המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

קידום תעסוקה במגזר החרדי: תכנית עבודה

(מאגר ביבליוגרפי)
אתי מלר , מסמך מדיניות , ג'וינט ישראל - המנהלת לקידום ולפיתוח תעסוקה
המסמך סוקר את הרקע והגורמים לאי השתלבות במעגל העבודה (בשנת 2005), את החסמים ברמת הקהילה וברמת הפרט, כמו גם את ההתנגדות הרבנית והציבורית לפעילות בעניין תעסוקה. כמו כן, עוסק המסמך בהעדר פעילות פנים חרדית לקידום תעסוקה, אשר עשויה להכשיל כל ניסיון של הרשויות השונות לפעול בכיוון זה. כך גם העדר הכשרה מקצועית וידע בסיסי, החשש מגיוס לצה"ל, מחסור במקומות עבודה מותאמים לחברה החרדית, הקמת מוסדות להכשרה מקצוע...

המשך קריאה >>

יחסם של תלמידי ישיבות חרדים ללימודים כלכליים וללימודי מקצוע

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו ואסף מלחי , ספר , משרד התעשיה והמסחר - מנהל תכנון, מחקר וכלכלה
משנת 1996 החל מפנה חלקי בחברה החרדית ביחס להכשרות מקצועיות ולימודים אקדמיים. אך למרות השנים שחלפו, התוצאה בקרב הגברים בחברה החרדית מוגבלת מאוד בהיקפה וחלשה בהשפעתה. הכותבים מבקשים לבחון את עמדותיהם של בני הישיבות בגילאי החינוך העל יסודי (17-20) ביחס ללימודי מקצוע או השכלה גבוהה כמו גם בחינת הנכונות ללימודים אלו בקרב התלמידים כבר בגילאי הישיבה. קבוצת המחקר הקיפה כ-400 תלמידי ישיבות "גדולות". נבחרו...

המשך קריאה >>

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

(מאגר ביבליוגרפי)
יעקב לופו , ספר , מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות
מטרת מחקר זה היא לסקור את המתרחש כיום בחברה החרדית במדינת ישראל בכל הנוגע ליחסה כלפי שילוב בין לימודי הקודש ללימודי חול, להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לאור תהליכים היסטוריים ואידאולוגיים, ובעיקר אלו שהתרחשו בעת החדשה. "חברת הלומדים" ואתה הקהילה החרדית מצויות בצומת דרכים היסטורי, ועליהן להמשיך ולעודד שילוב מוגבר של לימודי חול עם לימודי קודש ולהיפתח יותר להכשרות המקצועיות והלימודים האקדמיים, תוך...

המשך קריאה >>

תוכנית 'צופיה' - מחקר הערכה

(מאגר ביבליוגרפי)
לי כהנר , דוח מחקר , משרת התמ"ת -מנהל מחקר וכלכלה
תכנית "צופיה" הינה תכנית שמטרתה לסייע לנשים חרדיות להשתלב במעגלי עבודה איכותיים ומגוונים לאורך זמן. התכנית מפתחת מסלולי תעסוקה חדשניים ונוספים למסלולי תעסוקה מסורתיים שיאפשרו למנף את יכולותיהן המקצועיות של אוכלוסיית הנשים במגזר החרדי, זאת תוך התמודדות עם מאפייני התעסוקה הייחודים המאפיינים את הקהילה החרדית. במסגרת התכנית נערכות השתלמויות והכשרות המעניקות לנשים המשתתפות כישורי עבודה שונים, בשיתוף מע...

המשך קריאה >>

האוכלוסייה החרדית בירושלים: מאפיינים וצרכים

(מאגר ביבליוגרפי)
שרה הרשקוביץ ומיכל אובל , דוח מחקר , עירית ירושלים, החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר
דוח המציג את המאפיינים והצרכים של האוכלוסייה החרדית בירושלים (1998). כ-1,707 משקי בית חרדיים נבדקו באמצעות ראיונות ושאלונים שהקיפו את הנושאים הבאים: תעסוקה, הכשרה מקצועית, תרבות והעשרה, שירותים קהילתיים ועירוניים, משפחה וקשישים, תיירות ונופש, עיתונים וקבלת מידע עירוני. ממצא בולט: דרישה גוברת והולכת לתעסוקה ולהכשרה מקצועית בקרב גברים ונשים חרדיים כאחד. בשכונות מסויימות ניכר מחסור בשירותים קהילתיים...

המשך קריאה >>

שירות אזרחי לאומי לחרדים

(מאגר ביבליוגרפי)
ראובן גל , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
הרצאה המתייחסת לשתי המסגרות - השירות הצבאי והשירות האזרחי - כאל מנופים ומקדמים את שילוב החרדים. ניתן לתאר את הגישה המתפתחת בקרב הציבור החרדי כיום כ"התחברות (או אינטגרציה) משַמֶרת". הכוונה היא למצוא דרך לחבר את הציבור החרדי עם כלל החברה הישראלית, תוך כדי שציבור זה משמר את אורחות חייו והדבר נתפס לגיטימי על ידו וחשוב מכך - הדבר נתפס כלגיטימי עוד יותר מבחינת הציבור החילוני. בהרצאה מציג הדובר שלוש הצעו...

המשך קריאה >>

השתלבות בשוק העבודה של בוגרות סמינרים במגזר החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
יעל גולדפרב , דוח מחקר , משרד התעשיה המסחר והתעסוקה - מנהל מחקר וכלכלה
הדוח מציג ממצאי ניתוח השוואתי בין בוגרות לימודי הנדסאות בסמינרים להוראה במגזר החרדי, לבין בוגרות לימודי הוראה במסלולים שונים במסגרת אותם הסמינרים, אשר לקחו חלק בתוכנית ההכשרה החלופית (6 סמינרים, מתוך כ-30 סמינרים המוכרים על ידי האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך). הניתוח בוחן הבדלים בין שתי קבוצות בוגרות מסלולי ההכשרה השונים, בהשתלבות בתעסוקה לאחר תקופת הלימודים וההכשרה בסמינרים. למרות ההערכות ש...

המשך קריאה >>

קשיים בפתיחת "חלונות": הקניית מקצוע לנשים מן המעמד הבינוני/נמוך

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלאור , מאמר , עם עובד בשיתוף האגודה הישראלית לכלכלה
מאמר חלקי וראשוני מתוך מחקר אתנוגרפי רחב, העוסק בתיאור וניתוח תחנות ידע ושיח המוצעות לנשים מן המעמד הבינוני/נמוך, בשכונה במרכז הארץ. נבדק קורס מקצועי של 'מזכירות בכירות' שהועבר במתנ"ס השכונתי. משתתפות הקורס, חציין חרדיות, ורובן ממוצא מזרחי ספרדי, למדו פעמיים בשבוע לאורך שנת לימודים שלמה. המאמר פותח בדיון 'מה מותר לנשים חרדיות לדעת', ומתאר את הקשיים שהיו ללומדות עם נתח לימודי האנגלית, ואת הקלות היח...

המשך קריאה >>

אין קמח, יש תורה

(מאגר ביבליוגרפי)
דניאל גוטליב , מאמר , הסתדרות המורים בישראל
המאמר סוקר את מאפייניו של העוני בחברה החרדית, את הגורמים המשפיעים עליו וכן את השפעתו על התנהגות בשוק העבודה. לדבריו, עד להופעתו של הסקר החברתי לא היה קיים מידע ישיר על משקי הבית החרדיים בסקרים העיקריים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס). גם היום לא ניתן ללמוד ישירות על המצב החברתי-כלכלי של החרדים באמצעות הסקרים המקובלים, שהם סקר ההכנסות, סקר ההוצאות וסקר כוח אדם. מסקנת המאמר: העוני בחברה החרדית בי...

המשך קריאה >>

מהפכת ההשכלה האקדמית בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אריאל דרעי , הרצאה , המכון הישראלי לדמוקרטיה
כמות הפונים והמתעניינים בלימודים אקדמיים בחברה החרדית הולכת וגדלה משנה לשנה. מעמדם של הסטודנטים החרדים הולך ותופס מקום של כבוד בתוככי הקהילה החרדית. ואפילו הרבנים כבר מעניקים הכשר שבשתיקה ללא מעט תוכניות לימוד אקדמיות בתנאי כמובן שזה נעשה בהתאם לגדרים ולסייגים שנקבעו. ניתוח של השינויים הדרמטיים האלו מעלה כי קיימות שלש סיבות עיקריות לתזוזה ולפתיחות בקרב החברה החרדית ביחס לעולם האקדמיה: הראשונה, הלח...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע