המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

התפשטות תוך הסתגרות - הקהילה החרדית בירושלים

(פרסומי המרכז)
מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית, תרבותית וגיאוגרפית. בין השאר דנים המחברים באופייה של החברה החרדית בשנות השמונים, ב'מאבק על הטריטוריה' של ה'גיטו' החרדי בירושלים, ביחסיה של החברה החרדית עם העיר המודרנית, בתהליכי ההתרחבות ובדינמיקה של ההתקבצות, ביחסי-הפנים וביחסי-החוץ של החברה החרדית ועוד. הממצאים מוצגים בגרפים, טבלאות ותרשימים. מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית,...

המשך קריאה >>

התפשטות תוך הסתגרות: הקהילה החרדית בירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
מנחם פרידמן ויוסף שלהב , ספר , מכון ירושלים לחקר ישראל
מחקר העוסק בקהילה החרדית בירושלים, מבחינה חברתית, תרבותית וגיאוגרפית. בין השאר דנים המחברים באופייה של החברה החרדית בשנות השמונים, ב'מאבק על הטריטוריה' של ה'גיטו' החרדי בירושלים, ביחסיה של החברה החרדית עם העיר המודרנית, בתהליכי ההתרחבות ובדינמיקה של ההתקבצות, ביחסי-הפנים וביחסי-החוץ של החברה החרדית ועוד. הממצאים מוצגים בגרפים, טבלאות ותרשימים. ממסקנות המחקר: הקהילה החרדית שואפת לדומיננטיות תרבותית...

המשך קריאה >>

בין הסתגרות לשימוש מושכל: יחס המנהיגות היהודית האורתודוקסית לתקשורת ההמונים במאה ה-20

(מאגר ביבליוגרפי)
צוריאל ראשי , מאמר , המכללה האקדמית הדתית לחינוך על שם ליפשיץ
מאמר הסוקר בהרחבה את מגוון הגישות הרבניות אל תקשורת ההמונים, ולתקשורת חרדית בפרט, מתוך ניתוח טקסטים. החל מ'החפץ חיים', וכלה ב'יתד נאמן' של הרב שך והמדיה שהפיץ הרבי מלובביץ'. המאמר מראה כי הדעות בנושאי תקשורת ההמונים בקרב הרבנים החרדיים היו תמיד מגוונות ואף עברו תהליך, מטענות של 'בזבוז זמן', ועד לדעות הדוגלות להשתמש בתקשורת לצרכים דתיים. נסקרות דעותיהם של מנהיגי אגודת ישראל, רבנים ואדמו"רים שונים,...

המשך קריאה >>

מדינת ישראל ביובלה ויחסי חרדים-חילונים מנקודת מבט חרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אבישי שטוקהמר , מאמר , עם עובד
מאמר הסברה מאת איש אגודת ישראל, לרגל יובלה של מדינת ישראל. כותרת המשנה של המאמר היא: 'הצבת אריח לבניינה של היכרות הדדית החיונית כל כך'. ואכן הכותב רואה בכתיבתו ב'אלפיים' הזדמנות ראשונה ונחוצה שטרם היתה כמותה, לתת ביטוי למחשבה החרדית מעל במה חילונית. הכותב כואב את העדר השיח וההיכרות ההדדית בין הצדדים, ומתוך שאין מכירים זה את זה - אין מכירים זה בזה. הכותב מפריך את הדעה שהחרדים 'מסתגרים', ומצהיר שהאי...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע