המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

המניעים לבחירת מקצוע ההוראה אצל תלמידות במוסדות להכשרת מורים בראיה השוואתית חרדיות מול חילוניות

(מאגר ביבליוגרפי)
עדי מרגלית , עבודת גמר , אוניברסיטת חיפה, הפקולטה לחינוך
מחקר המבקש להשוות את המניעים לבחירת מקצוע ההוראה בקרב תלמידות חרדיות מול תלמידות חילוניות. לצורך כך הועבר שאלון ל-200 תלמידות חרדיות וחילוניות בשנת הלימודים הראשונה שלהן במכללות להכשרת מורים. מממצאי המחקר: אצל התלמידות החילוניות נמצאו מניעים עניניים-פנימיים, כגון דחף יצירתי אינטלקטואלי, ענין אישי ורצון למימוש עצמי, לצד אתגר חברתי ותחושת שליחות ומחויבות הכרוכים במקצוע ההוראה. לעומת זאת אצל החרדיות...

המשך קריאה >>

הקשר בין דתיות, לאום ומשתני רקע נוספים של פרחי הוראה על עמדות כלפי שילוב: השלכות לתכניות הכשרה

(מאגר ביבליוגרפי)
יונה לייזר ושלמה רומי , מאמר , אוניברסיטת חיפה
עמדותיהם של מורים ופרחי הוראה כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, וכישוריהם בנושא זה חשובים להצלחתה של מגמת השילוב. במחקר הנוכחי נבדקו עמדותיהם של 1155 פרחי הוראה ב-11 מכללות ומכונים להכשרת מורים כלפי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים, ונחקרו גורמי רקע הקשורים לעמדות אלה. המתכשרים ענו על שאלון עמדות כלפי שילוב, בפרמטרים שונים. ביחס למתכשרים החרדים נמצא כי נכונותם לשילוב נמוכה יותר באופן כללי, בע...

המשך קריאה >>

מיפוי דרכי פעולה לקידום התלמידים המתקשים בבתי הספר החרדיים היסודיים של רשת 'מעיין החינוך התורני'

(מאגר ביבליוגרפי)
דליה בן-רבי ורונלי רותם , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
מיפוי ראשון מסוגו בבתי הספר של 'מעיין החינוך התורני' ובמערכת החינוך החרדית בכלל, המאפשר מבט מעמיק אל התמודדותה היום-יומית של כלל החברה החרדית עם קשייהם של תלמידים ואל צרכיה בתחום זה. ממצאי המחקר מספקים תמונה מקיפה על פעילות בתי הספר לקידום התלמידים המתקשים, על הערכת המנהלים והמחנכים את המידה שבה הסיוע הניתן לתלמידים המתקשים הולם את צורכיהם ומקדם אותם, על קשיים ואתגרים ביישום הפעילויות ועל צרכים לא...

המשך קריאה >>

סמינר לבנות חרדיות

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר מקיף על 'לימודי ההמשך' לבנות חרדיות עם סיום כיתה י"ב. מרביתן ממשיכות ב'סמינר' למורות למשך שנתיים נוספות, עד לשידוכיהן. המאמר מפרט את הסמינרים לפי מיקום, זרם, סוג, ואופי החינוך, הן בארץ והן באירופה. תכני לימודי הקודש ולימודי ההכשרה המקצועית שנכנסו בשנים האחרונות, וכן עומס הלימודים ושכר הלימוד האוניברסיטאי הגבוה המוטל על ההורים. פסקה מיוחדת עוסקת במכללות המקצועיות שנפתחו לאחרונה. השידוך - מוצג...

המשך קריאה >>

חינוך מיוחד בזרם החרדי

(מאגר ביבליוגרפי)
תמר אלמוג וחנן אלפר , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
מאמר המנתח את החינוך המיוחד, בחברה הישגית כמו החברה החרדית, המוסדות השונים והעמותות הרבות שקמו בתחום זה מאז נפרץ מחסום הדימוי בשנים האחרונות. מופיעה סקירה יסודית על המוסדות לבנות, לבנים, בגילאי היסודי ובגילאי התיכון והישיבה, כולל 'ישיבות מיוחדות'. נסקרים גם מסלולי הכשרת המורים והמורות למוסדות הנפרדים השונים, בסמינרים ובמכללות, והתהליך כולו מעיד על התפתחות המודעות לנושא זה בחינוך החרדי.

המשך קריאה >>

הכשרת סגלי חינוך ב'אחִיָה': נחשונים בחדר

(מאגר ביבליוגרפי)
רועי כנען , מאמר , משרד החינוך - האגף לחינוך מבוגרים
אחיה' הוא גוף חרדי להכשרת מורים. המאמר סוקר את התפתחותו מיום הקמתו בשנת 1994, ומנסה לפרשה על רקע תהליכים מקבילים שהתרחשו בחברה החרדית. כל זאת לאור מעמדו המיוחד של המורה בחברה החרדית והמשמעויות השונות – דתיות תרבותיות ותעסוקתיות – המיוחסות להכשרתו המקצועית. בשנת 2012 למדו בו כבר 1710 תלמידים, מכלל הקבוצות והפלגים של הציבור החרדי. נלמדים בו גם ייעוץ חינוכי, סיוע התפתחותי והוראה לגיל הרך. נשמרו בו הק...

המשך קריאה >>

קידום כישורי שפה של ילדים בגיל הרך בקהילה החרדית: הערכת הפיילוט

(מאגר ביבליוגרפי)
רותם רונלי ודליה בן רבי , דוח מחקר , מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, מרכז אנגלברג לילדים ולנוער
בפברואר 2011 החלו אשלים, משרד החינוך ועמותת 'אחיה' (מרכז הכשרה ולמידה במגזר החרדי) להפעיל בתלמודי תורה בבני ברק ובבית"ר עילית תכנית פיילוט לשיפור יכולתם של 'מלמדים' (מורים בכיתות הגן של הבנים החרדים) לקדם את כישורי השפה של תלמידיהם. הדוח הנוכחי מסכם את מחקר ההערכה, אשר בחן את השפעת התכנית על עבודת המלמדים ועל הסביבה השפתית בכיתות הגן. המחקר מביא בפעם הראשונה תיעוד מפורט של עבודת המלמדים ב'חיידרים'...

המשך קריאה >>

שינויים ותמורות בהכשרת מורים בחינוך החרדי : יחסי גומלין בין מדיניות-העל לבין ה"שדה"

(מאגר ביבליוגרפי)
לאה ריימן , פרק , מכון מופ"ת
המאמר בוחן את מערך השינויים והתמורות בהכשרת מורים בחינוך החרדי במבט היסטורי ועכשווי, ומנתח את מערכת יחסי הגומלין אשר טוותה תובנות בין 'מדיניות העל' ובין 'השדה'. 'מדיניות-על' מייצגת את תפיסות-העל של האגף להכשרת מורים במשרד החינוך, ומנגד-את תפיסות-העל של המנהיגות החרדית. ה'שדה' מייצג את נקודת המבט של הסמינריסטיות (המתכשרות להוראה), של המשתלמות (המורות בפועל) ושל מנהלי הסמינרים. השאלה היא כיצד אפשר ל...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע