המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

הילד החריג במשפחה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר וגד דקל , מאמר , משרד העבודה והרווחה
המחקר בדק את כושר ההסתגלות של המשפחה החרדית לילד החריג. נערכו ראיונות עם משפחות חרדיות בירושלים, אשר ילדיהן סובלים מהפרעה נפשית, נכות ולקויי למידה, המתחנכים במסגרת חרדית מיוחדת. המחקר בדק את משתני הרקע העשויים לנבא את כושר ההסתגלות של המשפחה, מבחינה חברתית וכלכלית. מממצאי המחקר: מרבית הבעיות שהעסיקו את המשפחות היו בנושאים כלכליים, כמו גם במיעוט התמיכה והעזרה הניתנות על-ידי הקהילה. בנוסף דווח על סב...

המשך קריאה >>

הילד החריג במשפחה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב בר-אור , מאמר , המכללה האקדמית יהודה ושומרון באריאל
מאמר הקורא להקמת מסגרות ייחודיות עבור המתבגר החרדי ה'גבולי' מבחינה התפתחותית. ראשית מציג הכותב את הקשיים המייחדים את הבן החריג החרדי, שאינו מסוגל להשתלב בישיבה רגילה. המאמר מציע מתווה למוסד ייעודי שכזה, מציג את ייעודיו ואת סדר יומו, בכיוון של דמיון לישיבה ככל האפשר. תוכנית הלימודים תותאם ליכולותם ולצרכיהם של המתחנכים, הלימוד יתבסס רק על 'בקיאות' ללא העמקה ועיון, כפי יכולתו של התלמיד לקלוט. העיקר:...

המשך קריאה >>

יחסה ועמדותיה של החברה החרדית במדינת ישראל כלפי הילד החריג

(מאגר ביבליוגרפי)
יצחק קנדל , מאמר , מכללת אורות ישראל
המאמר בוחן את יחס החרדים כלפי הילד החריג, ומביא ממצאים מעניינים בתחום זה, שנלקטו מ-45 משפחות חרדיות המתמודדות עם ילד בעל פיגור שכלי בדרגה בינונית או קשה. המשפחות התבקשו לענות על שאלון בן 43 שאלות שסווגו לקטגוריות שונות. מן הממצאים: 1. כל המשפחות הדתיות סברו שהולדת ילד חריג מקורה בהשגחה הפרטית. 2. כל ההורים סברו שתורת ישראל מקלה עליהם את ההכרעה בפתרון בעיות המתעוררות ביחס לילד. 3. הרב נתפס כבעל היכ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע