המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

בין בינוניות למצוינות: החשש וההכרח בדירוג ואומדן הישגים בעולם התורה החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יוחאי חקק , פרק , אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
הפרק עוסק ביחסה המיוחד של החברה החרדית לשאלות של דירוג ומדידת בני אדם והישגיהם. בעוד שבתרבות המערבית גוברת מגמת המדידה ומדרגי התנהגויות, הישגים וקבוצות אוכלוסיה, הרי שהחברה החרדית מסויגת ביחס למגמות אלה. הסיבה: השפעת הדירוג על יצירת היררכיה חדשה, ממנה מבקשת החברה החרדית להמנע. הכותב סוקר את השיח החינוכי החרדי המתאר את אופיים הבלתי מוגבל של המשאבים הרוחניים, וחוסר היכולת האנושית לאמוד הישגים בעולמו...

המשך קריאה >>

החברה הדתית ב-30 שנות המדינה, איפיונים, הישגים, מחדלים

(מאגר ביבליוגרפי)
זהבה בזק , מאמר , איגוד סופרים דתיים
מסה הסוקרת את שלושים שנות המדינה הראשונות, בהיבט ההישגים והמחדלים בנושא הדתי והחרדי. המאמר מברך על המהפכה הרוחנית בציבור הדתי לאומי, לצד ביקורת כלפי ה'ישיבתיות' שסוחפת אותו אל מחוזות החרדיות וההחמרה ההלכתית. הכותבת סוקרת את הישגיו של עולם הישיבה החרדי הישראלי, כגון סיפוח וטיפוח בני עדות המזרח, אך גם מבקרת מנקודת ראות אמונית את התופעות הפרדוקסליות שבו: הבדלנות והפערים החברתיים, ראוותנות וגנדרנות מו...

המשך קריאה >>

בין הכיפה לגלימה – לימודים אקדמיים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אסף מלחי , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
בשל סיבות דמוגרפיות וכלכליות מתחוללים כיום בציבור החרדי שינויים חברתיים עמוקים, המתבטאים בין השאר בתחום ההשכלה הגבוהה. המאמר סוקר את הגורמים להשתלבותם של חרדים במסגרות לימודים גבוהים, ואת האתגרים וההישגים של אקדמאים חרדים בשוק העבודה. בנוסף, מספק המאמר הצצה לתוכניות המדיניות החדשות להגברת שילוב חרדים במוסדות אקדמיים מובילים, לצורך הגדלת תרומתם למשק ולחברה בישראל. הפער בין הגלימה לכיפה הולך אמנם ומ...

המשך קריאה >>

למידת מבוגרים בגישה רב-תרבותית – הנתיב הקריטי לשילוב האוכלוסייה החרדית בעבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
רינה סוצקבר-כהן , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
המאמר מציע את 'מודל מגן' ללמידת מבוגרים, כפתרון מועיל עבור האוכלוסייה החרדית, וכדגם חדש של 'יששכר וזבולון' בתוך הקהילה החרדית עצמה, ובינה לבין הקהילות האחרות בחברה הישראלית. מערכת חדשה של איזונים בין חלק החברה תסייע להגברת חוסנה, ויש לתת את הדעת על כך בהקשר של למידת מבוגרים. המאמר מנתח את סוגיית השתלבות החרדים, את הנחות היסוד ואת התוכניות השונות, וכן את החסמים העומדים בפני החרדים בענין זה לעת עתה....

המשך קריאה >>

חקר החברה החרדית בישראל: מאפיינים, הישגים ואתגרים

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , פרק , מכון ון ליר בירושלים והקיבוץ המאוחד
פרק מתודולוגי-תמטי מסכם למחקר החרדים עד לשנת 2003, בעקבות כנס שנערך במכון ון ליר בירושלים בנושא זה. הכותב מציג את המונחים והמאפיינים הבסיסיים, נתונים דמוגרפיים וכלכליים, כמו גם מחקרים חשובים בתחום ההיסטורי, התיאולוגי, הפוליטי והמוסדי. עמדות תיאולוגיות חינוכיות 'אשכנזיות' ממסדיות, מול זרמים חדשים בשטח, בעיקר הופעתה של ש"ס על המפה הפוליטית והחינוכית. כמו כן נסקרים התהליכים בדבר היחס לציונות, מעמד הא...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע