המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

גדלות האדם' ו'שפלות האדם' בארץ לא זרועה: ישיבות המוסר 'סלבודקה' ו'נוברדוק' עולות לארץ ישראל 1925 – 1935.

(מאגר ביבליוגרפי)
שלמה טיקוצינסקי , פרק , האוניברסיטה העברית בירושלים, מאגנס -סכוליון
הפרק עוסק בהעתקתן של שתיים מ'ישיבות המוסר' מליטא לארץ ישראל בתקופת המנדט: 'סלבודקה' ו'נוברדוק'. בתקופה זו הונחו יסודותיו של הממסד הישיבתי הארצישראלי, שהפך לימים לתת-מגזר חרדי מוביל במדינת ישראל. היחס האמביוולנטי של הציבור החרדי האשכנזי כלפי המדינה, והמדיניות של 'סולידריות פטרונית' עם היישוב על כל מופעיה ומורכבותה – כל אלה יסודם בתקופת התאקלמותה של ישיבת 'סלבודקה' בארץ ישראל. לצידה, מה שהותירה נובר...

המשך קריאה >>

ילקוט רעים חרדים : שירת משוררים אגודאיים צעירים בארץ-ישראל בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים

(מאגר ביבליוגרפי)
יוסף פונד , ספר , כרמל
שם הספר הוא פרפראזה על 'ילקוט הרעים' של השומר הצעיר, שפורסם באמצע שנות הארבעים והיווה ציון דרך בתולדות הספרות העברית החדשה. באותן שנים, בעולם תרבותי שונה לחלוטין, יצרו צעירים מן המחנה האגודאי, רובם ירושלמים, שירה עברית שמעט ממנה פורסם בעיתונים הצנומים של מחנה זה. הם חסרו מסגרת מעודדת יצירה, ולרשותם לא עמדו במות ספרותיות להצגת יצירותיהם. גם בקרב המחנה ממנו באו נחשבה יצירתם כ'ביטול תורה' וכעשייה חרי...

המשך קריאה >>

מוסדות חינוך בחברה החרדית במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי ומקומם בשיקומה לאחר השואה

(מאגר ביבליוגרפי)
קימי קפלן , מאמר , אוניברסיטת תל-אביב, המכון לחקר הציונות ע"ש חיים ויצמן
המאמר בא להאיר את התאוששותה של החברה החרדית מן השואה בכלים היסטוריים־חברתיים ביקורתיים, תוך סקירת סיפור התשתית הארגונית-מוסדית של החינוך החרדי בישוב החדש בארץ ישראל, במחצית השניה של תקופת המנדט הבריטי. בין השאר דן המאמר במוסדות 'בית יעקב' וסמינר 'שצרנסקי' בתל אביב, על כל אתגריו ויחסיו עם הנהגת הישוב. כמו כן נדון המעבר מיידיש לעברית, לימודי חול, יחסי חסידים וליטאים, וכן מפעליו החינוכיים של הרב כהנמ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע