המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

חשיבותם של שיקולים שונים ל"הלימת אדם-סביבה" מקצועית בקרב חרדים ודתיים בני ישיבות

(מאגר ביבליוגרפי)
אורי מאיר פיש , עבודת מוסמך , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר העוסק בהשוואה בין השתלבות בני ישיבות חרדים בשוק העבודה לבין בני ישיבות דתיים-לאומיים בתחום זה. המחקר גם מציע את בסיס הידע המחקרי והתיאורטי לתחום הייעוץ התעסוקתי לשני ציבורים אלה, לאור תאוריות מחקריות של 'הלימת אדם-סביבה'. באמצעות מאות שאלונים בחן המחקר אלו שיקולים מרכזיים לבחירת מקצוע חשובים עבור בחורי הישיבות השונות: ליטאים, חסידים, ספרדים, הסדר, וישיבות גבוהות לאומיות. ממצא בולט: ערב היציאה...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע