המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

העדה החרדית בירושלים וכת מדבר יהודה

(מאגר ביבליוגרפי)
יהודה ליבס , מאמר , האוניברסיטה העברית בירושלים
מחקר היסטורי המבקש להשוות בין כת מדבר יהודה לבין כת החרדים בירושלים, באמצעות ניתוח כתביו של המקובל הירושלמי ישעיה אשר זליג מרגליות. הכותב מנתח את מאפייניה של 'כת', ומנסה למצוא השוואות בין שתי התופעות, למרות המרחק ההיסטורי ביניהן. הניתוח הוא טקסטואלי, ומתמקד בחיפוש אחר תפיסה קבלית אזוטרית, ואחר דיכוטומיה תודעתית של שתי הכתות בין 'בני אור' ובין 'בני חושך', גם אם אין הן חולקות ביניהן את הטרמינולוגיה....

המשך קריאה >>

חסידויות בישראל

(מאגר ביבליוגרפי)
הדס חנני , מאמר סקירה , הטכניון: מוסד שמואל נאמן למחקר מדיניות לאומית
ניסיון ראשון מסוגו לערוך מעין לקסיקון אנציקלופדי לחצרות החסידיות בישראל, החל מן הגדולות שבהן: גור, ויז'ניץ, בלז וחב"ד, וכלה בעשרות החצרות הקטנות, לפי פילוח של ארצות מוצא ומסורות מזרח-אירופיות. כמו כן נסקרת הקבוצה החברתית הקרויה 'העדה החרדית' הירושלמית, ועדות-המשנה שלה, נטורי קרתא, תולדות אהרן, ולבסוף - הקבוצות הברסלביות, על מאפייניהן הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים.

המשך קריאה >>

המרקם הדתי-חברתי של שכונת מאה שערים

(מאגר ביבליוגרפי)
בנימין בראון , מאמר , אריאל
שכונת מאה שערים נחשבת למעוז החברה החרדית האנטי ציונית הקיצונית, אך לא תמיד כך היו פני הדברים. עד לשנות הארבעים והחמישים של המאה עשרים הייתה זו שכנתה הקרובה, בתי אונגרין, שהוציאה מקרבה את הקנאים הקיצונים ביותר, בעוד שמאה שערים הייתה שכונה מתונה למדי. ב'ישיבת מאה שערים' הניצבת לתפארת במרכז השכונה היו חוגגים את יום העצמאות באמירת 'הלל' וחלק גדול מהתושבים הצביע בבחירות לכנסת ולעיריית ירושלים. קנאותה ש...

המשך קריאה >>

מערכת-החינוך כתורמת עיקרית להמשכיות ושינוי של היהדות החרדית- הקיצונית שבירושלים

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל שנלר , עבודת דוקטור , אוניברסיטת בר-אילן, המחלקה לסוציולוגיה
מחקר משנות השבעים, אודות הקבוצה הקיצונית המכונה 'העדה החרדית בירושלים' (ובקיצור: 'העדה'), יציבותה, המשכיותה ועקביותה, ובאיזו מדה תורמת לכך מערכת החינוך שלה. המחקר מצא כי למרות ריבוי החידושים והשינויים במחצית השניה של המאה העשרים, אין לומר שה'עדה' שינתה את האידיאולוגיה שלה, היא מנסה עדיין לנהל את אורח חייה בהתאם לעקרונות היסוד שלה, אם כי נאלצה להשלים עם החלשת ביצועם של אחדים מהם כצורך שעה. מערכת הח...

המשך קריאה >>

צמיחתו והתפתחותו של חינוך הבנות ב"עדה החרדית"

(מאגר ביבליוגרפי)
רפאל שנלר , פרק , אוניברסיטת בר-אילן
פרק העוסק במערכת החינוך של 'העדה החרדית' בירושלים, ובמרכזו: מוסד 'בנות ירושלים' אשר במאה שערים. המחקר סוקר את הרקע ההיסטורי, האידיאולוגי והתרבותי של חינוך הישוב הישן, את תהליך פתיחת מוסדות לבנות בישוב, את מבנה המוסד וסדרי הלימודים, את ההבדלים שבינו לבין 'בנות רחל' ו'בית יעקב הישן' ועוד. הממצאים מצביעים על תהליך הדרגתי של ספיגת השפעות שונות, בין השאר גמישות מצד המנהיגות שאינה עומדת בפני לחצים להרחב...

המשך קריאה >>

המקרה המיוחד של האלימות החרדית

(מאגר ביבליוגרפי)
אהוד שפרינצק , פרק , מכון ירושלים לחקר ישראל
פרק מתוך ספר הדן באלימות פוליטית בישראל, וממוקד באלימות החרדית נגד רשויות המדינה הציונית ונציגיהם, שליוותה את המדינה כמעט מאז הקמתה. הפרק סוקר את גישתם של נטורי קרתא, חסידי סאטמר ו'העדה החרדית', שהחליטו לקיים נתק פוליטי ותרבותי ממדינת ישראל הציונית וכל הקשור בה. גם כאשר נחלש כוחו של הגרעין הקשה וחל פילוג בקרב נטורי קרתא, לא ויתרו הפלגים היריבים על המורשת הרדיקלית, ואדרבא, הם נאבקים ביתר שאת ביישות...

המשך קריאה >>

“About 1000 Haredim, Members of Ha’eda Haharedit”: Linguistic Patterns and Rhetorical Functions of Generalizations in the Israeli News

(מאגר ביבליוגרפי)
Pnina Shukrun-Nagar , מאמר
המאמר בוחן את אופן ייצוגה של החברה החרדית בתקשורת הפופולארית ובערוץ 2 בראשה. לאור התחקות אחר דפוסים בלשניים ורטוריים הננקטים בתקשורת החילונית מצביע המאמר על מגמת הכללה המופיעה במסגרת התייחסותה לאירועים המזוהים עם החברה החרדית. בחינת מגמה זו מחולקת במאמר בהתאם לשני מישורים: 1) הצגה מגמתית ומעוותת של אירועים המזוהים עם אנשי העדה החרדית, הפלג הקיצוני בחברה החרדית. 2) ייחוס אירועים אלה, המתוארים לרוב...

המשך קריאה >>

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938–1974

(מאגר ביבליוגרפי)
Motti Inbari , מאמר
מאמר המתחקה אחר מגמותיו הדתיות והפוליטיות של עמרם בלוי, מנהיג 'נטורי קרתא', תוך התמקדות בקמפיין הצניעות שהנהיג בין השנים 1938-1974. קמפיין זה, שפעל נגד אירועים מעורבים באמצעות פיקוחה של 'משמרת הצניעות', ביקש להשיג מטרה כפולה: (1) ביסוס המובלעת החרדית שעל צביונה איים באותן השנים אופייה החילוני של ירושלים; (2) ביסוס עמדתה הפוליטית של נטורי קרתא בקרב החברה החרדית. מטרה אחרונה זו קיבלה ביטוי קונקרטי י...

המשך קריאה >>

Maramaros, Hungary—The Cradle of Extreme Orthodoxy

(מאגר ביבליוגרפי)
Menachem Keren-Kratz , מאמר
המאמר בוחן את התפתחותם ואופיים של פלגים קיצונים בקרב החברה החרדית המזוהים, בעיקר, עם תנועות חסידיות שצמחו מתוך היהדות החרדית-הונגרית. פלגים אלה, עליהם נמנות קהילות סאטמר, תולדות אהרן, דושינסקי, מונקאטש וספינקה, מסונפים לשני מוסדות מרכזיים: ה'עדה החרדית', בישראל, ו'התאחדות הרבנים', בארה"ב. במסגרת בחינה זו מציע את מונח ה'מובלעות' לאפיון טיבה של החרדיות הכללית, שעה שזהותה של זו האחרונה התגבשה במסגרת...

המשך קריאה >>

Exile in the Holy Land: The Dilemma of Haredi Jewry.

(מאגר ביבליוגרפי)
Aviezer Ravitzky , פרק , University of Chicago Press
פרק מתוך ספר הבוחן את יחסה של היהדות החרדית למפעל הציוני, מכאן, ולישות המדינית בישראל, מכאן. בחינה זו, המושתתת על תפיסותיה התיאולוגיות של ההגות החרדית, מבקשת להבחין בין הצגתה של הציונות כערך בפני עצמו לעומת הצגתה כערך אינסטרומנטלי שערכו נקבע בהתאם לשימוש הערכי שנעשה בו. בחינה מעמיקה יותר של התנועות הציוניות השונות מעלה כי אלו הובחנו האחת מרעותה בהתאם למשמעות האסכטולוגית אותה העניקו למפעל הציוני. ב...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע