המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

על מודרניות, חילון וניעות דתי: לשאלת התחדשות ההנהגה הרבנית הקהילתית ביהדות המזרחית

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , מאמר , המרכז האוניברסיטאי באריאל
המאמר דן בהשפעת תהליך החילון המודרני על הניעות (מוביליות) אל ההנהגה הדתית המסורתית. בד בבד עם ההבנה שתהליכי החילון המודרניים קטעו מסלולי ניעות מסורתיים, יש להביא בחשבון שהם תרמו לפיתוחם של נתיבי ניעות חדשים אל ההנהגה הדתית המסורתית. הדברים מסתמכים על קריאה מחדש בחומרים ראשוניים ומשניים העוסקים בסוגיית היהדות המזרחית בישראל, ותהליכי ההתחרדות הפועלים בה. קריאה זו משולבת בארגן ממצאיה של עבודת שדה ארו...

המשך קריאה >>

מוקדי כוח והשפעה חוץ פרלמנטריים בחברה החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי בן חיים , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
תחקיר יחיד מסוגו על 'אליטת המשנה' ומוקדי הכוח החברתיים החרדיים, הלא רשמיים. אנשים העומדים בראש ארגוני חסד וסיוע בעלי השפעה רבה, בראש ארגוני הפצת דת, ובראש 'סמינרים' לבנות ומוסדות חשובים אחרים. כמו כן נסקרות רשימות שמיות של 'גבירים', אנשי תקשורת ופרסום משפיעים, דוברים, אנשים העומדים בראש וועדות ביקורת וגופי כשרות, ראשי מועצות מקומיות, וכן העוזרים האישיים של 'גדולי הדור' המוציאים והמביאים את הפוליטי...

המשך קריאה >>

התמודדות ההנהגה הרבנית

(כתב עת לחקר החברה החרדית)
תהילה קלעג'י, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מתמודדת עם הנטייה הגוברת של גברים ונשים מן החברה החרדית בישראל, לרכוש השכלה אקדמית. בחינה זו נעשתה בקרב שלושה זרמים מרכזיים: הליטאי, הספרדי והחסידי, והיא מתייחסת למסורת המחקרית אשר דנה במאפיינים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של חברות שמרניות המתמודדות עם תהליך המודרניזציה.  תקציר מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מ...

המשך קריאה >>

לשאלת תכליתה של חברת הלומדים החרדית: מבט ממזרח

(מאגר ביבליוגרפי)
נסים ליאון , הרצאה , מכון בן גוריון לחקר ישראל
ההרצאה מציגה מעט מדילמת האינטראקציה בין בני תורה חרדים-מזרחים לסביבה הלא חרדית עמה הם באים במגע, אם במסגרות משפחתיות אם במסגרות קהילתיות, ואם במסגרות מגורים משותפות. שתי דעות ושתי גישות קוטביות בנושא זה, המזוהות עם דרכם של שני תלמידי חכמים בולטים בסדר היום החרדי-מזרחי. שתי הגישות מוצאות מקום בקרב שני תלמידי חכמים יוצאי עדות המזרח שעיקר לימודם נעשה דווקא במסגרות ישיבתיות חרדיות-מזרחיות ולא אשכנזיות...

המשך קריאה >>

התמודדות ההנהגה הרבנית עם תהליכי רכישת השכלה אקדמית בחברה החרדית בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
תהילה קלעג'י , מאמר , מכון ירושלים - המרכז לחקר החברה החרדית
מאמר זה בוחן כיצד ההנהגה הרבנית החרדית מתמודדת עם הנטייה הגוברת של גברים ונשים מן החברה החרדית בישראל, לרכוש השכלה אקדמית. בחינה זו נעשתה בקרב שלושה זרמים מרכזיים: הליטאי, הספרדי והחסידי, והיא מתייחסת למסורת המחקרית אשר דנה במאפיינים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של חברות שמרניות המתמודדות עם תהליך המודרניזציה. מן המחקר עולה כי כל עוד מדובר ברמה ההצהרתית, רבני כל הזרמים מבקשים לשמור על 'חברת הלומדים'...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע