המרכז לחקר החברה החרדית – Search
ראשי >> 
תוצאות חיפוש

תוצאות חיפוש

משני עברי המחיצה: לשאלת ההפרדה המגדרית בהלכה היהודית

(מאגר ביבליוגרפי)
אורה כהן , ספר , הוצאת המחברת
החברה היהודית הדתית רבת פנים היא ביחסה להפרדה בין גברים לבין נשים בתחומי החיים השונים. בחברה החרדית קיימת הפרדה מגדרית מקסימאלית. לעומתה, בשם אותה מחוייבות להלכה היהודית, דוגלת החברה האורתודוקסית-מודרנית בקיום חברה מעורבת וצנועה. בספר זה מתחקה המחברת אחר מקורותיו של איסור העירוב המגדרי, הגורמים שסייעו בגיבושו, ובמידת יישומו בחיי החברה היהודית במהלך הדורות. מטרת הספר לברר עד כמה מעוגנת סוגיית ההפרד...

המשך קריאה >>

לאן לוקחים אותנו קווי המהדרין - על הפרדה מגדרית באוטובוסים

(מאגר ביבליוגרפי)
אבי שגיא ועדי אופיר , נייר עמדה , מכון שלום הרטמן
האם מתן אישור לקווי אוטובוס בהם יושבים הגברים מלפנים והנשים מאחור הוא ביטוי לסובלנות תרבותית, או שמא זהו הכשר לדיכוי נשים והדרתן? האם חובתה של חברה דמוקרטית להגן על תרבויות מיעוט בתוכה גוברת על אחריותה להבטיח קיומם של ערכי היסוד הבסיסיים שלה? והאם הדיון בסוגיית קווי המהדרין מהווה התנפלות צדקנית על האוכלוסיה החרדית, מסיט את הדעת מהפרדות אחרות, או נוגע בלב-ליבן של השאלות המוסריות שצריכות להטריד את א...

המשך קריאה >>

The Self-defeating Nature of “Modesty”- Based Gender Segregation

(מאגר ביבליוגרפי)
Tzvi Triger , מאמר
מאמר המצג בחינה ביקורתית של ההפרדה המגדרית המיושמת בתחבורה הציבורית המשרתת את המגזר החרדי. בנוסף להפליה המגדרית המזוהה עמה מהווה הפרדה זו עבירה ישירה על החוק הישראלי, כפי שנחקק בסעיף 3(5)(א) במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית משנת תשנ"ח. ביקורת משפטית זו מבוססת, לטענת מחבר המאמר, על ההתייחסות המשפילה והמאיימת המאפיינת את תיחומן של נשים לחלקו הפנימי של האוטובוס. בנוסף לכך מבקש המאמר לטעון כי פרקטיקת הה...

המשך קריאה >>

Excluded, For God’s Sake: Gender Segregation in Public Space in Israel

(מאגר ביבליוגרפי)
Ricky Shapira-Rosenberg , נייר עמדה , The Israel Religious Action Center (IRAC)
נייר עמדה מטעם 'המרכז הרפורמי לדת ומדינה' אודות הפרדה מגדרית במרחב החרדי, בכלל, ובתחבורה הציבורית, בפרט. מטרת הדו"ח לעורר את מודעות הציבור בדבר הסכנות הטמונות במגמת ההפרדה המגדרית, ההולכת ומקצינה בקרב החברה החרדית חרף המאמצים המשפטיים והמנהליים שננקטו בנידון. ניצניה של פרקטיקת הפרדה המגדרית בשנת 1997, עם דרישתם של גורמים קיצוניים מטעם הקהילה החרדית להחיל נוהל הפרדה בין גברים ונשים בתחבורה הציבורית...

המשך קריאה >>

Regulating Modesty-Related Practices

(מאגר ביבליוגרפי)
Alon Harel , מאמר
מאמר זה דן בהצדקות הניתנות לאכיפת פרקטיקות שמרניות, העומדות בזיקה לערך הצניעות, בחברות ליברליות. במסגרת הדיון המוצע נבחנות שתי פרקטיקות המיוושמות בישראל: לבוש החיבאג' בחברה המוסלמית והפרדה מגדרית בתחבורה הציבורית העוברת בשכונות חרדיות. ההתייחסות לפרקטיקה המיושמת בתחבורה הציבורית מתרחשת תוך בחינה תיאורטית של המשמעות הכרוכה בהפרדה בין קבוצות בכלל, ובהפרדה מגדרית בפרט. במסגרת בחינה זו מוצעות שתי אפשר...

המשך קריאה >>

Social Work Studies at a Haredi Women's College: Difficulties and Dilemmas

(מאגר ביבליוגרפי)
Nehami Baum וCahya Schwartz , מאמר
המאמר בוחן את המתחים הכרוכים בניסיונן של נשים חרדית לרכוש כלים טיפוליים במסגרת לימודי עבודה סוציאלית. בעקבות התחקות אחר השתתפותן של 32 תלמידות במסגרת זו מבקש המאמר להצביע על אתגרים משמעותיים אותן חוו התלמידות לאור חוסר הלימה בולט בין תכני הקורס ואופן העברתו ובין אורח חייהן הנגזר ממערכת הערכים של החברה החרדית. את התמודדותן של התלמידות החרדיות עם אתגרים אלה, שנבעו הן מתכנים לא דתיים שהוטמעו בחומרי ה...

המשך קריאה >>

Balancing Women's Rights and Religious Rights: The Issue of Bus Segregation

(מאגר ביבליוגרפי)
Miriam Feldhaim , מאמר
המאמר מבקש לבחון את הדרתה של האישה מהמרחב הציבורי, בכלל, ואופן תיחומה בתחבורה הציבורית, בפרט, המאפיינת את המגמות המתפתחות בקרב החברה החרדית מאז בשני העשורים האחרונים. בחינה זו, המוצעת בעקבות השיח הציבורי הער שהתפתח בנידון, מתמקדת בשאלת זכותן של קבוצות מיעוט במדינה דמוקרטית לממש פרקטיקות הפוגעות בערך השוויון המעצב במידה רבה את אופייה של המערביות הדמוקרטית. יחד עם זאת, המאמר אינו מתעלם מפגיעה בערכי...

המשך קריאה >>

Understanding Causes of and Responses to Intimate Partner Violence in a Jewish Orthodox Community: Survivors’ and Leaders’ Perspectives

(מאגר ביבליוגרפי)
Rina Rena , מאמר
המאמר מתחקה אחר גורמים דתיים וחברתיים העשויים להשפיע על תופעת האלימות בין בני זוג (IPV – intimate partner violence). במסגרת ההתחקות המוצעת, המתבססת על ראיונות שנערכו עם נשים חרדיות ודמויות קהילתיות שונות, מבקש המאמר לבחון היבטים מרכזיים של IPV בקרב הקהילה החרדית: (1) גורמים לתופעת אלימות זו המזוהים, בין היתר, עם נישואין מוקדמים, הפרדה מגדרית ומאפיינים אישיותיים; (2) אמונות וערכים דתיים העלולים למ...

המשך קריאה >>
כללי

כותרת

עוד מידע