המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

היחס לאחר בחברה החרדית: תמונת מצב על פי הקולנוע החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
ורד אלימלך , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
סרטים חרדיים הם טקסט תרבותי חדש בחברה החרדית. רוב היוצרים למגזר החרדי באים מקרב המגזר עצמו ומבטאים מגוון רחב של קבוצות וזרמים. הסרטים מופצים על גבי תקליטורים, ובעשור הראשון של המאה העשרים ואחד הופיעו כשמונים סרטים מבית היוצר של 'האחים גרובייס'. המחקר בודק את 'דמות האחר', ב'דור הראשון' וב'דור השני' של הקולנוע החרדי, באמצעות בדיקת העימות והמפגש בין הגיבור החרדי לבין האחר, שלעתים מאיים על הזהות החרדי...

המשך קריאה >>

חסמים בציבור היהודי הדתי והחרדי בפני שיפור במעמדם של ערביי ישראל ושיפור היחסים בין יהודים לערבים

(מאגר ביבליוגרפי)
דני סטטמן , פרק , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
פרק המבקש להצביע על תרומתו הבעייתית של הציבור הדתי והחרדי לשימורה ולעידודה של התפיסה המפלה כלפי ערביי ישראל ולחיזוק החסמים המונעים שוויון, שייכות, ניעות חברתית ופיתוח של החברה הערבית בישראל. חשיבותו של נושא זה אינה רק בהקשר הצר של קבוצה זו, אלא בהקשר של האפשרות הרחבה יותר לחולל שינוי במעמדם של ערביי ישראל, שכן הריבוי הטבעי של הציבור הדתי והחרדי גדול באופן משמעותי מזה של הציבור החילוני. הכותב סוקר...

המשך קריאה >>

מובחנות אישית וקבוצתית: יחסים ועמדות כלפי קבוצות אחרות בקרב דתיים בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
ליאור קוצ'ינסקי , עבודת גמר , אוניברסיטת תל-אביב, החוג לפסיכולוגיה
מחקר העוסק ביחסים, עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות המתקיימים בין קבוצות דתיות בישראל. מטרתו העיקרית: בדיקת תוקפה של תאוריית ה'מובחנות האישית' של ירימוביץ, לפיה עמדות כלפי הזולת קשורות במידה רבה למשתנה המובחנות האישית והקבוצתית של היחיד ו/או קבוצתו. אוכלוסיית המחקר: 140 בנים בגילאי 14-17, מחציתם בני ישיבה חרדית ומחציתם בני ישיבה תיכונית. השאלונים בדקו עמדות ותפיסות סטריאוטיפיות ברצף הדתי-אידיאולוגי בישר...

המשך קריאה >>

מערכת הבחירות 1996: לגיטימציה ודלגיטימציה של הזרות

(מאגר ביבליוגרפי)
מרינה קרסוב , עבודת גמר , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה
מטרת המחקר להוסיף קוים לדמותה של התופעה המרתקת ששמה 'זרות', ולעמוד על מעמדו של הזר בשיח התקשורתי של החברה הישראלית. בעקבות מחקריהם של Bauman וBeck, זרות מוגדרת כמצב קיומי המאופיין בהעדר מחויבות לקטגוריות התרבותיות ה'מובנות מאליהן'. המחקר מתמקד במערכת הבחירות 1996 ועוקב אחר שלושה מגזרים ותשדירי הבחירות שלהם: חרדים, עולי ברה"מ לשעבר וערבים. ביחס לחרדים מצא המחקר כי בתשדירים החרדיים המוכרות המוחלטת מ...

המשך קריאה >>

לצייר את החבר

(מאגר ביבליוגרפי)
משה רז , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר מתאר מחקר אודות השתקפותן של תפיסות תרבותיות באמצעות ציורי ילדים. 135 ילדים בגילאים 6-10 מששה מגזרים בארץ, התבקשו לצייר את ההוראה "אני וחברי". הציורים הועברו לשלושה אנשי חינוך שדירגו את הציורים לפי שישה מדדים - גודל ומיקום ביחס לדף, אופן ציור הגוף והקישוטים, ודמיון ואינטראקציה בין הדמויות. מממצאי המחקר הנוגעים לחרדים: החרדים ציירו את הציורים בממדים הקטנים ביותר, בעוד הציורים הגדולים ביותר צוי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע