמעות תאולוגית יש צורך להבין את משקלה של שמירת ההלכה ואת תפקידיה כאתוס מאחד. שמירת הלכה בחברה החרדית נדמית כעניין המובן מאליו. המאמר מבקש להראות כי היחס...

המשך קריאה >>

"חוק הברזל" של החומרה וחרדיות האורתודוקסיה

(מאגר ביבליוגרפי)
חיים וקסמן , מאמר , מרכז זלמן שזר
המאמר מנתח את ההחמרה בהלכה בין חרדים לבין אורתודוקסים מודרנים, בישראל ובארה"ב, תוך הבחנה בין החמרה בפסיקה, שמקורה במנהיגות הרבנית לבן הנטייה להקפדה יתירה בהתנהגות דתית. בתוך כך סוקר הכותב את הגורם הדמוגרפי של החרדים בענין זה, את התרחבות הישיבות בארץ ובארה"ב, את התפתחות הקהילה מול הישיבה, את הממד הכלכלי-חברתי, ואת מאפייני האורתודוקסיה המודרנית, המהווה אתגר לשכבת העילית הרבנית, אשר לא פעם מצליחה להר...

המשך קריאה >>

ואין שיור רק התורה הזאת

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , עמותת ארץ אחרת
המאמר משרטט את קווי היסוד של ה'השקפה' החרדית מאז השואה, והתמודדות העולם החרדי עם המודרנה, עם החילון, עם הציונות, עם השואה ועם המדינה. המאמר פותח בתזת 'ירידת הדורות' העומדת מאחורי כל שמרנות, ומברר את השמרנות ההלכתית ושלילת הרפורמה והמודרניזציה של ההלכה, כמו גם השמרנות האמונית ואידיאל ה'אמונה התמימה'. כמו כן עוסק המאמר במשנתם של החזון איש, הרב וולבה, בענין הגיוס, במגמות ההחמרה, וכן בעמדות יסוד כלפי...

המשך קריאה >>

החמרה: חמישה טיפוסים מן העת החדשה

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, הפקולטה למשפטים
מחקר אודות מגמות ההחמרה ההלכתית בדורות האחרונים, אודות מובילי המגמה, שיטתם ומניעיהם, והרעיונות העומדים מאחורי תפיסתם ההלכתית. במוקד המאמר: טיפולוגיה של חמשה טיפוסי 'מחמירים': החת"ם סופר, ר' צבי אלימלך מדינוב, ר' יוסף יוזל הורוויץ מנוברדוק, ר' יצחק זאב סולובייצ'יק מבריסק והחזון איש. הכותב מפריד איש איש ומניעיו להחמרה, ומציג את פניה המורכבות של נטייה זו. ממסקנות המאמר: החמרה אינה נטייה הצומחת מן הטק...

המשך קריאה >>

משמעויות סוציו-גיאוגרפיות של הנטייה להחמיר

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף שלהב , מאמר , הוצאת טפר
המאמר מבוסס על התזה של פרופ' פרידמן בדבר 'עולם החומרות של בני ברק' (ע"ע, החברה החרדית מקורות ותהליכים), לפיה נוצרה סיטואציה חברתית דתית המעודדת נטייה לפסיקת הלכה מחמירה דווקא בעולם החרדי שלאחר השואה, ועקב היותו מחובר לחברה מערבית ולכלכלה מודרנית. המאמר מתמקד באמצעי הטריטוריאלי כמקדם מגמות חומרא, הן מתוך הרצון להמנע מהשפעות זרות, והן מתוך הרצון להשיג יתרונות במרחב נתון. עם זאת, אין לחרדים כל יכולת...

המשך קריאה >>

Walking with God: Realism, Fanaticism, and the Future of Jewish Law

(מאגר ביבליוגרפי)
Jonathan L. Friedman , מאמר
המאמר בוחן את השלכותיה של המגמה ההלכתית המאפיינת את החברה החרדית על מגזרים דתיים מתונים יותר המזוהים עם החברה הדתית-מודרנית, מכאן, והיהדות הספרדית, מכאן. מגזרים אלה, המאופיינים בגישה הלכתית ריאליסטית ותלוית הקשר, הולכים ומאבדים בשנים האחרונות את אופיים המתון כתוצאה מהשפעתה ההולכת וגדלה של הסמכות הרבנית החרדית, הרואה בחומרה ההלכתית אבן יסוד בחיים היהודיים וזהותם. במסגרת בחינה זו מציע המאמר שתי השע...

המשך קריאה >>

Positive Rhetoric and its Functions in Haredi Orhodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Alan J. Yuter , מאמר
מאמר המתחקה אחר מגמת ההחמרה, שהתפתחה בעשורים האחרונים בקרב החברה החרדית, בדמות צמיחתה של דוקטרינת 'דעת תורה'. דוקטרינה זו, המאופיינת במרותם המחמירה של ה'גדולים', שואפת להבחין בין שני רבדים חברתיים המובחנים האחד מרעהו בהתאם לתפיסתם את ההלכה. הרובד הראשון מזוהה עם החברה הדתית הרואה בהלכה את הסמכות האולטימטיבית לקביעת אורח חייו של האדם הדתי. החברה החרדית המזוהה עם הרובד השני, לעומת זאת, רואה בגישתה ה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע